Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

BDI Czech zastupuje společnost Parker Hanifin EME

číslo 3/2006

BDI Czech zastupuje společnost Parker Hanifin EME

Parker Hanifin je vedoucí světový výrobce prostředků a systémů pro řízení pohybu a přední dodavatel hydraulických, pneumatických a elektromechanických komponent a systémů s rozsáhlým výrobním a technickým zázemím také v České republice. Od října roku 2005 se společnost BDI Czech, s. r. o., stala oficiálním partnerem divize Parker Hanifin EME pro Českou republiku, přičemž jejím úkolem je poskytnout současným i budoucím zákazníkům plnou technickou podporu v oblasti automatizace.

Cílem společnosti Parker Hanifin EME je poskytovat kompletní řešení pro automatizaci pohonů, a to nejen elektrických, ale i pneumatických a hydraulických. Jejími zákazníky jsou konstrukční firmy a výrobci OEM, kteří profitují z možnosti dodávek kompletních řešení na základě specifických požadavků konečných uživatelů.

Parker Hanifin vyvíjí a vyrábí všechny komponenty pro automatizaci pohonů s ohledem na kvalitu a bezpečnost. Jako specialista v oboru automatizace pohonů poskytuje řešení pro vše, co se ve strojích pohybuje, s požadovanou přesností.

Sortiment společnosti Parker Hanifin EME

Zákazníci společnosti Parker Hanifin EME těží především z rozsáhlých zkušeností, které společnost má z průmyslových i mimoprůmyslových aplikací. Produkty společnosti Parker Hanifin EME jsou variabilní tak, jak to vyžaduje zákazník, počínaje mechanickými komponentami pro přesnou manipulaci, přes flexibilní servopohony až po velmi složité řídicí systémy pro řízení lineárních nebo momentových motorů. Společnost nenabízí jen produkty, ale také know-how pro kompletní řízení strojů a výrobních linek.

Obr. 1.

Obr. 1. Servoregulátory Compax3

Do sortimentu společnosti patří:

 • řídicí a monitorovací systémy, systémy HMI,
 • řízení technologií založené na PC, PLC a servoregulátorech Compax3 (obr. 1),
 • digitální analogové vstupní a výstupní moduly,
 • komunikace pomocí sběrnic CANopen, Foundation Fieldbus, Ethernet,
 • regulátory servopohonů pro centralizovanou i decentralizovanou automatizaci,
 • servopohony (včetně bezpečnostních funkcí),
 • motory, převodovky, momentové a lineární motory,
 • manipulace a přesné polohování.

Základní informace o produktech společnosti Parker Hanifin EME

Servoregulátory Compax3
Třetí generace inteligentních servoregulátorů Compax3 určených pro řízení servopohonů se vyznačuje extrémní rychlostí a výkonností. Regulátory obsahují komplexní generátor pro sestavení průběhu pohybu, komplexní správu poruch a otevřenou platformu pro programování, která zahrnuje funkce pro řízení polohy a pohybu a funkce PLC. Regulátory jsou v kompaktním provedení a se stupněm krytí IP54. Jejich předností je vynikající poměr ceny k výkonu. Výkonově pokrývají oblast 230 V/2,5 až 12,6 A a 400 V/3,8 až 60 A.

Synchronní servomotory řady SMH/MH
Servomotory SMH/MH jsou určeny pro úlohy s velkými požadavky na přesnost a dynamiku. K jejich charakteristickým rysům patří velký krouticí moment (0,4 až 126 N·m) a stabilita výkonu. Mají vestavěnou brzdu, možnost zavedení zpětné vazby (vstup sin-cos) a bezpečnostní funkce.

Regulátory pro krokové motory PDS/PDFX/XL pro méně náročné aplikace
PDS je miniregulátor pro krokové pohony s rozsahem výstupních proudů 2,5 A až 5 A, 100 V až 230 V. PDFX je regulátor pro krokové pohony s integrovaným programovým řízením a rozhraním pro sběrnici CANopen. XL je regulátor pro krokové pohony, velmi zajímavý z hlediska poměru ceny a výkonu, určený především pro OEM. Má integrované programovatelné řídicí funkce a rozhraní pro provozní sběrnice.

Lineární servomotory a lineární servopohony SL/LXR/BLMA
Společnost Parker Hanifin nabízí široký sortiment lineárních servopohonů a servomotorů:

 • lineární servomotory řady SL s kontinuálně regulovatelnou silou v rozmezí od 17 do 519 N pro všestranné použití,

 • lineární servopohony řady LXR s kontinuálně regulovatelnou silou v rozmezí od 50 do 315 N pro úlohy s přesnou synchronizací,

 • lineární servopohony řady BLMA s kontinuálně regulovatelnou silou v rozmezí od 420 do 700 N pro použití v manipulačních systémech.

Obr. 2.

Obr. 2. Lineární servopohony ET Cylindres

Lineární servopohony s vedením
Parker Hanifin dodává také lineární servopohony sestavené jako kombinace rotačního motoru a mechanického systému převádějícího rotační pohyb na lineární (obr. 3). Tyto servopohony se vyznačují robustností, spolehlivostí a dlouhou životností. Jsou určeny pro široké spektrum použití. K dispozici je sedm různých velikostí. Pohon může být realizován ozubeným řemenem nebo ozubeným hřebenem a pastorkem. Za vedení slouží plastové nebo kovové válečky. Servopohony dosahují velké dynamiky a jsou vhodné i pro dlouhé dráhy pohybu a vysoké zatížení ložisek pohonu (až 1 000 kg).

HZR jsou vertikální servopohony s velkou nosností (typicky 100 kg). HRT jsou teleskopické pohony pro velkou dráhu pohybu, vyznačující se malými rozměry.

Do stejné kategorie patří i pohony ET – Cylinders (obr. 2), které vyplňují mezeru mezi pneumatickými a hydraulickými pohony. Pohyb zde zajišťuje přesný pohybový šroub. Pohon dosahuje rychlosti více než 1 m/s při rozsahu pohybu až 1 500 mm, přičemž vyvíjí sílu až 44 kN. Volitelně se dodávají s krytím proti prachu a stříkajícím kapalinám.

Parker Operator Panel – POP
Parker Operator Panel – POP je výkonný, praktický a spolehlivý operátorský panel určený pro průmyslové aplikace. Má jednoduché ovládání a k jeho přednostem patří výborný poměr ceny k výkonu, dlouhá životnost displeje, vícejazyčné prostředí a možnost komunikovat pomocí modulu pro provozní sběrnice.

Obr. 3.

Obr. 3. Modulární lineární servopohony

POP jsou vyráběny ve verzích s monochromatickým textovým displejem nebo s barevným dotykovým TFT displejem.

Automatizované systémy pro standardní i zákaznická řešení
Parker Hanifin rovněž dodává automatizované systémy pro standardní i zákaznická řešení. Jejich základem jsou velmi složité elektronické a mechanické komponenty. Patří k nim jednoosé, dvouosé nebo tříosé portálové manipulátory, skladové a polohovací systémy, paletizační systémy, prostorově rozsáhlé plotry apod.

Kam pro další informace

Společnost BDI Czech spolu s Parker Hanifin EME nabízí moderní řešení pro automatizaci s kompletním spektrem produktů pro řízení všech druhů pohonů i spolupráci při řešení ucelených automatizovaných systémů za příznivou cenu. Další informace lze nalézt na webových stránkách v inzerátu na této straně. Pracovníci firmy rádi odpoví i na případné dotazy.

Ing. Petr Novotný,
BDI Czech, s. r. o.

BDI Czech, s. r. o.
Dlouhomostecká 1137
463 11 Liberec
tel.: 482 323 630, 485 161 621
fax: 485 161 484
e-mail: parker@bdi-czech.cz
http://www.parker.bdi-czech.cz