Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

BD SENSORS – měření tlaku na vysoké úrovni

Automa 4/2000

(firemní článek)

BD SENSORS – měření tlaku na vysoké úrovni

Obr. 1.

Firma BD SENSORS, výrobce snímačů tlaku a snímačů výšky hladiny kapalin, již šestým rokem úspěšně zabezpečuje dodávky těchto snímačů svým domácím i zahraničním zákazníkům.

Výrobní program zahrnuje široký sortiment přístrojů určených k měření tlaku v energetice, v plynárenském, chemickém, potravinářském, strojírenském, farmaceutickém a papírenském průmyslu, v oblasti čištění odpadních vod a při úpravě a distribuci pitné vody.

Vysoká kvalita dodávek je zajištěna systémem řízení jakosti podle norem ISO 9001. Kromě toho společnost provozuje autorizovanou a akreditovanou kalibrační laboratoř pro tlaky do 70 MPa. Odolnost snímačů proti rušení je ověřována vlastní laboratoří EMC.

Základním prvkem většiny typů snímačů tlaku jsou kvalitní zapouzdřené tlakové senzory s polovodičovými tenzometry a s oddělovací membránou z korozivzdorné oceli. Tlak se z oddělovací membrány senzoru na měřicí membránu polovodičového tenzometru přenáší prostřednictvím minimálního množství silikonového oleje. Tato konstrukce zajišťuje mechanickou a chemickou odolnost, dlouhodobou stabilitu, dobré dynamické vlastnosti, dlouhou životnost (měřicí membrána má velmi malé rozměry) a velmi dobré teplotní parametry celého snímače v rozsazích tlaku od 100 mbar do 700 bar.

Pro aplikace, kde je přítomnost silikonového oleje ve snímači nepřípustná (např. pro měření tlaku kyslíku), nebo pro vysoce agresivní média, která by membránu z korozivzdorné oceli zničila, jsou nabízeny senzory s keramickou oddělovací membránou.

K dispozici jsou tenzometrické senzory, jejichž měřicí rezistory jsou vytvořeny technologií tlustých vrstev přímo na zadní straně keramické membrány. Tyto senzory se používají pro rozsahy tlaku od 1 bar do 400 bar. Dalším typem jsou kapacitní senzory pro rozsahy od 6 mbar do 2 bar.

Obr. 2. Obr. 3.

Výstupní signál senzorů je upraven jednotkou elektroniky snímače, která je vždy jeho součástí, na normovaný výstupní signál 4 až 20 mA, 0 až 10 V, popř. i jiný podle potřeby a přání zákazníka.

Pro přesnosti měření 0,5 % nebo 0,25 % se používá analogová verze elektroniky.

Snímače tlaku s digitální jednotkou elektroniky dosahují přesnosti 0,1 % a chyby vlivem teploty 0,1 % v rozsahu pracovních teplot od –20 do +80 °C. Kromě analogového výstupního signálu 4 až 20 mA komunikují i protokolem HART nebo po sériové lince RS-232.

Jednotka elektroniky tlakového spínače DS 300 je rovněž digitální, s možností nastavit dvě nezávislé spínací úrovně, s analogovým výstupem a s místním zobrazením na čtyřmístném maticovém displeji.

Široká nabídka mechanických a materiálových provedení a různé varianty zpracování elektrického výstupního signálu umožňují aplikovat snímače v téměř libovolné oblasti použití bez zbytečných kompromisů.

Budete-li mít o popisované snímače tlaku zájem, bližší informace získáte na kontaktní adrese:

BD SENSORS s. r. o.
Sadová 1385
686 05 Uherské Hradiště
tel.: 0632/55 12 15
fax: 0632/55 12 16
e-mail: sale@bdsensors.cz