Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Balluff – novinky z oblasti bezpečnostních komponent

Společnost Balluff představí na 25. mezinárodním veletrhu Amper 2017 v Brně kromě tradiční nabídky indukčních, kapacitních, magnetických a optoelektronických snímačů, přístrojů k odměřování polohy a systémových řešení pro připojení snímačů prostřednictvím průmyslových sběrnic s využitím rozhraní IO-Link také čtyři technické novinky z oblasti bezpečnostních komponent.

Jednou z prezentovaných novinek je bezpečnostní sběrnicový modul, který spojuje automatizační a bezpečnostní techniku pomocí systému IO-Link. Dalšími představovanými novinkami jsou bezpečnostní optické závory BLG 4A, určené k cenově výhodnému zabezpečení prostor pro ochranu osob, bezpečnostní snímač s funkcí zamykání nebo bez ní BID F101 a tlačítko nouzového zastavení BAM ES v kompaktním provedení pro jednoduchou montáž na různé stroje a zařízení.

Bezpečné snímání signálů a komunikace

Bezpečnostní sběrnicový modul Profisafe IO-Hub (obr. 1) spojuje automatizační a bezpečnostní techniku pomocí systému IO-Link. Tento nový bezpečnostní modul vstupů a výstupů vystupuje v síti jako IO-Link Master. V úrovni snímačů je otevřený, proto jej lze připojit k téměř jakémukoliv bezpečnostnímu zařízení.

Díky spojení automatizační a bezpečnostní techniky je stroj zajištěn i řízen jedním systémem, protože systém IO-Link poskytuje jak podrobné informace o snímačích a akčních členech, tak i bezpečnostní informace. Oba světy propojuje protokol Safety over IO-Link. Integrace bezpečnostní techniky je tak jednoduchá jako nikdy předtím.

Parametry modulu se nastavují centrálně z řídicího systému. Bezpečnostní informace jsou přes jednotku master sdělovány přímo do řídicího systému. Bezpečnou komunikaci s řídicím systémem zajišťuje použití protokolu Profisafe v komunikačním systému Profinet.

Výhody bezpečnostního sběrnicového modulu jsou:

–   nízké náklady na opravy díky průběžné diagnostice a jednoduché výměně zařízení,

–   nízké náklady na montáž díky jednotným připojovacím kabelům M12,

–   zmenšení požadovaného počtu IP adres,

–   standardizovaná koncepce kabeláže, možnost přímého připojení bezpečnostních jisticích zařízení,

–   možnost připojit téměř jakékoliv bezpečnostní zařízení.

Optoelektronické zajištění nebezpečných míst

Bezpečnostní optické závory BLG 4A (obr. 2) jsou bezkontaktní ochranná zařízení pro detekci prstů, rukou nebo těla. Používají se v pracovních prostorách, v nichž jsou umístěny potenciálně nebezpečné stroje. Jejich úkolem je dát při vstupu obsluhy popud k zastavení pohybu stroje. Zařízení se skládá z vysílače a přijímače infračerveného záření. Jakmile jsou paprsky mezi vysílačem a přijímačem přerušeny, přijímač přepne výstup OSSD, který iniciuje zastavení stroje.

Výhody bezpečnostních optických závor BLG 4A jsou:

–   nahrazují ochranná oplocení a umožňují lepší využití prostoru,

–   zajišťují rychlou interakci mezi člověkem a strojem,

–   jsou vysoce odolné proti manipulaci.

Závory jsou vhodné k detekci prstů, rukou nebo těla. Odpovídají podmínkám pro úroveň vlastností PL e a úroveň integrity bezpečnosti SIL 3 a pomáhají zajistit spolehlivé zastavení nebezpečných pohybů.

Bezpečnostní spínač BID F101 s funkcí zamykání nebo bez ní

Bezpečnostní spínače s odděleným ovladačem jsou zařízení, která zajišťují ochranu osob i stroje. V součinnosti s řídicím systémem a bezpečnostním modulem zabezpečují přístup do chráněného prostoru. V závislosti na požadavcích mohou být použity bezpečnostní spínače nebo bezpečnostní zámky s mechanickým nebo elektrickým zamykáním.

Bezpečnostní spínače BID F101 (obr. 3) mají odolné kovové pouzdro s indikací stavu a otočnou ovládací hlavu (kroky po 90°) se dvěma otvory. Připojují se pětipólovým nebo osmipólovým konektorem M12. K jejich výhodám patří to, že uzamčení může být vybaveno pracovním nebo klidovým proudem. Přídržná síla je 2 500 N.

Tlačítko nouzového zastavení BAM ES

Zařízení s automatizovaným provozem, které může být nebezpečné, musí být vybaveno tlačítkem nouzového zastavení. Zařízení pro nouzové zastavení je doplňkovým ochranným zařízením, které podle potřeby ihned odešle příkaz k zastavení a může být použito jako zařízení k ochraně osob. Tlačítko musí být viditelné a neustále snadno přístupné, aby umožňovalo zastavení v každé nouzové situaci.

Základní funkcí tlačítka nouzového zastavení BAM ES (obr. 4) je spolehlivé odpojení napájení. Jde o zařízení s nuceným rozpojením podle ČSN IEC 60947-5-1 (Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů). Hřibové tlačítko s otočným odjištěním se připojuje pětipólovým konektorem M12.

Jeho výhodami jsou odolnost proti prachu a vodě, kompaktní pouzdro a jednoduchá montáž.

(Balluff CZ s. r. o.)

Obr. 1. Bezpečnostní sběrnicový modul Profisafe IO-Hub, který spojuje automatizační a bezpečnostní techniku pomocí systému IO-Link

Obr. 2. Bezpečnostni opticke zavory BLG 4A

Obr. 3. Bezpečnostní spínač BID F101

Obr. 4. Tlačítko nouzového zastavení BAM ES