Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Badger Meter Czech Republic – výrobce a dodavatel průmyslových průtokoměrů

číslo 8-9/2003

Badger Meter Czech Republic – výrobce a dodavatel průmyslových průtokoměrů

Firma Badger Meter Czech Republic s. r. o., dceřiná společnost Badger Meter, Inc. (BMI), se sídlem ve státě Wisconsin, USA, je od svého založení v roce 2000 dynamicky se rozvíjející společností zaměřenou na výrobu a prodej průtokoměrů pro široké spektrum aplikací. Navazuje na takřka stoletou tradici mateřské firmy (společnost BMI byla založena v roce 1905), která se ve svých počátcích věnovala především výrobě vodoměrů. Později rozšířila svou působnost na výrobu a distribuci průtokoměrů a systémů pro výdej mazacích olejů a dále se zaměřila na oblast průtokoměrů určených pro průmyslové aplikace. Výrobní podniky skupiny Badger Meter se v současnosti nacházejí v USA, Mexiku, Německu, Francii a České republice.

Tradiční principy měření průtoku a hladiny

V nabídce průtokoměrů firmy Badger Meter Czech Republic lze dnes najít indukční průtokoměry Magnetoflow Primo a ultrazvukové průtokoměry typů UH a UF pro měření průtoku v uzavřených i otevřených průtočných profilech, které nacházejí uplatnění především v oblasti vodárenství a v čistírnách odpadních vod. Sortiment měřidel využívajících ultrazvuk doplňují hladinoměry řady L2xx.

Pro měření průtoku mazacích olejů, hydraulických a brzdových kapalin a ropných produktů jsou určena měřidla s oválnými koly typových řad OG a MN.

Průtok elektricky nevodivých kapalin včetně agresivních látek lze měřit průtokoměry RCDL a pro měření průtoku kapalin s malou viskozitou a průtoku plynů je možné použít přesné turbínové průtokoměry řady TP.

Obr. 1.

V sortimentu mechanických průtokoměrů lze dále nalézt různé turbínové měřiče řady Turbo a přístroje s krouživým pístem řady OP.

K dodávaným průtokoměrům jsou nabízeny zobrazovací jednotky a čítače s předvolbou umožňující konstruovat systémy pro dávkování kapalin.

Nabídku průtokoměrů doplňují speciální ventily Badger Meter určené pro použití v oblasti výzkumu a v chemické výrobě.

2003 – rok rozvoje a inovací

Rok 2003 představuje další významný bod v rozvoji společnosti Badger Meter Czech Republic, a to jak z hlediska podstatného rozšíření výrobních prostor (obr. 1), tak i z hlediska obohacení sortimentu nabízených měřidel.

Při příležitosti 45. mezinárodního strojírenského veletrhu bude představena nová řada hmotnostních průtokoměrů typů TM a TME, pracujících na principu využití Coriolisovy síly a určených pro měření průtoku elektricky vodivých i nevodivých kapalin a plynů. Tyto přístroje jsou určeny pro aplikace v chemickém, farmaceutickém, petrochemickém, potravinářském a papírenském průmyslu. Měří současně hmotnostní průtok a celkovou hmotnost proteklého média, včetně jeho hustoty.

Prodejní nabídka bude dále rozšířena o různé typy plováčkových průtokoměrů, stavoznaků a signalizátorů proudění.

Coriolisovy hmotnostní průtokoměry

Typová řada nabízených Coriolisových hmotnostních průtokoměrů pokrývá rozsah hmotnostních průtoků od 0,014 kg/min až po 700 t/h. Jejich měřicí systém je přitom možné zhotovit z různých materiálů, volených s ohledem na vlastnosti měřeného média – z tantalu, Hastelloye, niklu a speciálních korozivzdorných ocelí, což dovoluje měřit průtok velkého množství různých médií, včetně abrazivních a chemicky agresivních látek. Systém průtokoměru může být vybaven přídavným vyhříváním a speciální provedení umožňuje měřit i při tlaku média až 32,5 MPa.

Konstrukční řešení hmotnostních průtokoměrů umožňuje výměnu elektronické části přístroje bez nutnosti jeho rekalibrace. Co se týče připojení měřidla k vyhodnocovacím a regulačním systémům, jsou tyto přístroje vybaveny vedle standardních proudových a impulsních výstupů také rozhraním HART a možností připojení na sběrnici Profibus.

Přístroje se vyrábějí rovněž ve variantách umožňující měřit průtok i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Služby

V rámci své činnosti nabízí firma Badger Meter Czech Republic také opravy a rekalibrace indukčních průtokoměrů a měřičů tepla výrobců Kovopodnik Brno, Kovoterm a Exponent.

Společnost disponuje vlastní zkušebnou průtokoměrů v rozsahu DN 6 až DN 500, která je osazena špičkovou technikou pro kalibraci měřidel průtoku hmotnostní metodou.

Cílem společnosti Badger Meter Czech Republic s. r. o. je nabízet stávajícím i potenciálním zákazníkům co možná nejširší sortiment měřidel průtoku a k dodávaným měřidlům současně poskytovat také kvalitní technickou podporu a servis.

Ing. Ivo Tomáš,
Badger Meter Czech Republic s. r. o.

Badger Meter Czech Republic s. r. o.
Maříkova 26
621 00 Brno
tel.: 541 420 411
fax: 541 229 724
e-mail: badgermeter@badgermeter.cz
http://www.badgermeter.cz

Inzerce zpět