Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

B&R Power Panel – nové řešení automatizačních úloh

číslo 10/2004

B&R Power Panel – nové řešení automatizačních úloh

Firma Bernecker & Rainer (B&R) slaví letos 25. výročí založení. Díky svému dynamickému vývoji se z lokálního dodavatele řídicí techniky stala mezinárodním koncernem dodávajícím kompletní řadu produktů pro řešení všech typů automatizačních úloh. Za úspěchem firmy B&R stojí nejen vysoká kvalita a špičková technická úroveň všech jejích výrobků, ale také partnerská spolupráce s jednotlivými zákazníky. Výsledkem činnosti B&R je roční obrat převyšující 160 milionů euro, více než 1 000 zaměstnanců a 80 zastoupení v 50 zemích světa. Významné místo v jejím sortimentu zaujímá hardware řady Power Panel i další hardware i software pro tvorbu výkonných operátorských rozhraní.

Obr. 1.

B&R Power Panel 15/35

Přístroje Power Panel 15 a Power Panel 30 (PP15, PP35) jsou nejmenšími představiteli třídy řídicích systémů Power Panel. Typ PP15 (obr. 1) disponuje textovým LCD 4 × 20 znaků a typ PP35 grafickým displejem (80 × 160 obrazových bodů, popř. 10 × 20 znaků), v obou případech doplněným šestnácti tlačítky. Oba systémy jsou nabízeny ve dvou variantách I/O. První obsahuje šestnáct binárních vstupů a šestnáct binárních výstupů, druhá má pouze osm binárních vstupů a osm binárních výstupů, ale zato navíc po čtyřech analogových vstupech a výstupech. Analogové vstupy lze konfigurovat jako napěťové (±10 V) či pro připojení odporových čidel teploty (KTY10, Pt1000). V obou zařízeních jsou integrována dvě komunikační rozhraní – RS-232 a CAN (např. pro připojení ostrůvků I/O).

PP15 a PP35 lze s výhodou použít nejen pro menší stroje, ale díky přítomnosti analogových I/O i pro řízení spojitých technologických procesů (např. pro řízení kotelen, klimatizačních zařízení apod.).

B&R Power Panel 21/41

Řídicí systémy PP 21 a PP41 mají shodnou řídicí část a liší se pouze provedením čelního panelu a komunikačními možnostmi (obr. 2). Obr. 2. Přístroj PP21 má k dispozici textový LCD pro zobrazení až 4 × 20 znaků a PP41 využívá grafický displej s rozlišením QVGA (240 × 320 obrazových bodů) a délkou úhlopříčky 5,7". Oba typy přístrojů jsou vybaveny dvěma komunikačními rozhraními (RS-232 a CAN). Možnosti komunikace lze rozšířit: u PP21 o další tři (např. RS-232, RS-422/485, CAN a Profibus) a v případě PP41 dokonce o šest rozhraní (včetně Ethernetu). V každém z obou zařízení je integrováno po deseti binárních vstupech a devíti binárních výstupech. Další I/O se připojují prostřednictvím přizpůsobovacích modulů, kterých může být až šest, nebo formou ostrůvků na sběrnici CAN.

Řídicí systémy PP21 a PP41 se používají téměř ve všech oblastech řízení strojů a s úspěchem mohou být využity i k řízení a vizualizaci menších technologických celků.

B&R Power Panel 100

Pod označením PP100 se skrývá řada komfortních panelů ovládaných dotykem nebo tlačítky. Jejich displeje jsou k dispozici v několika provedeních – 5,7" LCD (černobílý nebo barevný), 10,4" a 15" TFT, barevný (obr. 3). Panel P100 má procesor Geode SC2200 266 MHz (kompatibilní s procesory Intel) a je k dispozici ve dvou variantách – embedded a BIOS.

Obr. 3.

V provedení embedded je panel PP100 vybaven 16MB SDRAM a operačním systémem B&R Automation Runtime. V provedení BIOS je vybaven operačním systémem Windows CE nebo Windows XP embedded, má 128MB SDRAM a zálohované hodiny reálného času. Řada Power Panel 100 je standardně vybavena rozhraními pro Ethernet, volně programovatelným RS-232 a dvěma porty USB. Aplikační program je uložen v paměti typu compact flash, kterou je možné také využívat pro úschovu uživatelských dat (svými vlastnostmi odpovídá pevnému disku počítače).

B&R Power Panel 200 embedded

Zařízení řady Power Panel 200 embedded (PP200) patří do oblasti kompaktních řídicích systémů. Jsou vybaveny stejně jako řada PP100 procesorem Geode SC2200 266 MHz a operačním systémem B&R Automation Runtime. Navíc disponují 64MB SDRAM, 256kB SRAM. Nabídka displejů sahá od 5,7" LCD (černobílý nebo barevný), přes 10,4" až po 15" (TFT, barevný). Ovládaní je dotykové nebo tlačítky. Všechny systémy jsou standardně vybaveny rozhraním pro Ethernet, volně programovatelnou linkou RS-232 a dvěma porty USB. Panel PP200 je nabízen s jedním nebo se dvěma sloty aPCI (advanced PCI), do kterých se instalují rozšiřující karty obsahující různé kombinace komunikačních rozhraní a průmyslových sběrnic: RS-232, RS-485, CAN, Ethernet Powerlink (100 Mb/s, deterministické časové chování), X2X link (cyklus sběrnice 1 µs při 1 000 binárních a 50 analogových I/O).

Obr. 4.

Řídicí systémy řady B&R Power Panel 200 lze pro jejich vlastnosti použít ve všech oblastech průmyslové automatizace. Pěkným příkladem z oblasti řízení strojů je CNC. Technické řešení takové úlohy vypadá tak, že na PP200 běží operační systém reálného času B&R Automation Runtime a nad ním softCNC. Do volného slotu v PP200 se vloží rozšiřující karta s rozhraním Ethernet Powerlink, na které se připojí servopohony a distribuované I/O. Veškerý software pro PP200 se tvoří v jednotném vývojovém prostředí B&R Automation Studio™.

Mobilní operátorské panely

Dalším prostředkem pro ovládání, vizualizaci i řízení pocházejícím z dílny B&R jsou mobilní panely. Stejně jako přístroje PP100 a PP200 jsou mobilní panely k dispozici ve dvou variantách – embedded (operační systém B&R Automation Runtime) a BIOS (operační systém Windows CE nebo Windows XP embedded). Displeje jsou s úhlopříčkou 5,7" TFT (s tlačítky a s dotykovým ovládáním nebo bez něj) a 8,4" TFT (s tlačítky a dotykovým ovládáním). U mobilního panelu řady 200, který je určen jak k vizualizaci, tak k řízení, se I/O, servopohony a popř. i jiná zařízení připojují po sběrnici CAN.

S rozváděčem je mobilní panel propojen jedním kabelem.

Průmyslová PC řady B&R APC 620

Pod označením ACP 620 se skrývá nová generace průmyslových počítačů (Automation PC – zkráceně APC) firmy Bernecker&Rainer. Tato řada počítačů variantně disponuje jedním, dvěma nebo čtyřmi PCI sloty, může být vybavena procesory Celeron nebo Pentium M, pamětí o velikosti až 1 024 MB, pamětí compact flash, pevným diskem a záznamovými mechanikami pro diskety, DVD-ROM/CD-RW a CD-ROM. Pro vlastní ovládání a vizualizaci jsou v nabídce různé varianty displejů s úhlopříčkou od 10,4" do 19" v provedení TFT s dotykovým ovládáním nebo tlačítky. Panely jsou konstruovány pro vzdálené umístění a k propojení s počítačem lze zvolit jednu ze tří možností – DVI-I (Digital Visual Interface, vzdálenost až 5m), SDL (Short Distance Link, vzdálenost až 15 m) nebo LDL (Long Distance Link, vzdálenost až 40 m). Všechny počítače APC jsou standardně osazeny dvěma sériovými rozhraními, dvěma porty USB, dvěma rozhraními Ethernet 10/100 Mb/s, PS/2 a DVI. Navíc jsou na panelu typu Automation tři rozhraní USB (dvě na zadní a jedno na přední straně panelu).

Průmyslové počítače řady B&R APC lze využít nejen jako komfortní ovládací a vizualizační nástroj, ale ve spojení s operačním systémem reálného času B&R Automation Runtime i jako výkonný řídicí systém.

Jednotné vývojové prostředí

Značka B&R není synonymem pouze výkonného hardwaru, ale také velmi komfortního nástroje pro tvorbu softwaru. Tvorba aplikačních programů pro řízení i vizualizaci procesů, parametrizace servopohonů, kompletní dokumentace k dodávanému hardwaru, diagnostika z místa i na dálku, rozsáhlé ladicí funkce, tvorba vlastních knihoven s uživatelskými funkcemi – to je jen část možností, které uživatelům poskytuje již zmíněné vývojové prostředí B&R Automation Studio. V jednom projektu založeném v tomto prostředí se řídicí program, vizualizace a popř. i ovládání servopohonů tvoří jako jeden logický celek, a tedy bez dodatečných problémů, které s sebou nese údržba několika souvisejících dílčích projektů, správa výměny dat mezi nimi atd. Jednoznačným přínosem tohoto přístupu je lepší přehlednost celé úlohy a její snadná přenositelnost na různé hardwarové platformy. To vše vede k úspoře času při vývoji aplikačních programů a umožňuje vytvářet technicky zajímavá a cenově přístupná řešení.

K programování lze využít všechny známé jazyky podle IEC1131 (Ladder Diagram – LD, Instruction List – IL, Structured Text –ST, Sequential Function Chart – SFC) a navíc i vyšší jazyk Automation Basic a standardní ANSI C. Výhodami jsou možnost jednoduché tvorby vlastních funkčních bloků pro řešení často zpracovávaných problémů a přímá přenositelnost programů.

Ing. Robert Charvát,
B+R automatizace, s. r. o.

B+R automatizace, s. r. o.
Stránského 39
616 00 Brno
tel.: 541 420 311
fax: 541 420 326
e-mail: office.cz@br-automation.com
http://www.br-automation.cz

Inzerce zpět