Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

B&R – na cestě k inovacím

Společnost B&R představila v polovině října v Řezně (Rakousko) kroky, které ji udržují mezi vedoucími společnostmi v automatizaci strojů a strojních zařízení. Ve spolupráci s mateřskou společností ABB představuje nadstavbové řešení využívající ke zpracování velkého množství dat ze strojů cloud ABB. Zde se již dnes představují nové přístupy a obchodní modely pro výrobce strojů, pro monitorování strojů a servis a rozvoj spolupráce výrobců s konečnými uživateli.

K dalším krokům patří orientace na komunikace pomocí standardů OPC UA a sítí TSN. Tímto lze redukovat široké spektrum protokolů na velmi jednoduché řešení, které umožňuje komunikaci mezi jednotlivými řídicími uzly, nadřazenými systémy a managementem. I loni představené řešení průmyslového vidění se stává komerčně využitelným, včetně řízení snímkování, osvětlení a navádění. Potenciál uplatnění v oblastech řízení kvality je značný.

K nejdůležitějším aktivitám patří dopravník APOCOStrak, který umožňuje samostatně řídit pohyb vozíků na dráze, přičemž dráha může nově obsahovat nejrůznější paralelní tratě, odbočky, smyčky, propojovací a uzlové body apod. Bylo předvedeno řešení, které bylo vyvíjeno ve spolupráci se společností Krones pro plnicí linky nápojů, ale jeho možnosti se uplatní tam, kde je požadován individuální přístup. Typickým případem může být vychystávání různého zboží – nebo přímo individuální výroba – pro konečného zákazníka. V ukázkové lince byly do přepravky umísťovány láhve s různými nápoji podle přání zákazníka.

Společnost B&R se cíleně zaměřuje na trh výrobců strojů. Zde představuje špičku nejen svými produkty, ale také službami a dlouhodobou koncepcí rozvoje a vývojovými aktivitami. Takto se zaslouženě řadí k velmi spolehlivým partnerům.

Radim Adam