Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

B&R Innovation Day

V Brně v hotelu Žebětínský dvůr se 18. dub­na 2013 uskutečnilo setkání uživatelů automatizační techniky B&R. V rámci akce nazvané den inovací – Innovation Day – zazněly přednášky o novinkách v sortimentu B&R a o zajímavých projektech realizovaných s využitím automatizační techniky značky B&R.

Z mého pohledu je zásadní novinkou Automation Studio ve verzi 4. Základní funkcí tohoto nástroje sice je programování PLC, ale díky mnoha dalším funkcím v něm projektanti dokážou mnohem více: jde o integrované inženýrské prostředí umožňující také navrhovat mechanickou a elektrickou část zařízení, specifikovat komunikační rozhraní, navrhovat vizualizaci a udržovat dokumentaci o projektu. Usnadnění paralelní týmové práce zkracuje dobu vývoje. Automation Studio umožňuje také efektivně navrhovat modulární stroje a zařízení: možnost opakovaně používat jednotlivé standardizované moduly snižuje náklady na vývoj, ale i na správu softwaru a údržbu zařízení.

V katalogu hardwaru Automation Studio je nyní již více než dva tisíce produktů. Katalog je uspořádán velmi přehledně a vyhledat správný produkt obvykle znamená jen pár kliknutí myší. Přetažením produktu z katalogu do návrhového studia uživatel získá údaje o mechanických rozměrech, elektrickém připojení i realistický obrázek zařízení. Projektanti mohou s výhodou použít oboustrannou výměnu dat se systémem Eplan 8.

Další zajímavou novinkou je možnost začlenit do uživatelského rozhraní zvukové soubory ve formátu WAV, např. s pokyny pro obsluhu.

V oblasti komunikace mohou uživatelé využít všechny přednosti OPC UA, otevřeného standardu, který usnadňuje standardní komunikaci prostřednictvím HTTP a vytváření komplexních datových typů. K dalším přednostem patří usnadnění ukládání historických dat a jejich správy, správy alarmů a událostí nebo lepší zabezpečení informací díky uplatnění systému správy uživatelských práv.

Jinou zajímavou novinkou B&R je Generic Motion Concept, nástroj pro jednotné programování logických funkcí (podle IEC 61131), funkcí CNC (pomocí G-kódů – DIN 66025) a kinematiky robotů a manipulátorů. Výhodou této koncepce je zejména to, že vývojář se nemusí starat o rozhraní mezi PLC, CNC a robotem, ale jen o požadované funkce zařízení – vše se programuje jako jeden komplexní program.

Do sortimentu B&R se vrací mobilní automatizace, určená pro stavební nebo zemědělské stroje, požární techniku a jiná speciální zařízení. Nemusí to být jen mobilní zařízení, ale jakákoliv zařízení pracující v nepříznivých podmínkách. Mobilní automatizační technika je plně začleněna do koncepce automatizační techniky B&R, včetně např. možnosti využít ke komunikaci osvědčený Ethernet Powerlink.

To jsou jen tři příklady z bohatého celodenního programu, který byl zakončen výletem na „největší čističku odpadních vod na Moravě“, tedy na Brněnskou přehradu. O kvalitu vody, zejména zabránění růstu sinic v letních měsících, se tu také stará technika B&R.

Petr Bartošík

Obr. 1. B&R Innovation Day byl zakončen exkurzí na Brněnskou přehradu, kde technika B&R pomáhá sledovat a udržovat kvalitu vody