Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

B&R automatizace představila novinky 2005

číslo 8-9/2005

B&R automatizace představila novinky 2005

Společnost B&R automatizace, spol. s r. o., se sídlem v Brně, pobočka rakouské firmy Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Ges. m. b. H., která působí na trhu v ČR a SR, uspořádala v Brně v prostorách firmy pro své zákazníky tradiční obchodně-technický workshop, již osmý v pořadí. Dvoudenní akce se uskutečnila ve dvou identických bězích ve dnech 26. a 27. dubna a 4. a 5. května 2005. V roli posluchačů se jí zúčastnilo celkem asi 50 odborníků z nejrůznějších oblastí průmyslu.

Na setkání byly prezentovány aktuální novinky i připravované produkty mateřské firmy, která patří k předním světovým dodavatelům řídicí techniky pro automatizaci strojů a zařízení i technologických procesů. Dokladem jejího současného postavení jsou údaje za rok 2004: obrat 165 milionů eur při 1 100 zaměstnanců, z toho 200 věnujících se výzkumu a vývoji, a aktivní zastoupení ve 110 zemích po celém světě. Ambiciózní plány firmy do budoucna zahrnují růst obratu o 15 % ročně, proniknutí do dalších zemí a stálé inovování produktů s důrazem na oblast dodávek finálním výrobcům (produkty pro OEM) a řízení spojitých technologických procesů.

Obr. 1.

Obr. 1. Průmyslový počítač APC620

Rok 2004 byl úspěšný i pro brněnskou pobočku, jejíž 30členný tým dosáhl o 40 % většího obratu než v roce 2003, a podobný nárůst očekává i letos. Novinky představené na workshopu k tomu dávají dobrý předpoklad. Všechny je zde vyjmenovat nelze; v následujícím textu jsou namátkou zmíněny alespoň některé hlavní.

V oblasti řídicích systémů byla pozornost věnována zejména novému systému I/O s označením X20, jenž měl premiéru na SPS/IPC/Drives v Norimberku v listopadu 2004. Je to zcela modulární systém I/O s krytím IP20, který splňuje protichůdné požadavky na velkou hustotu a zároveň granularitu kanálů I/O (viz Automa č. 2 a 3/2005). Na veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2005 v Praze získal systém X20 ocenění Zlatý Amper. Inovován je i odolný I/O systém X67 (rozšíření na 32 kanálů, zavedení konektoru M12 atd.)

Co se týče softwaru, je od března 2005 dodávána další aktualizace vývojového prostředí B&R Automation Studio s označením V2.5, obsahující v jednom nástroji vše potřebné k programování úloh logického řízení, regulace, vizualizace, komunikace i řízení pohonů. Namísto náročnějšího programování je nyní základem jednodušší konfigurování a všechny systémy I/O se ovládají jednotným způsobem.

Operátorským rozhraním (HMI) věnuje firma velkou pozornost a v této oblasti nabízí velké množství různých produktů od pasivních operátorských panelů, přes panelová PC a nově tzv. Automation PC až po mobilní operátorské panely s operačním systémem Windows CE.net nebo XP embedded. Nová řada průmyslových PC s označením APC (Automation PC), představená již v minulém roce, je nabízena ve třech velikostech s jedním, dvěma nebo pěti sloty PCI, rozhraními pro vizualizaci DVI a Smart Display Link a procesory Intel Pentium M s taktovací frekvencí až 1,8 GHz.

Pro oblast řízení polohy a pohybu (MC) dodává firma především své osvědčené produkty řady Acopos. Mezi novinkami roku 2005 je zejména mnoho inovací softwaru, mj. zavedení programování prostřednictvím funkčních bloků podle standardu PLCopen Motion Control a uvedení funkce autotuning pro nastavování regulátorů (ve 4. čtvrtletí 2005). Velkou pozornost věnuje firma také aplikacím ethernetové sběrnice s vlastnostmi reálného času Ethernet Powerlink.

Teoretické informace o produktech byly na workshopu ve všech segmentech vhodně doplněny ukázkami reálných zařízení. Další informace zájemci naleznou na adrese http://www.br-automation.com

(ed)