Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Automatizační technika na veletrhu EMO Hannover 2007

Veletrh EMO Hannover 2007, který se konal ve dnech 17. až 22. září, navštívilo 166 000 odborníků. Mohli se zde seznámit s nejnovějšími trendy v oblasti obráběcích a tvářecích strojů, nástrojů a strojírenské výrobní techniky. Své expozice jim zde představilo 2 118 vystavovatelů z 42 zemí světa.
Výrobní stroje a automatizační a měřicí technika nerozlučně patří k sobě, proto na veletrhu EMO mohli návštěvníci potkávat automatizační techniku doslova na každém kroku: v samostatných expozicích dodavatelů automatizační techniky i jako nedílnou součást téměř všech vystavovaných strojů. Jaké trendy vysledovali odborníci v tomto oboru?
V komunikacích stále větší roli hraje Ethernet. Pro některé výrobce je již výhradním komunikačním prostředkem. Očekávaným přínosem pro uživatele je zjednodušení integrace nových komponent do již existujícího řídicího systému i jeho rekonfigurací a snadné začlenění řídicího systému stroje do komunikační infrastruktury řízení celého podniku.
Další oblastí, která se v poslední době velmi rychle rozvíjí, jsou softwarové simulační nástroje. K dispozici jsou virtuální modely řídicích systémů, které spolupracují s kinematickými modely strojů. Celá soustava má stejné operátorské rozhraní jako reálný stroj, a uživatelé si tak mohou vyzkoušet chování stroje v různých podmínkách a učit se ovládat ho bez nebezpečí zničení stroje, nástroje či materiálu. Lze simulovat např. pohyby nástrojů a zvláště u složitějších strojů tak zabránit možným kolizím.
Další oblastí, která se v poslední době velmi rychle rozvíjí, jsou softwarové simulační nástroje. K dispozici jsou virtuální modely řídicích systémů, které spolupracují s kinematickými modely strojů. Celá soustava má stejné operátorské rozhraní jako reálný stroj, a uživatelé si tak mohou vyzkoušet chování stroje v různých podmínkách a učit se ovládat ho bez nebezpečí zničení stroje, nástroje či materiálu. Lze simulovat např. pohyby nástrojů a zvláště u složitějších strojů tak zabránit možným kolizím.
V oblasti pohonů a komponent k pohonům se projevuje tendence šetřit energií. Energeticky úsporné pohony pomáhají šetřit elektrickou energii přímo svojí nižší spotřebou i nepřímo omezením nezbytnosti odvádět ztrátové teplo.
Velká pozornost byla věnována také zařízením na zajišťování kvality výroby. Z novinek v oboru měřicí techniky nelze pominout pětiosý měřicí systém, který umožňuje např. kompletně proměřit lopatkové kolo proudového leteckého motoru za 4,5 minuty. Předchozí systémy na stejnou úlohu potřebovaly minimálně 41,5 minuty – úspora času je tu evidentní.
Návštěvníci na veletrhu mohli vidět také optický odměřovací systém určený pro měření tímto způsobem dosud neměřitelných součástek tvaru drátků a trubiček (obr. 1).
Ještě o jedné novince v oblasti odměřování je třeba se zmínit: stále častěji se lze setkat s dotykovými sondami s bezdrátovým výstupem. Dosah takových dotykových sond, nejčastěji pracujících v rádiovém bezlicenčním pásmu, může být až patnáct metrů.
Veletrh EMO 2007 jasně ukázal, že obor výrobních strojů se bez automatizace a měřicí techniky rozhodně neobejde. Návštěva takového veletrhu tedy může být zajímavá nejen pro odborníky v oblasti výrobních strojů, ale i jako inspirace pro techniky z tohoto oboru. Následující veletrh EMO se bude konat v roce 2009 v italském Miláně.
[Intelligent solutions for increasing productivity. Technická zpráva, EMO Hannover 2007.]
(Bk)
 
Obr. 1. Optický odměřovací systém pro kontrolu tvaru a rozměrů součástí tvaru drátků a trubiček představila firma Aicon 3D Systems GmbH