Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Automatizační technika dříve a nyní

Společnost Mitsubishi Electric slaví třicet let své existence v Evropě, během kterých se změnily jak technické prostředky v oblasti automatizace, tak trhy, na kterých společnost působí.
 
Společnost Mitsubishi Electric vstoupila na evropský trh v roce 1978 s prvním kompaktním programovatelným logickým automatem (PLC; obr. 1). Za třicet let své činnosti dodala na trh více než devět milionů PLC a stala se z ní jedna z nejúspěšnějších společností v oblasti automatizace. V současné době disponuje Mitsubishi Electric prodejní sítí, která sahá do všech evropských zemí a zajišťuje podporu množství různých produktů průmyslové automatizace od řídicích jednotek a pohonných systémů, přes servomotory, techniku pro řízení pohybů a průmyslové roboty až po jističe a magnetické stykače.
 
Společnost Mitsubishi začala svou obchodní činnost v Evropě jako distributor. Ve velmi krátké době došlo k velkému nárůstu objemu obchodu, a to zejména díky kvalitě a inovacím produktů. Společnost se dále vyvíjela a přizpůsobovala změnám na trhu. V současnosti má přímé obchodní zastoupení v deseti evropských zemích, několik satelitních poboček, řadu distribučních partnerů a šest výrobních závodů, které uspokojují potřeby místních trhů. Infrastruktura podpory se rozšířila ještě dále a obsluhuje dnes i Rusko, trhy ve východní Evropě a Jižní Africe.
 
Skupina Factory Automation společnosti Mitsubishi má tři divize: průmyslová automatizace, mechatronika EDM (Electrical Discharge Machining) a mechatronika CNC (CNC Control And Drive Technology). Činnost těchto tří divizí je koordinována z Evropského centra pro průmyslovou automatizaci, založeného v Německu v dubnu roku 2003 společně s centrálním skladem pro průmyslovou automatizaci, který obsluhuje všechny pobočky společnosti (obr. 2). V čele Evropské obchodní skupiny pro průmyslovou automatizaci a německé pobočky Mitsubishi Electric je Noriaki Himi (obr. 3)
 
Zároveň byl rozšířen sortiment produktů, který nyní pokrývá veškeré potřeby moderního automatizovaného výrobního provozu od výrobní haly až po řídicí úroveň podniku. Jméno Mitsubishi Electric se napříč Evropou stalo synonymem pro produkty průmyslové automatizace nejvyšší kvality, které nejen splňují neustále se měnící potřeby trhu, ale zároveň udávají směr dalšího vývoje.
 
Když společnost uvedla na evropský trh první generaci kompaktních PLC, bez nadsázky způsobila revoluci v oblasti průmyslové automatizace. Bylo to totiž poprvé, kdy někdo spojil řídicí CPU, napájení, vstupy a výstupy do jedné jednotky. Tento průkopnický koncept stále zůstává hlavní vlastností současných kompaktních PLC.
 
Požadavky na výkonnost a efektivitu jsou nyní mnohem větší, než tomu bylo před třiceti lety. Proto, ale zároveň z důvodu, že společnosti se snaží pružně reagovat na změny na trzích, rostou i požadavky na výrobní a automatizační techniku. V současném světě úspěchy ve výrobě stále více závisejí na možnostech integrace výrobních a obchodních procesů. Poslední vývoj společnosti Mitsubishi Electric zajišťuje právě tyto potřeby: nová automatizační Platforma iQ nyní umožňuje řídit veškeré výrobní technologie − zahrnuje funkce logického řízení, řízení pohybu, řízení CNC a řízení robotiky, a to vše prostřednictvím jedné integrované platformy. Jednotlivé řídicí jednotky a systémy řízení vyšší úrovně mezi sebou navíc komunikují v reálném čase.
 
Platforma iQ je první na světě, která tyto funkce nabízí. Opět tak dokazuje mimořádnou míru kreativity a inovace, která je pro Mitsubishi Electric charakteristická, a potvrzuje schopnost a snahu společnosti udávat směr ve vývoji a navrhovat moderní techniku, která se v budoucnosti stane běžným standardem.
 

Společenská odpovědnost a odpovědný vztah k životnímu prostředí

Náročné požadavky na moderní výrobky ještě zvyšuje skutečnost, že výrobci jsou pod tlakem ze strany zákazníků vyžadujících, aby prokázali, že respektují společenskou odpovědnost a mají odpovědný vztah k životnímu prostředí. Jak jednotlivci, tak státní instituce po celém světě preferují takové výrobce, kteří usilují o zlepšování pracovních a životních podmínek a kteří se hlásí k heslu udržitelného rozvoje společnosti, ve které bude moderní životní styl v harmonii se životním prostředím.
 
Společnost Mitsubishi se aktivně podílí na vývoji techniky, která dosažení těchto cílů usnadňuje. Jedním z příkladů může být vývoj polovodičové techniky používané ve větrných a solárních elektrárnách. Rovněž sama společnost Mitsubishi zastává tyto principy a ctí závazky k životnímu prostředí a celé společnosti. Důležitost, kterou jim přikládá, dokládá iniciativa Environmental Vision 2021, jež stanovuje specifické cíle chování k životnímu prostředí, kterých chce společnost dosáhnout v roce 2021, v době stého výročí svého založení.
 
Expozici společnosti Mitsubishi Electric na veletrhu Amper zájemci naleznou v hale 3, č. 3C7.
 
Ing. Jiří Bažata, Sales Manager
 
 
Obr. 1. Vše začalo kompaktními PLC
Obr. 2. Pod německou pobočku Mitsubishi Electric Europe B. V. nyní spadá celkem devět divizí; evropské sídlo společnosti pro skupinu zabývající se průmyslovou automatizací se nachází v německém Ratingenu
Obr. 3. Noriaki Himi, prezident německé pobočky Mitsubishi Electric