Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Automatizační řešení podle přání zákazníka

Automa 9/2001

Gustav Holub

Automatizační řešení podle přání zákazníka

Po loňské reorganizaci zesiluje společnost Phoenix Contact své postavení na trhu automatizační techniky. V současné době pokrývá paleta výrobků komunikační prostředky, moduly vstupů a výstupů, řídicí systémy a moduly, software, monitoring a pohony včetně jejich příslušenství. Jádrem výrobního programu je neustále rozšiřovaný sběrnicový systém Interbus.

Touto rozsáhlou nabídkou produktů v kombinaci s perfektními službami se společnost stala dodavatelem automatizačních prostředků pro v podstatě všechna automatizační řešení. V těsné spolupráci s odběrateli také vznikají inovované a dokonalejší výrobky a „inteligentní“ produkty pro automatizaci.

Obr. 1. Obr. 2. Obr. 3.

Otevřenost jako přednost
Automatizační systémy Phoenix Contact vycházejí z komunikačních prostředků pro sběrnice Interbus a Ethernet, které umožňují vytvořit transparentní komunikační systém od senzoru až po úroveň řízení. Jednotlivé komponenty, jako např. řídicí moduly, komunikační brány mezi Interbusem a Ethernetem, směrovače a přepínače umožňují sestavit bohatě strukturovanou topologii řízení.

Kompletní paleta průmyslových počítačů zahrnuje stolní verze a verze pro montáž do panelu. Počítače mohou být vybaveny displejem s dotykovým stínítkem. Displeje TFT mají úhlopříčku 12 a 15 palců a životnost 70 tisíc hodin. Každý panel s dotykovým stínítkem má fóliovou klávesnici s pěti tlačítky, ale podle potřeby lze objednat verzi klávesnice s dalšími šestnácti tlačítky. V počítačích jsou použity procesory s frekvencí od 266 do 933 MHz a pasivní sběrnice PCI/ISA. Standardní počítačové komponenty umožňují snadno zajistit servis i případnou modernizaci a rozšíření sestavy. Pro propojení do sítě je k dispozici ethernetové rozhraní 10/100 Mb/s. Firma do této oblasti nyní investuje velké prostředky, především do rozvoje sběrnice Interbus a integrace Ethernetu a internetu, jakož i do perspektivní technologie pro páteřní počítačové sítě pro automatizační systémy. Technologický rozvoj je např. v rámci iniciativy IDA (Interface for Distributed Automation) urychlován spoluprací s partnerskými firmami Schneider Electric, Sick, Lenze nebo Jetter.

V oblasti sběrnicových vstupně výstupních komponent buduje firma Phoenix Contact instalační systém Inline jako celosvětový standard pro instalace v automatizační technice. K dispozici jsou moduly pro digitální i analogové signály, funkční moduly i řídicí stanice využitelné v sítích Ethernet, Interbus, Profibus, DeviceNet a CAN.

Pro připojení na Ethernet jsou k dispozici moduly FactoryLine, které lze montovat na lišty v přímé blízkosti koncového přístroje. Snižují se tím náklady i doba instalace, roste výkonnost sítě a zkracují se doby odezvy. Integrovaný webový server zaručuje jednoduchou konfiguraci a snadný přístup k informacím o přístrojích. Přenos dat je možný kroucenou dvojlinkou i optickým kabelem. Ethernetové sítě v průmyslových podmínkách lze instalovat s liniovou i kruhovou redundantní topologií.

Těmito kroky směrem k otevřenosti automatizačních systémů, která bere v úvahu nároky trhu, resp. poptávku po individuálních instalačních systémech pro různá automatizační řešení, firma dosáhla stavu, kdy má k dispozici jednotné řešení pro všechny sběrnice. To bylo potvrzeno např. uzavřením smlouvy o kooperaci s GE Fanuc, který Interbus Inline používá celosvětově jako standard pro své řídicí systémy. Tato kooperace především posiluje prodej systému Inline v Asii a Americe. Nabídka se v budoucnu rozšíří i na produkty pro kabelové rozvody pro snímače a akční členy v krytí IP65. Firma chce i v této oblasti nabídnout moduly pro veškeré etablované sběrnicové systémy.

Obr. 4.

Pružné řízení a obsluha
Pokud jde o řízení jako základ každého automatizačního řešení, je k dispozici široká paleta řídicích systémů včetně odpovídajícího softwaru. Nabídka prostředků pro řízení pokrývá oblast od regulátorů pro Inline přes zásuvné karty PC až po celá průmyslová PC spojená sběrnicemi Interbus nebo Ethernet. Všechny lze programovat prostřednictvím softwaru PC Worx, který má k dispozici všechny potřebné programovací jazyky a nástroje. Budoucnost vidí firma Phoenix Contact v decentralizaci a integraci „inteligence“ řízení do provozních přístrojů. Technologickým základem k tomuto vývoji jsou práce vykonané v rámci iniciativy IDA.

Například pomocí diagnostického softwaru Diag+ lze přímo napojit diagnostické nástroje sběrnice na jiné aplikace (SCADA apod.). Odpadají tak nadbytečné funkce pro správu diagnostických dat a sladění vyhodnocovacích funkcí pro diagnostická data. Diag+ je diagnostický nástroj pro všechny úrovně a aplikační oblasti s identickými funkcemi a možnostmi obsluhy.

Jak již bylo napsáno, v oblasti obsluhy a monitorování je k dispozici úplná paleta produktů od jednoduchého textového displeje až po průmyslová PC s dotykovým stínítkem. Na řešení v oblasti HMI Phoenix Conact aktivně spolupracuje s firmou Sütron a prodává část sortimentu firmy Sütron pod vlastní značkou. Jako doplněk sortimentu Sütron firma Phoenix Contact vyvinula a letos v Hannoveru představila vlastní přístroje na bázi procesorů StrongARM s operačním systémem Windows CE 3.0. Tato nová řada přístrojů se řadí cenou a výkonem mezi jednoduché textové panely a drahá IPC.

V oblasti pohonů jsou k dispozici spínače motorů, spouštěče a měniče frekvence různých typů pro různé aplikace. Také zde posiluje firma Phoenix Contact spolupráci s partnery, jakož i začlenění jejích produktů do komplexních automatizačních řešení. V této souvislosti je třeba jmenovat alespoň dva nejnovější produkty.

Prvním jsou decentrální výkonové měniče frekvence k řízení elektromotorů, v krytí IP67, s krátkou dobou montáže, instalace a uvedení do provozu. Na spodní části krytu je předem připraven kabelový rozvod. Na tuto část se nasune elektronika pro komunikaci a výkonová elektronika. Integrované řízení mj. hlídá a chrání připojený motor.

Obr. 5.

Moduly Interbus Inline INC a SSI vytvářejí hospodárnou koncepci řízení bod po bodu pro jakýkoliv požadovaný počet polohovaných os (až 100). Oproti aplikacím s regulátorem polohy se tento přístroj, pracující pouze s rychloposuvem a pomalým dojezdem, vyznačuje jednodušším parametrováním a uváděním do provozu. Jde o levnou alternativu řídicích kart polohy v PLC. Nevyžadují-li aplikace ve stavu klidu žádnou regulaci polohy, mohou tyto moduly nahradit nákladné řešení se servopohony.

Servis pro zákazníky
Nabídka výrobků je doprovázena službami od projektování až po servis a školení. Specialisté firmy Phoenix Contact vypracovávají pod heslem „automatizace s úplným servisem“ společně se zákazníky optimalizovaná řešení pro jejich automatizační úkoly a sledují průběh prací ve fázích plánování, realizace, instalace, uvedení do provozu a údržby.

Trvalý rozvoj a výstavba oboru automatizačních systémů se 600 pracovníky bude v příštích letech dotována asi 150 milióny DM určenými pro vývoj a bude znamenat zvýšení výrobních kapacit na dvojnásobek. Firma si chce i nadále udržet své postavení díky pružnosti řešení specifických automatizačních úkolů při rychlém celosvětovém servisu a odborném poradenství.

Se všemi popsanými systémy, zařízeními a komponentami se mohou návštěvníci seznámit na MSV v Brně, kde odborníci firmy Phoenix Contact v hale Z, stánek č. 244 na 2. galerii návštěvníkům rádi poskytnou veškeré informace.

Literatura

[1] MÜLLER, M.: Tuto completo – Automatisierung nach Wunsch. Open Automation, 2001, č. 2, s. 52-54

[2] -: Tiskové informace Phoenix Contact, duben 2001.

Phoenix Contact, s. r. o.
Kobližná 2
602 00 Brno
Tel./fax: 05/42 21 37 01
http://www.phoenixcontact.com