Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Automatizace zařízení budov na frankfurtském výstavišti

Automa 5/2000

Ing. Emil Širůček

Automatizace zařízení budov na frankfurtském výstavišti

V týdnu mezi 19. a 23. březnem se na výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem konala zcela nová akce frankfurtské veletržní správy nazvaná light+building. Jde o mezinárodní odborný veletrh pro osvětlování, elektrotechniku, klimatizační techniku a automatizaci v budovách. Tím, že tyto obory byly vyčleněny z průmyslového veletrhu v Hannoveru (mimochodem konaného ve stejném termínu), bylo možné soustředit příbuznou problematiku na jedno místo.

Obr. 1.

Ze strohých statistických údajů je patrná jednoznačná převaha oboru světelná technika. Z celkového počtu 1 800 vystavovatelů ze 46 zemí prezentovalo 1 141 vystavovatelů na výstavní ploše větší než 100 000 m2 široký komplex problematiky osvětlovací techniky: od základních materiálů, přes polotovary a výrobní technologická zařízení až po svítidla, osvětlovací soustavy a kompletní projekty. Nelze ovšem pominout oněch 660 vystavovatelů z oblasti elektrotechniky, automatizace a takových oborů, které zdokonalují a zpříjemňují pobyt v budovách i jejich správu a povyšují je na moderní úroveň. Však také tímto směrem byly orientovány expozice ve dvou rozlehlých halách.

Systém řízení v tzv. inteligentních budovách se v principu neliší od jiných automatizovaných systémů řízení. Vyhodnocuje okamžitý stav snímaných veličin, a přesáhne-li jejich hodnota stanovené meze, zpravidla samočinně vykoná regulační zásah nebo o stavu dané veličiny v rámci provozních parametrů informuje obsluhu. Provoznětechnické údaje z různých míst budovy sbírá řídicí počítač prostřednictvím různých čidel a sběrnic. Tyto údaje zpracovává a buď přímo reguluje, nebo hlásí stav, popř. vykonává obojí. Některé systémy se navzájem liší způsobem komunikace mezi počítačem a jednotlivými čidly a akčními členy.

Ve veletržním katalogu lze nalézt množství firem, které mají ve svém výrobním programu elektroinstalační systémy a jejich jednotlivé komponenty pro centrální řízení budov, včetně příslušného softwaru. Těchto systémů bylo ve Frankfurtu prezentováno hned několik. Významné místo mezi nimi zaujímají systémy podle standardu EIB, které lze výhodně použít tam, kde by klasické centrální řízení nebylo účelné.

Standard EIB (European Installation Bus) vychází z jednotné koncepce inteligentní elektroinstalační techniky, reprezentované asociací EIBA se sídlem v Bruselu. V současné době již kolem stovky firem běžně dodává na trh jednotlivé komponenty pro nejrůznější aplikace – od zcela všedních (ovládání svítidel, topidel, klimatizace, žaluzií apod.) až po vysloveně komfortní (např. automatizované zalévání květin).

Mezi mnoha doprovodnými programy byly i takové, jejichž obsah souvisí s automatizační technikou a s řídicími systémy v budovách. Jako příklad lze uvést programy zaměřené na optimalizaci stavebních operací a technologií, ochranu proti požáru, indikaci kouře a moderní elektroinstalace.