Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Automatizace výroby skleněných vláken

Automa 6/2001

Ing. Martin Červinka,
vedoucí segmentu Automatizace, Schneider Electric CZ, s. r. o., Praha

Prostředky pro vizualizaci a řízení Modicon/Telemecanique

Společnost Schneider Electric patří mezi světové výrobce zařízení pro rozvod elektrické energie a průmyslovou automatizaci, kam se řadí i produkty pro monitorování a řízení procesů. Z provozního pohledu lze prostředky rozdělit do několika skupin.

Obr. 1.

Operátorské panely – XBT Magelis
Operátorské panely jsou zařízení určená zejména do provozu, tedy přímo k místu řízeného procesu (krytí IP65, napájení 24 V DC apod.). Již v minulých číslech Automy jsme publikovali informace o sortimentu a využití operátorských panelů XBT Magelis, který je v současné době širší o další nové typy.

Mezi ně náleží panely XBT-PM, jež jsou vybaveny funkčními a obslužnými, ale také dynamickými a numerickými klávesami. Displej panelů je semigrafický (240 × 64 bodů), dovoluje zobrazovat jednoduchou grafiku (např. ručkové a sloupcové ukazatele) a text ve dvou velikostech, přičemž je možné zobrazit speciální znaky (např. řeckou abecedu a azbuku).

Dalšími typy jsou grafické panely XBT-F s barevným displejem 5,7" STN (320 × 240 bodů), popř. 10,4" TFT (640 × 480 bodů) s klávesnicí, popř. s dotykovou obrazovkou. Na rozdíl od minulosti jsou od dubna 2001 tyto panely vybaveny procesorem Intel Pentium 166 MHz, který zajišťuje až desetkrát rychlejší reakci na pokyny operátora. Jsou vybaveny kvalitním displejem s viditelností z úhlu až 80°. Stejně jako předchozí typ mohou i tyto displeje zobrazit řecká písmena, azbuku a další speciální znaky.

Poslední novinkou jsou grafické panely XBT-FC Touch’n Click (obr. 1). Tyto panely mají stejné vlastnosti jako předchozí grafické panely s dotykovou obrazovkou; kromě toho obsahují dynamické klávesy nejen s proměnnou funkcí, ale také s proměnnou podobou kláves.

Všechny typy panelů disponují ovládači pro řídicí systémy Modicon TSX, ale i pro řídicí systémy jiných výrobců. Grafické typy XBT-F a XBT-FC navíc lze přímo připojit na rychlé průmyslové sběrnice typu ModbusPlus, Fipway a Ethernet TCP/IP.

Obr. 2.

Průmyslové PC – TC2000
Řada produktů XBT Magelis obsahuje také provedení průmyslového PC, tzv. TXBT. Technicky dokonalejším řešením je řada průmyslových PC TC2000. Tato PC jsou k dispozici v provedení s klávesnicí (obr. 2) nebo s dotykovou obrazovkou. Terminály jsou vybaveny procesory Intel Celeron 433 MHz, mají kvalitní barevný displej 12,1" TFT (800 × 640 bodů), popř. 15" TFT (1 024 × 768 bodů). Ostatní vybavení, zejména sloty ISA, sloty PCMCIA a komunikační rozhraní, převyšuje standard, který je v současné době dodáván s běžnými kancelářskými PC.

Systém SCADA – MonitorPro
Systémy SCADA jsou obecně určeny pro monitorování a řízení převážně technologických procesů v reálném čase, pro archivaci dat apod. Počínaje rokem 2001 je k dispozici nová verze systému SCADA MonitorPro V7, která kromě vysoké úrovně výkonnosti z předchozích verzí nabízí pohodlnější způsob programování a konfigurování. Systém je řešen na principu server-multiklient, což umožňuje realizovat konfigurace s mnoha klientskými pracovišti distribuovanými na síti Ethernet (komunikace prostřednictvím TCP/IP), dokonce také konfigurace se zdvojenými, resp. redundantními servery.

OPC Factory Server
Součástí nabídky Schneider Electric je také OPC Factory Server, který je doplněn všemi typy komunikačních protokolů, jež zařízení Modicon, Telemecanique a Merlin Gerin provozují. OPC je tedy využívá v úloze ovládače komunikačního protokolu, ale zejména ke zpřístupnění dat pro libovolné aplikace na bázi operačního systému Windows. Znamená to, že provozovatel může zpracovávat požadovaná data přímo v běžně používaných programech (MS Excel, Word apod.) a nemusí se učit nové programy, popř. svůj počítač zatěžovat jinými aplikacemi. Dokonce lze tímto způsobem zprostředkovat přenos dat do systémů MES (Manufacturing Executive System). OPC Factory Server pracuje také na principu server-multiklient.

Řešení Transparent Factory
Vrcholem mezi způsoby sdílení dat je řešení Schneider Electric nazvané Transparent Factory, které ovšem nevylučuje všechny předchozí způsoby monitorování a řízení procesů. Navíc rozšiřuje, zprůhledňuje a zjednodušuje distribuci a předávání potřebných dat odpovídajícím pracovníkům, resp. majitelům podniku. Řídicí systémy a jiné účastníky řídicí úrovně obsahují specifické moduly s integrovanou funkcí webového serveru (obdobnou jako mají internetové servery). Tento základ řešení v konečném důsledku umožňuje odpovědným pracovníkům zobrazovat data v běžném webovém prohlížeči (např. Internet Explorer, Netscape). Vše je samozřejmě zaměřeno na spolehlivost provozu tak, aby řešení žádným způsobem nezatěžovalo vlastní řídicí systémy. Detaily tohoto řešení může Schneider Electric ukázat nejen při prezentacích, ale zejména na již instalovaných aplikacích.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
e-mail: brno@schneider-electric.cz

Písek
Sedláčkova 7, 397 12 Písek
tel.: 0362/76 63 33
fax: 0362/21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz
http://www.schneider-electric.cz