Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Automatizace ve farmacii a potravinářství

Požadavky na výpočetní techniku v potravinářském a farmaceutickém průmyslu stále rostou. Příjem objednávek, výrobní příkazy, expedice i tisk dokladů probíhají v reálném čase. Z nařízení vlády vyplývá povinnost sledovat původ a pohyb surovin i výrobků a v případě potřeby doložit, z jakých polotovarů a surovin jsou produkty vyrobeny. Jestliže se informační systém podniku zastaví, zastaví se chod celého podniku. Z uvedeného vyplývá požadavek na maximální spolehlivost informační techniky. V potravinářském průmyslu směřuje informační technika k většímu využívání mezifiremní elektronické komunikace. Pro efektivnější a jednodušší zpracování objednávek využívají nyní výpočetní techniku i řidiči, prodejci a obchodní zástupci. To vede k rozvoji mobilních systémů a takových možností komunikace, aby bylo zajištěno stálé propojení všech jednotek výroby i distribuce.
 
Nejvyšší požadavky na spolehlivost, ale především odolnost jsou kladeny na počítače umístěné přímo ve výrobních prostorách. Ve farmaceutickém průmyslu musí být navíc dodrženy i další legislativní požadavky, popř. předpisy pro výbušné prostory. U farmaceutických i potravinářských výrobků je nutné zajistit jejich naprosto bezpečné používání. Ve všech fázích výroby je třeba zabezpečit špičkovou kvalitu, přesné dodržování výrobních postupů a možnost sledovat a zpětně dokladovat výrobní proces. V České republice zodpovídá za dozor ve farmaceutické výrobě Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vzhledem ke globalizaci a častému vývozu českých produktů do zahraničí jsou mnohdy deklarovány i mezinárodně uznávané postupy pro kvalifikaci procesů při produkci léčiv a potravin, které stanovuje např. FDA (US Food and Drug Administration) nebo ISPE (International Society for Pharmaceutical Engineering). Náročnost a složitost farmaceutické výroby a nutnost archivovat informace o výrobním procesu vedou k rozsáhlému uplatnění automatizace v laboratořích, na testovacích pracovištích i ve výrobě.
 
Aby výrobce předešel budoucím možným problémům, musí počítat s návrhem řídicích systémů podle určitých standardů, např. GAMP (Good Automated Manufacturing Practices). Dokument GAMP5 (popř. předchozí verze GAMP4) lze považovat za mezinárodní standard pro navrhování a specifikaci, instalaci a implementaci, testování, zprovoznění a používání i dokumentaci automatizovaných systémů řízení ve farmacii. Tento dokument obsahuje kompletní popis postupů a dokumentů vztahujících se k automatizaci ve farmacii od počáteční rozvahy až po odstavení vysloužilého systému. GAMP stanovuje také kvalifikační a validační postupy pro software i hardware. Ve farmaceutické výrobě je rovněž nutné umožnit přístup k systémům pouze oprávněným osobám a zároveň zaručit bezpečnost provozních i archivovaných dat. Nezbytné je též vyhovět požadavkům na elektronické podpisy, jedinečnost, autorizaci a správu hesel. Pro řídicí systémy ve farmacii lze použít systémy na bázi PC, pro farmaceutickou výrobu je však mnohem komplikovanější zajistit splnění všech požadavků validace.
 
Firma Elvac IPC s. r. o. je přední dodavatel hardwaru pro průmysl a dodává i hardware, který vyhovuje přísným požadavkům na použití ve výrobních prostorách potravinářských i farmaceutických podniků. Vzhledem k náročnosti na čistotu musí být především zobrazovací a ovládací jednotky snadno čistitelné mokrým způsobem, což vyžaduje krytí minimálně IP65. Jejich povrch musí být odolný proti působení dezinfekčních prostředků a nesmí být členitý, aby se zde nehromadily nečistoty.
Těmto požadavkům odpovídá např. monitor ISDM (obr. 1) v korozivzdorném provedení. Výhodou tohoto monitoru je dotykový displej, který dokáže nahradit klávesnici a myš, neboť ty mohou být svou členitostí zdrojem kontaminace. Další výhodou je možnost instalovat tento monitor do dveří rozváděče a těsněním zajistit, aby na přechodu mezi displejem a skříní nevznikly žádné nežádoucí skryté škvíry. Do tohoto rozváděče je možné instalovat PC v průmyslovém provedení, ať už s točivými mechanickými prvky, nebo bez ventilátoru a bez jakýchkoliv pohyblivých mechanických částí, které by zvyšovaly nebezpečí poruchy. Další možností je použít dotykový displej, váhy, čtečky apod. přímo v čistých prostorách (obr. 2) a pomocí převodníků přenést signály kabelem UTP do kancelářských prostor, kde může být umístěn standardní počítač.
 
Řešení musí být vždy důkladně navrženo podle potřeb výrobních procesů, s ohledem na legislativu a s uvážením další rozšiřitelnosti systému. Proto je vhodné obrátit se na odborníky společnosti Elvac IPC. Bližší informace o sortimentu této firmy a příslušné kontakty lze nalézt na www.elvac.eu.
(ELVAC IPC s. r. o.)
 
Obr. 1. Monitor ISDM v korozivzdorném provedení vybavený dotykovým displejem
Obr. 2. Řešení přizpůsobené předpisům pro potravinářské provozy