Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Automatizace skladování a distribuce léčiv

Schopnost efektivně a spolehlivě distribuovat farmaceutické výrobky může být v extrémním případě otázkou života a smrti. To je však jen jeden z mnoha důvodů, proč je ve farmaceutickém průmyslu velkoobchodní distribuce důležitým krokem na cestě léčiva od výrobce k pacientovi. Firma Alloga, která patří mezi přední logistické společnosti v oblasti velkoobchodní distribuce léčiv ve Švýcarsku, musí tyto problémy řešit každodenně. K tomu, aby optimalizovala své materiálové toky, investovala do speciálního systému pro manipulaci s materiálem od firmy Flück Fördertechnik AG, který je vybaven modulárními dopravníky Interroll.

Co se týče farmaceutických výrobků, je důležité, aby se vždy dostaly ke každému z více než 13 000 příjemců, jimž je Alloga dodává – jednotlivým ordinacím lékařů, lékárnám nebo nemocnicím, a to rychle a v množství odpovídajícím jejich požadavkům. Standardy, které při tom Alloga musí splňovat, ať jde o vynikající kvalitu dodávek, nebo perfektní služby, jsou neuvěřitelně vysoké. „Výrobci léčiv nám svěřují své produkty. Jde přitom o farmaceutické přípravky, které vyžadují zvláštní zacházení,“ říká Andreas Koch, ředitel firmy Alloga. „To je důvod, proč musíme v každém okamžiku zajistit vysokou úroveň kvality našich služeb. Současně ale musíme pracovat efektivně a flexibilně, abychom byli schopni standardizovaným způsobem reagovat na individuální požadavky zákazníků.“

Jen samotný vertikální sklad typu „high bay“ firmy Alloga má 32 000 skladových pozic s různě regulovanou teplotou. Skladují se zde farmaceutické výrobky od přibližně osmdesáti dodavatelů. Rostoucí počet objednávek i stále narůstající požadavky na skladovou kapacitu a na propustnost skladu a efektivitu logistiky přiměly firmu Alloga ke strategickému rozhodnutí obměnit v centrálním skladu celý dopravníkový systém. Obrátila se proto na zkušeného integrátora, firmu Flück Fördertechnik z Kirchbergu nedaleko Bernu ve Švýcarsku. Od počátečního návrhu až po uvedení do provozu se firma Flück Fördertechnik mohla spolehnout na své rozsáhlé znalosti a na schopnost vytvářet systémy pro manipulaci s materiálem přesně podle zadání každého zákazníka a při tom objevovat inovativní individuální řešení a nové koncepty. „My sami se stavíme do role dodavatele ucelených řešení. Rádi poskytujeme řešení založená na standardních prvcích, ale ještě více nás těší vyvíjet speciální nestandardní řešení,“ říká Peter Flück, výkonný ředitel firmy Flück Fördertechnik AG. 

Modernizace systému za provozu ve spojení s konstrukcí podle požadavků zákazníka

Jedním ze speciálních požadavků firmy Alloga bylo realizovat modernizaci za provozu – bez přerušení každodenního toku materiálu a pod výrazným časovým tlakem. Proto společnost Flück spolupracovala s firmou Interroll, která dodává právě pro tyto případy modulární dopravníkové systémy MCP (obr. 1). Ředitel Flück byl s výsledkem spokojen: „Implementace byla za těchto podmínek možná jen při použití předem připravených modulů platformy MCP, které nám firma Interrroll dodala. Byl to jediný způsob, jak se v omezeném čase s tímto projektem vypořádat.“

Pro optimalizaci propustnosti v omezeném prostoru navrhla firma Flück pro společnost Alloga konstrukci „na míru“: speciální zakládací věže (obr. 2) v prostoru vychystávání zakázek umožňují pracovníkům umístit na dopravník kompletní zakázku připravenou k odeslání. Palety zvedají svislé dopravníky do výše až 4 m, což umožňuje výrazně zmenšit potřebnou zastavěnou plochu. Využitím beztlakového akumulačního dopravníkového systému s energeticky úspornou 24V technikou od společnosti Interroll byla firma Flück schopna vytvořit řešení s mnohem větší vyrovnávací kapacitou v dráze dopravníku. Vyrovnávací skladovací kapacita je vytvořena prostřednictvím tzv. nakládacích ostrovů, takže při vychystávání zakázek je možné všechno zboží odebrat najednou a potom pokračovat v zadané práci. Tento koncept nejen šetří cenný čas, ale díky beztlakovému akumulačnímu dopravníkovému systému také místo a energii.

Díky této konstrukci dosáhla firma Alloga svých vysokých cílů. „Mezi vylepšeními, kterých se nám podařilo dosáhnout, bylo vytvoření více nakládacích stanovišť, což znamenalo lepší možnost využití dopravníkové techniky. Nyní máme ve skladu více dopravních kapacit – přesně řečeno, podařilo se nám je zdvojnásobit – a jako příjemný vedlejší efekt musím zmínit také to, že dopravníkový systém je nyní tišší,“ říká Andreas Koch.

(Interroll)

Obr. 1. Dopravníkový systém je sestaven z modulů MCP, předem kompletně sestavených, připravených a vyzkoušených firmou Interroll – jen tak bylo možné vyměnit dopravníky za provozu

Obr. 2. Optimalizaci propustnosti ve stávajícím prostoru umožňují speciální nakládací věže