Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Automatizace, regulace a procesy 2012

Osmý ročník konference Automatizace, regulace a procesy (ARaP 2012) se konal 20. a 21. listopadu 2012 v konferenčním sále Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Zdůrazněným tématem konference letos byly bezdrátové komunikace v průmyslové automatizaci. Přednášeli o nich odborníci z praxe, ale i z akademické sféry. Obecně o bezdrátových komunikacích hovořili Vladimír Ševčík z firmy Siemens nebo Marek Kafka z Emerson Process Management. Přednáška Mariána Zajíčka z firmy Festo byla věnována sběrnici IO-Link, používané v základních úrovních automatizačních systémů. Další přednášky se zabývaly specifickými obory: Dobromil Nenutil z firmy Unicontrols hovořil o použití bezdrátových komunikací v drážním prostředí, Milan Tajovský z téže firmy o dálkovém přenosu dat v plynárenské distribuční síti RWE ČR. Zajímavé byly také přednášky hostů ze Slovenska: prof. Dušana Šimšíka z Technické univerzity v Košicích o bezdrátových komunikacích v pohyblivém mechatronickém zařízení nebo doc. Jaroslava Šeminského, také z TU v Košicích, o bezdrátových mobilních zařízeních s funkcí zpracování obrazu.

Novinkou a hlavním lákadlem konference byly dvě přednášky zahraničních hostů. Základní teze přednášky Event-based PID Control od prof. Antonia Visioliho již byly v časopise Automa zveřejněny jako pozvánka na konferenci (Automa, 2012, č. 11, str. 16 až 18). Druhou zahraniční přednášku přednesl prof. Sebastián Dormido a její téma bylo Fundamentals of Network Control Systems.

Kompletní program konference, kde byla pozornost věnována nejen bezdrátovým komunikačním systémům, ale také dalším technickým tématům a vzdělávání pro automatizaci, je k dispozici na webové stránce www.arap.cz. Zde bude zveřejněna také informace o příštím, devátém ročníku. Zájemci, kteří se zde zaregistrují, dostanou aktuální informace též elektronickou poštou.

(Bk)

Obr. 1. Přednáška prof. Antonia Visioliho Event-based PID Control