Automatizace na školách 2017 – týmová práce místo rivality

Firma Festo s. r. o. i letos uspořádala soutěž pro studenty středních škol pod názvem Automatizace na školách 2017. První kolo bylo korespondenční. Jeho účastníci měli za úkol navrhnout ovládání elektropneumatického manipulátoru. Je-li na hlavním dopravníkovém pásu detekován obrobek, manipulátor jej přísavkou uchopí a přesune nad vedlejší dopravníkový pás, kde ho upustí – tento postup se opakuje. Manipulátor může pracovat v plně automatickém nebo ručním režimu. Požadováno bylo, aby řešitelé postupovali jako profesionálové: označili a pojmenovali jednotlivé pneumatické a elektropneumatické prvky, každému přiřadili schematickou značku, nakreslili pneumatické i elektrické schéma, nakreslili krokový diagram pro automatický i manuální režim, zvolili vhodnou přísavku, zvolili jazyk pro programování PLC (ST, IL, FBD) a navrhli v něm program pro automatický režim. Program může být zapsán v libovolném grafickém editoru, vývojovém prostředí zvoleného PLC nebo na papíře. Organizátorem soutěže byl Ing. Filip Škeřík (filip.skerik@festo.com). Do prvního kola se přihlásilo dvanáct týmů, z nichž čtyři postoupily do finále.

Na finálovou soutěž se 9. května dopoledne sjelo do budovy Festo v Praze sedm studentů čtyř vítězných týmů. Organizátoři je patrně šokovali sdělením, že z organizačních i metodických důvodů se neuskuteční soutěžní klání týmů, ale všichni budou pracovat společně v jediném týmu. Dostali elektro­pneumatický rozváděč a jejich úkolem bylo zprovoznit ho podle zadání. Po počátečním ostychu si rozdělili role a začali pracovat. Vše probíhalo bez problémů. Časový limit dvou hodin byl ale neúprosný, takže plné zprovoznění se nepovedlo. Nicméně společná práce na komplikovaném projektu s profesionálními komponentami byla hodnocena kladně. Společná tvořivá práce v různorodém týmu, vytvořeném „ad hoc“, byla užitečnou zkušeností pro nastávající profesionály – školou týmové práce, komunikačních a organizačních dovedností a improvizace. Bylo povzbuzující sledovat snahu a zápal účastníků. Proto všichni obdrželi certifikát a věcné ceny.        

(šm)