Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Automatizace balicích strojů

číslo 6/2005

Automatizace balicích strojů

Společnost Siemens představila na dubnovém veletrhu balicí techniky Interpack 2005, který se uskutečnil v Düsseldorfu, své řešení pro automatizaci vertikálních a horizontálních balicích strojů (form, fill and seal machines) s názvem Simotion Easy Set. Obr. 1. Řešení „all-inclusive„ zahrnuje hardware pro pohony a řízení, tj. systém řízení pohybu Simotion D, potřebné moduly I/O a komunikační rozhraní, dále napájení, dotykový panel s předem připravenými zobrazovacími a ovládacími prvky a rozsáhlou knihovnu softwaru pro všechny běžné úlohy, které se na balicích strojích této kategorie vyskytují, ať už jde o vertikální stroje s kontinuálním nebo krokovým pohybem nebo o horizontální stroje s běžnou či vysokou rychlostí pohybu. Sadu Simotion Easy Set lze bez problémů doplňovat dalšími potřebnými komponentami. Řešení umožňuje výrobcům strojů významně zkrátit dobu nutnou pro uvádění výrobků na trh, uživatelům strojů zaručuje jistotu návratnosti jejich investic.

Jedním z českých výrobců, kteří na svých strojích řešení s řídicím systémem Simotion již používají, je vlašimská firma Ing. Rudolf Mašek – balicí a zpracovatelské stroje. Tato firma má ve své nabídce mimo jiné klasický vertikální balicí stroj, který byl vybaven systémem Simotion a další technikou společnosti Siemens.

Obr. 2.

Obr. 1. Schéma vertikálního balicího stroje (koncepce Plug and Pack podle OMAC)
Obr. 2. Nabídka komponent pro automatizaci balicích strojů Simotion

Použití řešení Simotion Easy Set v podstatě představuje jen parametrizaci a programové doplnění prefabrikované programové sady pro daný balicí stroj. Systém Simotion D umožňuje v jednotném prostředí programovat pohybové úlohy i logické řízení. Jednotná struktura automatizačního programu a integrovaná softwarová knihovna šetří čas při vývoji projektu i jeho následné realizaci. Například doba programování se ve srovnání s programováním běžného programovatelného automatu a systému řízení pohybu zkracuje až o polovinu. Technik, který stroj programuje, se nemusí zabývat rutinními úlohami, a může se soustředit jen na specifické úlohy pro daný stroj. Řešení Simotion Easy Set rovněž snižuje náklady při servisních zásazích a úkonech při údržbě stroje.

Na displeji operátorského panelu se obsluze stroje zobrazují všechny důležité údaje a ovládací prvky, např. nastavení regulace teploty, údaje o činnosti stroje, diagnostické údaje atd. Pomocí operátorského panelu lze stroj nejen ovládat, ale také uvádět do provozu a vykonávat servis.

Obr. 3.

Výhodou Simotion Easy Set je také shoda s doporučeními sdružení OMAC (Open Modular Architecture Control), která usnadňuje začlenění stroje do výrobní linky a přenos dat pro systémy řízení celého provozu. Programovací prostředí vychází z mezinárodní normy pro programovací jazyky IEC 61131-3, avšak současně respektuje i doporučení OMAC Packaging Group s názvem PackML, které obsahuje popisy proměnných, způsobu ovládání strojů atd.

Nadřazeným tématem prezentace společnosti Siemens na veletrhu Interpack 2005 bylo modulární řešení řízení balicích strojů, jejich napojení na Ethernet a komunikace v reálném čase. Základem je komunikace s pohony v režimu IRT (Isochronous Real Time) na sběrnicích Profibus či Profinet a využití klasického protokolu TCP/IP na sběrnici Ethernet pro komunikaci s nadřazenou úrovní řízení.

Informace o Simotion Easy Set a dalších řešeních automatizace balicích strojů s využitím hardwarových i softwarových komponent od společnosti Siemens pro potravinářskou výrobu, farmacii, kosmetiku nebo pro balení nápojů či tabákových výrobků a pro další oblasti výroby najdou zájemci na webové adrese http://www.siemens.com/verpackung. Více informací o systému Simotion lze najít na adrese http://www.siemens.com/simotion. Informace v češtině je možné získat na webové adrese http://www.siemens.cz/ad nebo si je lze vyžádat přímo u společnosti Siemens, s. r. o., na adrese uvedené v inzerátu na druhé straně obálky.

(Siemens, s. r. o.)

Siemens, s. r. o.
divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
tel: 233 032 411
http://www.siemens.cz/ad