Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Automatizace a IT – téma pro MSV 2002

číslo 6/2002

Automatizace a IT – téma pro MSV 2002

V rámci letošního 44. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu bude akcentován význam průmyslové automatizace. Po dvouleté přestávce se uskuteční druhý ročník projektu Automatizace, který stojí nad oborovým členěním veletrhu a zahrnuje všechny expozice z oblasti měřicí, řídicí, automatizační a regulační techniky.

Obr. 1.

Automatizace samozřejmě bude i tématem odborného doprovodného programu. Nejvýznamnější akcí tohoto zaměření se stane seminář Automatizace a informační technologie – Vize v automatizaci 2, připravovaný na středu 18. září. Jeho odborný garant, emeritní rektor VUT Brno prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc., přiblížil téma semináře takto: „Je známo, že vývoj většiny technických oborů se děje po skocích. Zdá se, že automatizace technologických procesů je na začátku jednoho z takových skoků. Klasické prostředky a metody jsou běžně aplikovány, na trhu je dostatek přístrojových i programových prostředků. Aktuální jsou dvě témata: totální automatizace, tj. systémové propojení všech automatizačních činností na daném technologickém objektu, i s případným okolím, a komunikace uvnitř i vně těchto systémů. Obojí je úzce svázáno s informačními technologiemi. Při projektování i realizaci automatizačních sys- témů je třeba velmi citlivě dbát na vyváženost obou složek, totiž vlastních měřicích a řídicích subsystémů a číslicové techniky, protože nevyváženost na kteroukoliv stranu se vymstí.“

Na semináři připravovaném Českomoravskou elektrotechnickou asociací vystoupí také další odborníci. O aktuálních trendech v průmyslové automatizaci přednese úvodní referát prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., z ČVUT Praha. Holonické výrobní systémy budou předmětem přednášky Ing. Pavla Vrby, Ph.D., z Výzkumného střediska Rockwell Automation Praha. Na téma „aplikace řešení pro automatizaci výrobních procesů v ČR“ bude přednášet Edmund Linzenkirchner (Siemens A&D, ATS 3, Karlsruhe), který vysvětlí, že požadavky moderního průmyslu mohou být splněny pouze pomocí průběžné výměny informací na všech stupních automatizace a řízení výroby i ekonomiky podniku. „Využití stavebních kamenů ze světa IT v automatizační technice, od hardwaru a softwaru, přes automatizační techniku až po moderní metody zpracování informací, umožňuje společný růst informační a automatizační techniky,“ zdůrazňuje E. Linzenkirchner.

Tuto tezi zřejmě potvrdí generální manažer společnosti Schneider Electric v ČR Ted Campbell, který představí současné řešení a vizi „internetové technologie v průmyslové automatizaci Modicon a Telemecanique“. Poslední referát Ing. Petra Stronera ze společnosti Unicontrols bude na téma „procesní řízení – realizace projektu a jeho životní cyklus“. Příspěvek popíše proces tvorby a realizace automatizačního projektu jako výsledek optimální spolupráce manažerů, projektantů, technologů, aplikačních i systémových inženýrů, systémových integrátorů, servisu a konečného uživatele.

Elektrokontakt – šance pro menší firmy
Na závěr přinášíme aktuální informaci pro malé a střední podniky z oblasti elektrotechnického průmyslu, které se letošního MSV mohou zúčastnit za zvýhodněných podmínek. Na podporu jejich širšího zastoupení připravují pořadatelé akci Elektrokontakt, která se uskuteční souběžně s MSV. Přímo v srdci veletržního areálu vyroste speciální stanový objekt, který pojme několik desítek standardně řešených expozic. Právě zde, v blízkosti „elektrotechnických“ pavilonů C a Z, mohou své výrobky a služby za výhodných podmínek prezentovat menší firmy nejen z České republiky, ale i např. ze Slovenska.

Akce Elektrokontakt se mohou zúčastnit vystavovatelé nabízející kabely a vodiče, izolátory a izolanty, kondenzátory, baterie a akumulátory, zdroje světla, elektrotechnické prvky, rozváděče, spínače, stykače a jističe, transformátory, elektrické přístroje pro vysoké i nízké napětí, elektromotory, rotační zdroje a dynamometry, elektrický průmyslový ohřev, elektroinstalační materiály, elektronické součástky a prvky, dále studiovou techniku, přístroje pro automatickou regulaci a řízení, výstražná a zabezpečovací zařízení, systémy hlášení, měřicí a laboratorní techniku, zdroje napětí, senzory a čidla atd.

Projekt navazuje na Elektro-kontaktní dny konané při MSV 2001, kterých se zúčastnily čtyři desítky vystavovatelů. Oproti loňsku však tato akce povýšila na novou kvalitativní úroveň, jak o tom svědčí již prodloužení doby konání ze dvou dnů na pět. Elektrokontakt se tedy uskuteční stejně jako celý MSV v termínu 16. až 20. září 2002. Uzávěrka přihlášek je k datu 30. 6., bližší informace lze získat na webu: www.bvv.cz/msv nebo prostřednictvím e-mailu: msv@bvv.cz

(kiš)

Veletrhy Brno, a. s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: 05/41 15 29 26, 30 20
fax: 05/41 15 30 44

Inzerce zpět