Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Automation PC 910 od B&R získal certifikát DNV GL pro použití v pobřežních instalacích a na moři

Průmyslový počítač Automation PC 910 od společnosti B&R získal certifikát od společnosti DNV GL. Průmyslové PC bylo certifikováno typovou zkouškou IACS UR E10 podle doporučeného certifikačního postupu pro větrné turbíny GL2010. Dále institut DNV GL potvrdil soulad s normou IEC 60945 (Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – všeobecné požadavky – metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek).

 
Průmyslový počítač Automation PC 910 je nyní k dispozici pro množství úloh v pobřežních instalacích a na moři. Robustní konstrukce průmyslových PC B&R má při instalaci na plavidlech a v drsných námořních podmínkách zřetelné výhody: počítač Automation PC nemá žádné vnitřní kabely a nevyžaduje tlumiče otřesů nebo jakékoliv jiné pomocné instalační prostředky.
 
Mezi typické příklady použití Automation PC 910 patří mostní systémy, navigační systémy, informační systémy plavidel a záznamová zařízení dat o plavbě. Stejně tak jej lze použít v distribuovaných řídicích systémech plavidel, k řízení námořní dopravy, ale také ke sledování výroby a rozvodu elektřiny v pobřežních větrných elektrárnách.
 

B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com