Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Automation Fair 2012 ve Filadelfii

Automation Fair je tradiční listopadová akce, kterou společnosti Rockwell Automation (RA) pořádá již od roku 1991, vždy na jiném místě v USA. Poslední ročník, Automation Fair 2012, se uskutečnil ve Filadelfii (stát Pennsylvania). Vlastní výstava poskytla přehled o produktech nejen společnosti RA, ale i dalších více než 120 firem. Vystavovaly zde zejména partnerské firmy, které techniku RA používají nebo jí přizpůsobují své vlastní výroby. Značný prostor tady měli strategičtí partneři RA – Cisco Systems, Dassault Systčmes, Endress+Hauser, Microsoft a Panduit.

Pro návštěvníky je velkým lákadlem rozsáhlý program odborných setkání, seminářů, přednáškových a diskusních fór a tiskových konferencí, který začal již dva dny před otevřením výstavy. Na odborných fórech se hovořilo o výhledech oboru do budoucnosti, o cílech společnosti Rockwell Automation, byly představeny četné případové studie. Zájemci si mohli vyzkoušet nové funkce řídicích jednotek a softwaru RA nebo se mohli zúčastnit školení Hands-On Labs a získat certifikát o jeho absolvování.

Moderní výroba motorem ekonomického růstu

O významu pokročilých systémů řízení výroby a cestách k jejich realizaci se hovořilo na odborném fóru Manufacturing Perspectives. V úvodní přednášce upozornil Craig Giffi ze společnosti Deloitte&Touche na to, že pro urychlení ekonomického vývoje je pro každou zemi klíčová schopnost zavádět moderní výrobní postupy – pokroky ve výrobě jsou motorem ekonomického růstu. Přitom se výrobní postupy výrazně mění: výroba se globalizuje, složitější zařízení se montují z produktů vyrobených v různých zemích. Digitalizace, tedy sběr a využívání dat v průběhu výroby, zpřístupnila digitální modelování a velkým i malým firmám umožnila replikovat pokročilé výrobní postupy – identický výrobní postup lze zavést v jakékoliv lokalitě, kde jsou kvalifikovaní, talentovaní lidé, dostatečná infrastruktura a příznivé společenské klima. V této přednášce také zaznělo, že pro úspěch výrobců v budoucnosti bude zásadní, zda do své firmy získají talentované techniky, kteří jsou rozhodující pro inovační aktivity firem.

Na slova o významu moderní výroby navázal generální ředitel RA Keith Nosbusch (obr. 1) a představil koncepci Smart Manufacturing – inteligentní výrobní postupy, v nichž jsou všechny kroky propojeny a optimalizovány, což logicky vede k vyšší produktivitě. K zavedení této „inteligentní“ výroby musí být podle Keithe Nosbusche splněny tři předpoklady – vhodná technika, kvalifikovaní lidé a infrastruktura. Pod infrastrukuru zařadil jak dobrý vzdělávací systém, tak např. také dobře vyřešenou dopravu pro dodavatelský řetězec. Za technické předpoklady inteligentní výroby označil: bezpečné ethernetové sítě, řízení výroby v reálném čase, cloud computing, simulaci a modelování, řízení spotřeby energie a správy životního cyklu výrobků. Tyto směry sleduje společnost Rockwell Automation při inovaci svých řídicích systémů a modulů pro inteligentní řízení pohonů. Vybavuje své výrobky bezpečnějšími ethernetovými linkami, zlepšuje výkonnost a škálovatelnost, usiluje o snadné ovládání a dodává software pro sledování spotřeby energie. V mnohém se spoléhá na své partnerské firmy, např. s firmou Cisco Systems spolupracuje při řešení sítí, se společností Microsoft při využívání cloud computingu.

Konkrétní příklad zavedení pružné výroby za pomoci hardwaru a softwaru firmy Rockwell Automation představili Peter J. Daenen  ze společnosti Ford a Frank Kulaszevicz, viceprezident RA pro architekturu a software. Cílem tohoto projektu společnosti Ford bylo sjednotit a optimalizovat výrobní postupy ve všech jejích 70 závodech po celém světě tak, aby všechny pracovaly jako jeden tým. Úkolem odborníků z RA bylo sjednotit informační a automatizační systémy v celé firmě.

Jakou úlohu bude mít cloud comupting ve výrobě, tím se zabýval Fran Dogherty (obr. 2), technický ředitel společnosti Microsoft. Upozornil na to, že ve výrobních závodech nyní vzniká obrovské množství dat, z nichž jen 7 % se ihned využije. Úkolem cloud computingu je tato data uchovávat a analyzovat a zpracované informace poskytovat pro operativní řízení. Byl představen projekt společnosti Toyota, která využívá platformu Windows Azure pro cloud computing k zajištění různých služeb pro elektromobily, jako je např. dálková diagnostika, využívání elektronické pošty, stahování hudby apod. O další vystoupení se postaral Sujeet Chand ze společnosti RA a Maciej Kranz z firmy Cisco Systems, kteří představili směry, ve kterých jejich společnosti spolupracují, zejména prostředky pro aktivní sledování spotřeby energie v podnicích.

Rozšíření nabídky řídicí techniky střední třídy

Na Automation Fair představila společnost Rockwell Automation četné novinky. Byl např. rozšířen sortiment Midrange, zahrnující servopohony, měniče frekvence, průmyslové ethernetové přepínače a jednotné inženýrské a návrhářské prostředí. Tento nenákladný systém v současné době poskytuje návrhářům strojů a koncovým uživatelům výkon a funkce podobné těm, které mají drahé a rozsáhlé řídicí systémy. Schopnosti řídicí techniky této řady byly na výstavě demonstrovány na robotickém modulu společnosti Aagard, která je partnerem RA v oblasti stavby strojů. Nový robotický modul je součástí víceúčelového stroje pro tři operace: kartonování, skládání krabic a paletizaci. Tento modulární stroj těží ze schopností několika zařízení firmy Rockwell Automation – PLC Allen-Bradley CompactLogix 5370, servopohonu Kinetix 350, ovládaného spínače Stratix 5700 a I/O modulu ArmorBlock. Programovatelný automat CompactLogix 5370, letos uvedený na trh, je příkladem řídicí jednotky s velkým výkonem a za dostupnou cenu. Používá jediné vývojové prostředí pro standardní řízení i řízení pohybu a prostřednictvím sítě EtherNet/IP jej lze bez problému začlenit do celopodnikového systému řízení.

Toto je jen jeden příklad z představených novinek. Veškeré informace z akce Automation fair jsou na www.automationfair.com.

 (ev)

Obr. 1. Keith Nosbusch, generální ředitel společnosti Rockwell Automation

Obr. 2. Přednáška o cloud computingu: technický ředitel společnosti Microsoft Fran Dogherty (vpravo) a viceprezident divize Control Products and Solutions společnosti Rockwell Automation Blake Moret (vlevo)

Obr. 3. Výstava Automation Fair 2012