Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Automatické výpočty cen obráběných součástí využívá sdružení VDW

Německé sdružení výrobců obráběcích strojů VDW se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem získalo loni v listopadu menšinový podíl v mnichovské začínající firmě Spanflug Technologies GmbH. Start-up funguje od roku 2018 a vznikl v Institutu pro obráběcí stroje a průmyslové řízení (iwb) na Technické univerzitě v Mnichově (TUM). Jeho záměrem je automatizovat nabídky a procesy nákupu obráběných dílů. K tomu vyvinul dva nástroje: platformu, na které mohou zákazníci komunikovat s dodavateli a zpracovávat své objednávky, a software, pomocí kterého mohou dodavatelé generovat své nabídky automaticky, rychle a transparentně.

Pro VDW je získání podílu novou zkušeností v oblasti podnikání a otevírá tak zde novou kapitolu. VDW je pro Spanflug Technologies ideálním partnerem, protože propojuje celé odvětví výrobců obráběcích strojů. Pro sdružení VDW jsou velmi přínosné špičkové nástroje pro analýzu a výpočet nákladů na CNC díly vyvinuté společností Spanflug. „Podíl v této společnosti je přínosem nejen pro naše členské společnosti a jejich zákazníky, ale také pro celé německé strojírenství.

Naším cílem je přispět k dlouhodobé konkurenceschopnosti německého zpracovatelského průmyslu právě pomocí nástrojů Spanflug, které vedou k lepší efektivitě.“

Platforma Spanflug Technologies je zaměřena na součásti soustružené a frézované na strojích CNC. Pně automatizovaný nákup součástí začíná výpočtem ceny a končí nákupem v režimu online. Zákazníkům je sdělena cena a dodací lhůta. „Náš software automaticky spočítá cenu založenou na modelech CAD a technických výkresech,“ vysvětlil Dr. Adrian Lewis, spoluzakladatel společnosti Spanflug. Jestliže se výkres změní, cena je okamžitě přepočítána. „V současné době jsme schopni automaticky vypočítat ceny více než 90 % komponent na trhu. To je založeno na cenovém algoritmu, který jsme sami vyvinuli a který neustále zdokonalujeme, abychom mohli automaticky zpracovávat ještě více komponent,“ doplnil.

Na platformě Spanflug si již nyní objednává komponenty více než 1 000 zákazníků. Dosud byly takto vypočítány ceny pro více než 100 000 výrobních součástí. Platforma je napojena na rozsáhlou síť výrobních společností v Německu a v Rakousku. Celý postup objednávání se zkracuje ze dnů na několik minut, významně se usnadňuje hledání vhodných a kvalitních dodavatelů a zjednodušuje se i vzájemná komunikace.

Na uvedené platformě je založen i druhý nástroj společnosti Spanflug pro automatický výpočet ceny pro dodavatele dílů. Jedním kliknutím myši si mohu spočítat náklady a vygenerovat si příslušnou nabídku. To vede k automatickému výpočtu nákladů a generování přizpůsobených nabídek, a to jediným kliknutím myši. Automatický výpočet ceny využijí jak dodavatelé, tak i jejich zákazníci.

(ev)

 

Obr. 1. Nástroje Spanflug analyzují CAD model a technický výkres součásti a na základě zjištěných údajů za několik sekund vypočítají cenu (zdroj: Spanflug)