Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Automatické výpočty cen obráběných součástí využívá sdružení VDW

Německé sdružení výrobců obráběcích strojů VDW se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem získalo loni v listopadu menšinový podíl v mnichovské začínající firmě Spanflug Technologies GmbH. Start-up funguje od roku 2018 a vznikl v Institutu pro obráběcí stroje a průmyslové řízení (iwb) na Technické univerzitě v Mnichově (TUM). Jeho záměrem je automatizovat nabídky a procesy nákupu obráběných dílů. K tomu vyvinul dva nástroje: platformu, na které mohou zákazníci komunikovat s dodavateli a zpracovávat své objednávky, a software, pomocí kterého mohou dodavatelé generovat své nabídky automaticky, rychle a transparentně.

Pro VDW je získání podílu novou zkušeností v oblasti podnikání a otevírá tak zde novou kapitolu. VDW je pro Spanflug Technologies ideálním partnerem, protože propojuje celé odvětví výrobců obráběcích strojů. Pro sdružení VDW jsou velmi přínosné špičkové nástroje pro analýzu a výpočet nákladů na CNC díly vyvinuté společností Spanflug. „Podíl v této společnosti je přínosem nejen pro naše členské společnosti a jejich zákazníky, ale také pro celé německé strojírenství.

Naším cílem je přispět k dlouhodobé konkurenceschopnosti německého zpracovatelského průmyslu právě pomocí nástrojů Spanflug, které vedou k lepší efektivitě.“

Platforma Spanflug Technologies je zaměřena na součásti soustružené a frézované na strojích CNC. Pně automatizovaný nákup součástí začíná výpočtem ceny a končí nákupem v režimu online. Zákazníkům je sdělena cena a dodací lhůta. „Náš software automaticky spočítá cenu založenou na modelech CAD a technických výkresech,“ vysvětlil Dr. Adrian Lewis, spoluzakladatel společnosti Spanflug. Jestliže se výkres změní, cena je okamžitě přepočítána. „V současné době jsme schopni automaticky vypočítat ceny více než 90 % komponent na trhu. To je založeno na cenovém algoritmu, který jsme sami vyvinuli a který neustále zdokonalujeme, abychom mohli automaticky zpracovávat ještě více komponent,“ doplnil.

Na platformě Spanflug si již nyní objednává komponenty více než 1 000 zákazníků. Dosud byly takto vypočítány ceny pro více než 100 000 výrobních součástí. Platforma je napojena na rozsáhlou síť výrobních společností v Německu a v Rakousku. Celý postup objednávání se zkracuje ze dnů na několik minut, významně se usnadňuje hledání vhodných a kvalitních dodavatelů a zjednodušuje se i vzájemná komunikace.

Na uvedené platformě je založen i druhý nástroj společnosti Spanflug pro automatický výpočet ceny pro dodavatele dílů. Jedním kliknutím myši si mohu spočítat náklady a vygenerovat si příslušnou nabídku. To vede k automatickému výpočtu nákladů a generování přizpůsobených nabídek, a to jediným kliknutím myši. Automatický výpočet ceny využijí jak dodavatelé, tak i jejich zákazníci.

(ev)

 

Obr. 1. Nástroje Spanflug analyzují CAD model a technický výkres součásti a na základě zjištěných údajů za několik sekund vypočítají cenu (zdroj: Spanflug)