Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Automatické odjehlování pomocí osvědčených nožů

S nástrojem pro robotické odjehlování CDB firmy Schunk lze automatizovat manuální proces odjehlování, aniž by bylo nutné se vzdát použití osvědčených nožů, které se k tomu používají. Nástroj CDB s regulovatelnou silou pro odstraňování otřepů je vhodný k odjehlování obrobků z plastu, hliníku, oceli, mosazi a dalších materiálů s téměř libovolnými geometrickými tvary. Lze jej použít k odstranění otřepů z výlisků, výkovku či odlitků. Tím, že běžně dostupné ruční odjehlovací nože mohou být použity i v robotickém nástroji, je přechod z manuálního na automatizovaný provoz rychlý a bez komplikací. Know-how týkající se nožů a jejich upínačů lze nadále využívat beze změny. Flexibilní robotický nástroj napodobuje manuální odjehlovací proces, ale vždy ve stejně vysoké kvalitě. Výrobní nepřesnosti, tolerance obrobku a tolerance robotu jsou kompenzovány axiálně až o 8 mm a radiálně až o ±5,5°. Přítlačnou sílu je možné řídit indivi­duálně (axiálně 13 až 66 N, radiálně 13 až 62 N). Tím nástroj zajišťuje kvalitní odjehlování a snižuje zmetkovitost. Jednotné upínače nástrojů zaručují krátké přípravné doby při výměně nožů, a proto může být odjehlovací nástroj hospodárně využit i při malých sériích, s minimálními požadavky na programování.

SCHUNK Intec, s. r. o., tel.: +420513036213, e-mail: info@cz.schunk.com, http://cz.schunk.com