Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

AutoCont Control Systems – novinky a trendy na MSV Brno 2003

číslo 8-9/2003

AutoCont Control Systems – novinky a trendy na MSV Brno 2003

Oblast průmyslové automatizace v posledních letech bezesporu patří, spolu s telekomunikacemi, mezi nejrychleji se rozvíjející obory. Proto si jen málokterý z významných dodavatelů může dovolit vynechat účast na pravidelné nejvýznamnější veletržní akci v České republice – Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

K pravidelným vystavovatelům patří již od svého založení i společnost AutoCont Control Systems. Přestože je známá zejména jako zástupce firmy Mitsubishi Electric pro ČR, díky divizím IPC, Citect a skupině pracovníků nabízející datová centra a průmyslový nábytek rozšiřuje v posledních letech své aktivity do zcela nových oblastí průmyslu.

Obr. 1.

Divize průmyslová automatizace

Tato divize stejně jako každý rok připravila pro MSV mnoho zajímavých novinek.

V oblasti nejmenších PLC – tzv. mikrokontrolérů, kde firma Mitsubishi Electric patří mezi průkopníky a největší světové výrobce, budou představeny nové rozšiřující moduly: AL2-2DA (dvoukanálový výstupní analogový modul) a AL2-1PT (vstupní analogový modul pro Pt100) a AL2-1TC (vstupní analogový modul pro termočlánek). Častému požadavku zákazníků na dodávku komponent od jednoho dodavatele vyšla společnost Mitsubishi Electric vstříc doplněním sortimentu o napájecí modul Alpha Power (230 V AC/24 V DC, 2 A).

V kategorii kompaktních PLC bude prezentován nový kombinovaný modul FX2N-5A (čtyři analogové vstupy a jeden analogový výstup). Velkou pozornost jistě vzbudí i nový komunikační modul COM-ET10T, umožňující připojit PLC řady FX prostřednictvím Ethernetu (přenosová rychlost 10 Mb/s) k jiným systémům nebo do celopodnikové sítě. K propojení se systémy třetích dodavatelů bude sloužit i modul FX2N-64DP-M (řídicí modul sběrnice Profibus).

Obr. 2.

U nejnovější a současně nejvýkonnější řady Q bude představena nová verze nejlevnějších procesorů Q00 a Q01, jež budou stejně jako všechny ostatní procesory této řady mimo jiné podporovat tzv. multiprocesorový režim (několik procesorů na jedné sběrnici), matematické operace s plovoucí řádovou čárkou, goniometrické funkce atd. Současně došlo k výraznému nárůstu kapacity programové paměti na 128 kB a paměti dat na 64 kB. Vedle toho bude představena celá řada nových vstupních, výstupních, komunikačních a speciálních modulů, díky nímž bude možné tuto řadu PLC použít pro libovolný typ průmyslové aplikace.

Pro zajištění vzájemné vazby mezi strojem (technologií) a obsluhou jsou určeny operátorské panely řady MAC E firmy Beijers a řady GOT společnosti Mitsubishi Electric. Tyto textové a grafické terminály splňují všechny standardní požadavky kladené na tuto kategorii výrobků (velká odolnost v nepříznivých pracovních podmínkách a vysoký stupeň krytí čelního panelu – IP65, jednoduché programování, podstatně nižší cena oproti průmyslovým PC, hodiny reálného času apod.). Navíc podporují tzv. transparentní mód (současné programování PLC i MAC přes jeden port a jeden kabel), dálkovou údržbu systému (připojení na internet, zasílání zpráv SMS, zasílání hlášení – reports – elektronickou poštou apod.), implementaci komunikačních protokolů všech předních světových výrobců PLC, verze s dotykovým displejem, systém správy událostí a výstražných hlášení, možnost tvorby receptů apod.

V nabídce firmy Mitsubishi Electric lze rovněž nalézt širokou škálu pohonů a měničů frekvence ve všech výkonových rozsazích a servopohonů vhodných i pro velmi náročné aplikace. Výkonová řada měničů frekvence byla rozšířena o speciální měniče pro motory pohánějící čerpadla, ventilátory a podobná zařízení. Jde o řadu FR-F540 s výkony od 75 kW do 530 kW s napájecím napětí motorů 3 × 400 V, 50 Hz.

Obr. 3.

V oblastí servopohonů představila letos firma Mitsubishi Electric další variantu řady MR-J2-Super, kde navázala na servozesilovač – MR-J2C-S100 novým typem MR-J2S-CL. MR-J2S-CL obsahuje polohovací jednotku, přičemž zjednodušuje celou aplikaci a zlevňuje tak celý systém.

Z techniky CNC představí letos firma Mitsubishi Electric na výstavě EMO 2003 v Miláně nové CNC systémy C6 a C64, které vyplňují mezeru na trhu dosud chybějícími CNC systémy schopnými pracovat v různých průmyslových sítích (Ethernet, MelsecNet10, CC-link, DeviceNet atd.), a tak vytvářet velké výrobní celky.

Divize Citect

Z oblasti vizualizačního softwaru bude představen Citect, verze 5.42. Jde o nejnovější verzi známého produktu, která přináší rozšíření systému správy výstrah a několik nových komunikačních ovladačů. Pro farmaceutický, chemický a potravinářský průmysl je určen produkt Citect SCADA Batch umožňující realizovat systém pro dávkovou výrobu s grafickým uživatelským rozhraním. Systém je navržen tak, aby umožnil validaci procesů v souladu s požadavky GMP a FDA (21 CFR Part 11).

Dále bude představena koncepce nových produktů pro Industrial Information Management (IIM). Tyto nástroje umožňují manažerům najít cestu ke zvýšení produktivity a ziskovosti výrobního zařízení prostřednictvím transformace údajů z výrobního procesu do obchodního kontextu. Typická návratnost investice do IIM je šest až dvanáct měsíců.

Obr. 4.

Modulární přístup IIM zajišťuje dostatečnou flexibilitu při tvorbě aplikace podle požadavků konečného uživatele. Modul DownTime umožňuje sledovat odstávky ve výrobě a zjišťovat jejich příčiny. Modul Tracking and Tracing zaznamenává všechny suroviny a komponenty, které byly použity pro výrobu konkrétního výrobku nebo dávky. Například v oblasti potravinářského průmyslu umožňuje tento produkt splnit nařízení Evropského parlamentu 178/2002, týkající se bezpečnosti potravin. Modul Quality je určen především manažerům kvality. Matrix poskytuje přehlednou formou nejdůležitější informace o výkonu továrny v podobě např. vybraných ukazatelů KPI (Key Performance Indicators).

Divize IPC

Divize průmyslových počítačů bude v letošním roce vystavovat upravenou verzi panelového počítače IAP 3000 AutoCont ve skříni s krytím IP67, několik nových typů pracovních stanic iEi, přenosný počítač typu Portable a počítače do 19" zástavby i do rozváděčů. Zejména pro výrobce strojů orientované na zahraniční odběratele bude zajímavý panelový počítač od firmy Nematron, která poskytuje na všechny své modely celosvětový servis. Pro větší názornost bude na každém počítači nainstalována jedna z typických aplikací demonstrující široké uplatnění průmyslových PC. Bude tedy možné se přímo seznámit s PC s kamerovým systémem přenášejícím obraz on-line na internet, aplikaci s vizualizačním softwarem Citect, vzdálené řízení a správu PC nebo měření rychlých jevů pomocí softwaru ScopeWin apod.

Velké množství novinek nabízí také přední dodavatel prvků pro stavbu průmyslových PC, společnost iEi. Představí řešení průmyslových PC s podporou sběrnice AGP, nové typy šasi, rozšířený sortiment procesorových karet s podporou procesoru Intel Pentium 4 atd. V oblasti síťové a sériové komunikace bude k vidění množství novinek od firmy Moxa Technologies, a to nejen z oblasti běžné sériové komunikace (nové karty pro sběrnici Universal PCI), novou řadu oblíbených jednotek NPort server pro převod sériových signálů na Ethernet, ale zejména z oblasti průmyslových sítí, kterým firma Moxa věnuje stále větší pozornost. Do této oblasti patří zejména inteligentní síťové prvky s vysokým stupněm redundance. Novinky čekají také na zájemce o dálkovou správu serverů a přepínače KVM (Keyboard-Video-Mouse) od firmy Raritan včetně modelu IP-Reach, který je čerstvým vítězem soutěže o nejlepší produkt pro dálkovou správu serverů.

Divize datová centra

Obr. 5.

V oblasti stavby a instalace elektronických systémů vzrůstá poptávka po promyšlených komplexních řešeních s vysokou kvalitou a přijatelnými pořizovacími náklady. Na MSV budou představena řešení vycházející především z nabídky firmy Knürr, předního světového výrobce rozváděčů a technického nábytku. Osvědčená řada rozváděčů Miracel byla rozšířena o nové modely určené pro účelnou instalaci kabelových systémů a serverů a o nové barevné provedení. Požadavkům na zvýšenou bezpečnost vycházejí vstříc systémy s kódovými nebo elektronickými zámky. Pro zajištění provozní spolehlivosti jsou rozváděče osazovány výkonnými ventilačními nebo klimatizačními jednotkami. Řada malých stojanových rozváděčů Smaract má přes své malé vnější rozměry tuhou konstrukci a velký a účelně využitelný vnitřní instalační prostor při bezproblémovém přístupu ze všech stran. Nově byla rozšířena o model pro zástavbu serverů. Vývoj v oblasti venkovních rozváděčů Tecoras pokročil k nabídce ucelených a zákaznicky přizpůsobených řešení s výbornou mechanickou odolností, stíněním, ventilací nebo klimatizací a napájením včetně zálohování. Řešení jsou navrhována pomocí počítačové simulace pro konkrétní klimatické podmínky a instalovaná zařízení a výsledek je ověřován v klimatické komoře.

S rostoucími požadavky uživatelů na provozní bezpečnost a spolehlivost instalací roste obliba monitorovacích systémů pro kontrolu a řízení vnitřního a vnějšího prostředí rozváděčů (teplota, vlhkost, kouř, napájení, přístup, vibrace atd.). Tyto systémy budou představeny v několika provedeních odlišujících se výkonností a cenou.

Technický nábytek spolu s přístrojovými vozíky slouží k zařízení velínových pracovišť, řídicích center nebo montážních pracovišť. Zahrnuje rovněž ergonomické modely s výškově přestavitelnou pracovní plochou nebo nástavbu pro snadnou zástavbu měřicí a přístrojové techniky pro pracoviště výstupní kontroly nebo servisu.

Zdroje vysokých napětí a velkých proudů značky Heinzinger ve standardním i zákaznickém provedení jsou určeny pro zkušební pracoviště výrobních podniků i výzkumných pracovišť.

(AutoCont Control Systems)

Autocont Control System s. r. o.
Nemocniční 12
701 00 Ostrava
tel.: 596 152 111
fax: 596 152 562
e-mail: consys@autocont.cz
http://www.autocontcontrol.cz

Inzerce zpět