Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

AS-Interface – jednoduchá a spolehlivá sběrnice

číslo 8-9/2003

AS-Interface – jednoduchá a spolehlivá sběrnice

AS-Interface (AS-i) je sběrnice pro úroveň snímačů a akčních členů s binárními vstupy a výstupy. Speciální integrované obvody umožňují vestavět komunikaci AS-i přímo do koncových zařízení. K AS-i lze připojit také inteligentní zařízení s možností obousměrné komunikace. Taková zařízení lze po AS-i např. dálkově nastavovat.

Specifikace AS-Interface

Sběrnice AS-i nahrazuje hvězdicově uspořádané kabelové rozvody klasických snímačů a akčních členů: jednoduchá kabeláž snižuje náklady na instalaci a činí systém přehledným. Přehlednost omezuje nebezpečí chyb a usnadňuje změny a rozšiřování systému.

Obr. 1.

Řízené jednotky (slaves) zasílají data řídicí jednotce (master), která řídí komunikaci na sběrnici a stará se o výměnu dat s nadřazeným řídicím systémem. Fyzicky může být řídicí jednotka v samostatném krytu nebo to může být zásuvná karta do rámu řídicího systému či průmyslového počítače. Často bývají sloučeny funkce řídicí jednotky a komunikační brány (gateway) mezi AS-i a sítí vyšší úrovně.

Každá zpráva má v protokolu AS-i dvě části. První část obsahuje adresu a informace odesílané řídící jednotkou a po přestávce následuje druhá část s odpovědí příslušné řízené jednotky. Vysílání celé zprávy trvá 150 µs. Při 31 řízených jednotkách (to je maximální počet jednotek na sběrnici) se dosáhne doby cyklu 5 ms (doba zahrnuje i přestávku po obsloužení všech jednotek).

Pro to, aby byla zajištěna kompatibilita jednotlivých zařízení na AS-i, stanovila organizace AS-International Association pro řízené i řídicí jednotky tzv. profily. Například pro řídicí jednotky existují tři: M0 jen pro výměnu dat, M1 s kompletním souborem funkcí pro výměnu dat, správu adres a nastavování parametrů přístrojů a M2 pro výměnu dat a omezený soubor funkcí pro nastavování parametrů. Profilů řízených jednotek je více – rozlišují typ přístroje a nesou informace o I/O (zda jde o vstup nebo výstup), ovšem uživatel se jimi nemusí zatěžovat, protože každá řízená jednotka má svůj profil trvale uložený v paměti a nelze jej měnit.

Kabel AS-i je dvouvodičový, nestíněný a má typický rybinový tvar. Snímače se k němu připojují nejčastěji přes připojovací modul s kontaktními bodci. Speciální materiál kabelu zaručuje, že se otvory v izolaci po odpojení bodců uzavřou.

Připojovací moduly jsou buď aktivní, obsahující komunikační čip a převádějící signály konvenčních přístrojů na protokol sběrnice AS-i, nebo pasivní, které neobsahují žádnou elektroniku a jen propojují koncové přístroje s kabelem.

Maximální délka kabelu AS-i je 100 m. Prodloužit ji lze pomocí opakovačů. Síť AS-i je napájena z napájecích modulů (mohou být součástí řídicí jednotky nebo opakovačů). Ze sběrnice AS-i mohou být napájena i připojená zařízení s odběrem do 100 mA; zařízení však mohou mít i svůj vlastní zdroj. Napájecí zdroje AS-i musí být chráněny proti zkratu a přepětí.

AS-Interface a Balluff

Firma Balluff má ve svém sortimentu kompletní nabídku komponentů pro AS-i. Především jsou to aktivní moduly pro připojení snímačů a akčních členů. Jednotlivé moduly se liší počtem vstupů a výstupů a konstrukčním provedením. Lze k nim připojit většinu konvenčních snímačů Balluff: indukční, optoelektronické i magnetické. Novinkou v sortimentu Balluff jsou snímače s komunikačním čipem a přímým připojením na AS-i: indukční snímače ve tvaru kvádru (Unisensor, Maxisensor), optoelektronické snímače řady BOS 25K a BOS 65K a elektromechanické řadové spínače řady BNS …100 a BNS … 61. Balluff dodává také řídicí jednotky pro AS-i s profilem M1. Výstup na nadřazenou úroveň je prostřednictvím RS-232C nebo RS-485 (popř. Modbus). Funkci řídicí jednotky plní i komunikační brány mezi sběrnicemi AS-i a Profibus nebo DeviceNet. Pro zesílení signálu je k dispozici opakovač a pro napájení sběrnice napájecí zdroj. Manuální adresaci připojených zařízení umožňuje adresovací jednotka.

Další informace

Další informace o možnostech využití sběrnice AS-i mohou zájemci najít v brožuře (v angličtině nebo němčině) dostupné např. na webové adrese http://www.balluff.cz. Bližší informace o sortimentu firmy Balluff jsou také v novém českém katalogu, který je zájemcům k dispozici na adrese českého zastoupení firmy Balluff (viz inzerát). Návštěvníci stánku firmy Balluff na MSV v Brně si budou moci odnést tento katalog či na místě s odborníky konzultovat možnosti aplikací snímačů nejen se sběrnicí AS-i.

(Bk)

BALLLUFF CZ, s. r. o.
Pelušková 1400
198 00, Praha 9 - Kyje
tel./fax.: 281 940 099, 281 940 102, 281 940 125
e-mail: cz@balluff.de
http://www.balluff.cz

Inzerce zpět