Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ARC Industry Forum Europe 2017: digitalizovaný podnik v praxi

Ve dnech 16. a 17. května 2017 se v Sitges nedaleko Barcelony (Španělsko) uskuteční konference ARC Industry Forum Europe 2017 (www.arcweb.com/events/arc-industry-forum-europe).

Průmyslové podniky v současné době digitalizují své podnikové procesy a využívají stále těsnější konvergenci mezi světy provozní techniky (OT – Operational Technology) a informační techniky (IT – Information Technology). Nutí je k tomu nejen snaha využít potenciál optimalizace výrobních a podnikových procesů, ale také to, že podobným vývojem procházejí jejich dodavatelé, zákazníci a konkurenti. Současně s futuristickými koncepcemi průmyslové revoluce se objevují reálné příklady použití produktů, služeb a ucelených řešení průmyslového internetu věcí (IIoT – Industrial Internet of Things). Podniky se snaží jako alternativu k tradičním uzavřeným systémům od jednoho dodavatele využívat otevřené systémy s co nejširší interoperabilitou. Objevují se nové modely podnikových a obchodních aktivit. Zvláště se mění systémy správy výrobních prostředků, kde se prosazují flexibilní koncepce outsourcingu. Nejde jen o servisní služby a údržbářské práce. Chytré produkty, komunikační technika, analytické nástroje, nové služby a modely technologických procesů umožňují ve společné platformě sdílet i vývojové a výrobní kapacity. Pokrok v digitalizaci výrobních podniků je v celém vyspělém světě podporován také různými vládními iniciativami.

Jak nové koncepce reálně mění průmyslovou výrobu? Je digitalizace rizikem z hlediska kybernetické bezpečnosti, a jestliže ano, jak se mu bránit? Co vlastně znamená, když se o výrobku nebo stroji řekne, že je „smart“? Jak lze v praxi využít statistické metody zpracování velkých objemů provozních dat? Jaké příležitosti nabízejí chytré výrobky z hlediska poprodejního servisu? Jaké softwarové funkce jsou třeba k dosažení transformačních změn v podnikových procesech? Jaké obory průmyslu jsou změnami nejvíce zasaženy a které se jim nejvíce brání? Jaké kroky mají podniky učinit, aby neztratily kontakt s moderním vývojem a získaly konkurenční výhody? Odpovědi na tyto otázky budou účastníci hledat právě na konferenci ARC Industry Forum Europe.

Konference byly původně, ještě pod názvem ARC Process Management Academy, zaměřené především na procesní výrobu, ale v současné době, jako ARC Industry Forum, již pokrývají všechny průmyslové obory, byť procesní výroba stále mírně převažuje.

Proč by mělo být toto fórum zajímavé i pro české účastníky? V současné době se u nás přece koná spousta konferencí, seminářů a workshopů, které se zabývají heslem průmysl 4.0. Jsou v dosahu několika hodin cesty a vložné je buď nepatrné, nebo jsou zcela zdarma. Proč tedy vážit cestu do Barcelony a platit nemalý konferenční poplatek (ač do 16. února 2017 se slevou za včasnou rezervaci)? Protože pořadatel konference, agentura ARC Advisory Group, zaměstnává vysoce profesionální analytiky a konzultanty. Přednášky, které na fórum vyberou, nebudou mnohokrát recyklovanými prezentacemi, nebo dokonce představením sortimentu firmy. Na těchto akcích, které mají již dlouhou tradici, pravidelně zaznívají přednášky, které nejen sledují vývoj v oboru, ale také jej určují. Vždyť služeb agentury ARC Advisory Group využívají mnohé nejvýznamnější firmy z oboru průmyslové automatizace.

Účastníků z České republiky však na těchto konferencích mnoho nebývá. Myslím, že hlavním důvodem je skutečnost, že český průmysl je z velké části v rukou zahraničního kapitálu, který u nás provozuje především výrobní a montážní linky s nízkou produktivitou, jež by se v zemích s vyšší cenou práce nevyplatily. Rozhodnutí o strategickém směřování firem je přijímáno v zahraničí a pokročilé výrobní koncepce jsou také uplatňovány především tam a teprve následně jsou „nařízeny“ českým pobočkám. Přesto by účast na této konferenci byla užitečná pro technické manažery a vedoucí pracovníky samostatných malých a středních firem, a zvláště těch inženýrských firem, které své služby poskytují i v zahraničí. Pro ně je to příležitost nejen získat zcela aktuální informace o očekávaném vývoji v oboru, ale rovněž si vyměnit zkušenosti s kolegy z celé Evropy.

Petr Bartošík