Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

ARC European Industry Forum 2019: uvedení digitální transformace do průmyslu i měst

K navigaci ve vzedmutých vlnách digitální transformace a k využití nových technologií ke zpracování dat a informací je třeba, aby průmysloví výrobci, ale také ti, kteří mají na starost městskou infrastrukturu a distribuční sítě, ve správný čas využívali správnou skladbu moderních technických prostředků a postupů. Znamená to uvádět v život a řídit změny v procesech, lidských zdrojích, firemních „ekosystémech“ a technice, avšak přitom vždy klást na přední místa bezpečnost a zabezpečení dat.

Vše je stále propojenější a inteligentnější – semafory, automobily, plynové turbíny i termostaty generují velké množství dat. Optimalizuje se využití technických prostředků a provozní efektivita v budovách, rafineriích, na naftových plošinách, v dolech nebo větrných elektrárnách. Chytré měřiče a sítě s distribuovanými zdroji energie jsou výhodné pro spotřebitele i operátory. Konstrukční software (ET – Engineering Technology) svázaný s 3D tiskárnami umožňuje přímo tisknout i složité tvary. A to vše je jen začátek.

Účastníci konference ARC European Industry Forum v Sitgesu ve Španělsku, která se bude konat 21. a 22. května 2019, se dozvědí o tom, jaký prospěch přináší digitalizace průmyslových podniků, měst a infrastruktury koncovým uživatelům i dodavatelům. Získají povědomí o tom, co právě dělají jejich kolegové a jaké kroky chystají v nejbližší budoucnosti.

Témata konference ARC European Industry Forum jsou:

 • aditivní výroba,
 • analýza a umělá inteligence,
 • správa výrobních prostředků,
 • decentralizované distribuované databáze (blockchain),
 • kolaborativní roboty,
 • zabezpečení dat a komunikací („kybernetická bezpečnost“),
 • platformy průmyslového internetu,
 • sítě IoT, zařízení edge a koncová zařízení,
 • konvergence informačních systémů podniku, provozních řídicích systémů a inženýrských konstrukčních a projektových systémů (IT/OT/ET),
 • systémy řízení výroby MES,
 • OPC UA, TSN a průmyslové komunikační sítě,
 • chytrá města.

Více informací o ARC EIF 2019 zájemci najdou na webové stránce pořadatele www.arcweb.com nebo mohou kontaktovat Ann-Kathrinu Blechovou na ablech@arcweb.com.

(ed)