Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Anotace knihy: Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví

Špindler, K: Výkladový slovník z oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. LexisNexis CZ, Praha, 2007, 96 stran, náklad neuveden, cena 145 Kč.
Nový výkladový slovník je významným obohacením málo obsažné literatury zaobírající se průmyslovým a duševním vlastnictvím. Jeho autorem je zkušený odborník v oblasti průmyslových práv, který pracoval více než 30 let na Úřadu průmyslového vlastnictví a v současné době působí na Univerzitě veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze.
Předcházející podobné slovníky, od jejichž vydání uplynuly desítky let, již nepostačují současnému ekonomickému a politickému vývoji v této sféře a dostatečně nepostihují novou situaci vzniklou v důsledku překotného vývoje legislativy a vstupu České republiky do EU. Čtenář ve slovníku najde výklad mnoha nových pojmů, jako např. dohoda o patentu Společenství, Evropská patentová organizace, komunitární právo, ochranná známka Společenství, průzkum evropské patentové přihlášky aj. Slovník obsahuje i pojmy vyjadřující současnou úroveň a postavení průmyslového a duševního vlastnictví v ekonomice našeho státu, jejichž znalost je nezbytná jak pro studium, tak i pro praxi a pro pochopení základních tendencí a směrů v této oblasti v současné době. V závěru knížky je připojen rejstřík citovaných pojmů, přehled použitých národních předpisů se vztahem ke zmíněné oblasti, prováděcí a související předpisy a některé směrnice a nařízení Rady Evropských společenství a seznam použité literatury. U některých hesel jsou uvedeny odkazy na příslušné zákony a vyhlášky, které jsou v tomto ohledu platné.
Publikace najde své uživatele nejen mezi patentovými zástupci, advokáty a dalšími odborníky, kteří přicházejí s uvedenou problematikou do styku, ale i mezi samotnými vynálezci a zlepšovateli a posluchači technických univerzit a průmyslových škol.
-šp-