Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Analytická chemie zkoumá malířská výtvarná díla

číslo 2/2006

Analytická chemie zkoumá malířská výtvarná díla

Znalost složení barevných vrstev malířských děl pomáhá restaurátorům při volbě vhodného postupu jejich restaurování a ochrany. Může však také pomoci určit stáří daného díla nebo odhalit falza.

Vzorky, které restaurátoři odeberou, jsou obvykle jen o málo větší než makové zrnko. Navíc jsou složeny z několika různých barevných vrstev obsahujících složitou směs pojiv a pigmentů a při analýze zpravidla nesmějí být zničeny. Vývojem vhodných metod pro jejich zkoumání se zabývá Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA), společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AV ČR a Akademie výtvarných umění v Praze (AVU).

Analýza organických složek zkoumá pojiva, organické pigmenty, laky a lazury. Pro základní rozlišení typů organických látek je používána především nedestruktivní infračervená spektroskopie FTIR. Zcela rozhodující pro správnou interpretaci dat je přitom srovnávání výsledků s referenčními materiály a barevnými vrstvami připravenými podle historických receptur, které jsou součástí základního know-how společné laboratoře.

Obvykle používanými metodami analýzy anorganických pigmentů jsou optická a elektronová mikroskopie s EDX (Electron Dispersive X-ray) detektorem, s jejichž pomocí lze určit prvkové složení v daném místě. Ne vždy je však možné jen na základě tohoto složení rozlišit, o jaké pigmenty jde, a proto je třeba použít další metody. Vedle spektroskopických metod může významně pomoci rentgenová prášková mikrodifrakce, pomocí níž lze v místě o průměru přibližně 100 µm určit fázové složení, tj. přímo minerály, pigmenty a další chemické sloučeniny. ALMA je zatím jediné pracoviště, kde se tato metoda pro dané účely testuje a dává velmi zajímavé výsledky.

(vg)