Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

AMTEK: stabilita, odbornost, vstřícnost

Ing. Petr Boček, výkonný ředitel společnosti, přináší pohled na unikátní stabilitu, ale i různorodost, která charakterizuje firmu AMTEK, spol. s r. o., a její 33leté působení na českém i slovenském trhu.

 

„Naše firma, pevně zakotvená v českém podnikatelském prostředí, letos oslaví 33 let úspěchů, které jsou založené na třech pilířích: automatizační prvky, elektronické součástky, profilové konstrukce a projekty, které většinou propojí hned několik techniků a týmů. Tato kombinace není běžná, ale pro nás představuje jádro naší identity a základ našeho příběhu, o který se chceme podělit.“

 

Založení firmy

„Na začátku stáli tři zakladatelé, spolumajitelé – JUDr. Dagmar Piškulová, Ing. František Piškula a Ing. Martin Petrák, kteří ještě stále ve firmě pracují. Přitom otec zakladatel, pan Piškula, se letos dožije již 80 let. Na počátku stály znalosti ze sféry výzkumu, chuť začít po sametové revoluci podnikat a spousta nápadů, jak na to jít a kam investovat. A kde tedy po 33 letech jsme?“

 

Současnost

„Amtek je synonymem pro kvalitní technickou podporu a zákaznický servis. Naše tři hlavní hesla – stabilita, odbornost a vstřícnost – nejsou prázdná a znamenají pro mě i moje kolegy závazek vůči všem našim obchodním partnerům. Za třicet tři let své existence jsme vybudovali opravdu pevné vztahy s celou řadou dodavatelů nejrůznějších typů, velikostí i způsobu podnikání. Dodavateli jsou společnosti od obrovských koncernů, jako je Fuji Electric, až po malá pružná obchodní zastoupení, jako je Tapeswitch.

Působíme ve třech zemích (Česká republika, Slovensko a Polsko, byť tam působí samostatná obchodní firma) a pro co nejlepší dostupnost k zákazníkům provozujeme tři kanceláře – v Praze, Brně a Žilině. Od roku 1997 je hlavní kancelář se zázemím zhruba třiceti pracovníků v Brně na Vídeňské ulici, v budově Bibus. Není bez zajímavosti, že spolu s obchodním zastoupením společnosti Bibus byl Amtek jedním z prvních nájemníků v této budově. Také je charakteristické, že v budově sídlí výhradně firmy podnikající v elektronice a high-tech, takže jde o tvůrčí prostředí s možností inspirace.

Významnou přidanou hodnotu naší společnosti vidím v odborné technické podpoře, skladových zásobách a také vlastní výrobě. Za léta činnosti firmy se vykrystalizovaly takové aktivity, jichž si naši zákazníci i dodavatelé cení, a naopak jsme utlumili to, co se ukázalo nadbytečným či jinak nahraditelným. I v náročných dobách, jako byla koronavirová pandemie nebo nedostatek polovodičových součástek, jsme dokázali udržet kontinuitu a spolehlivost dodávek. Naši technici, servisní pracovníci a aplikační zázemí jsou vybaveni prostředky, znalostmi i vazbami na dodavatele a zvládají i náročné úlohy. Ne náhodou nás někteří dodavatelé doporučují pro projekty a konzultace i pro jiné prodejní kanály. Vlastní výroba a integrace systémů jsou nejmladšími oblastmi činnosti firmy. Snažíme se nekonkurovat našim odběratelům zboží, a to především v oblasti průmyslové automatizace, nýbrž působit jako dodavatel mechanických konstrukcí s přesahem do skutečně specifických řešení či jednoúčelových strojů.

 

Zajímavé projekty

Naše cesta byla vždy plná zajímavých projektů, od měničů frekvence na osobních výtazích přes výrobu pletacích strojů až po sofistikované instalace s ultrazvukovými průtokoměry. Občas se objeví také ne úplně tradiční projekt. V roce 2023 to byla třeba interaktivní podlaha pro zábavní dětský park, které kolegové dali jméno FunFloor (více v textu na rastru), nebo právě dokončený projekt měření správného zakřivení koloběžkových rámů. Zábavné, netradiční i tradiční projekty nás baví a motivují pokračovat v inovacích a rozvoji ve všech oblastech naší činnosti.

 

Výhledy do budoucna

Do budoucna se zaměříme na modernizaci, odbornost a stabilitu. Stabilitu a spolehlivost pro zákazníky si určitě chceme zachovat – jsme v dobrém slova smyslu konzervativní firma, takže je to v naší DNA. Neustále posilujeme technickou odbornost a pracujeme na vylepšování obchodních postupů a posun obchodu i marketingu na online bázi. Vzájemně se v tomto ohledu podporujeme s našimi dodavatelskými společnostmi a jejich marketingem.

 

Krize byla šancí ke změně

Koncem roku 2021, sotva jsme stačili oslavit 30. výročí firmy, nás postihla zásadní rána. Americká společnost Analog Devices se rozhodla v souvislosti se změnou strategie distribuce ukončit spolupráci s lokálními distributorskými firmami, čímž Amtek připravila o zhruba polovinu obratu a s ní i třetinu marže, z níž ryze soukromá firma žije. Podstoupili jsme drobnou, spíše organickou personální redukci a snažili se rychle hledat nové možnosti na straně dodavatelů. Rok 2022 nám paradoxně vyšel dobře proto, že jsme byli schopni díky kontaktům na poli elektronických součástek efektivně pomoci zákazníkům postiženým nedostatkem součástek na trhu. Přesto nás to přimělo zmodernizovat a do jisté míry změnit náš způsob obchodování, což vedlo k některým dalším odchodům spolupracovníků.

Naproti tomu se nám v loňském roce podařil malý zázrak – přijmout do firmy o průběžně zhruba 35 lidech osm nových kolegyň a kolegů, kteří převážně omladí náš tým a přinesou do něj zvyky a způsob chování a práce, které lépe vyhovují mladé generaci i na straně zákazníků. Tento trend nám věřím pomůže, abychom si udrželi pozici atraktivního zaměstnavatele i pro nastupující generace a využili potenciál jak našich zkušených dlouholetých zaměstnanců, tak mladického náboje a energie těch nových.

 

Spolupráce, inovace a růst

Ve zkratce, Amtek je příběhem o spolupráci, inovacích a neustálém růstu. Velmi si vážím důvěry a dlouhodobé vazby mezi našimi dodavateli, našimi věrnými zaměstnanci a spolupracovníky a našimi zákazníky a přeji jim všem hodně zdraví a dalších 33 let obchodních úspěchů.“ 

Ing. Petr Boček, AMTEK, spol. s r. o.

 

Outdoor Resort Březová

Outdoor Resort Březová nabízí vyžití dětí v přírodě a na zábavných atrakcích, kterých je v krásném areálu na Vysočině nedaleko Třebíče opravdu hodně.

Ovšem co mají hliníkové profily a elektrotechnický materiál známých značek dodávané firmou Amtek společného s dětským rejděním vevnitř i venku? Například tlačítka EAO, která se běžně používají ve vozech veřejné dopravy, jsou jako stvořená pro zastavení časomíry po vyšplhání na lezecké stěně. Nebo tlačítko s klíčem může být posledním mezníkem na konci strastiplné cesty za pokladem. Nemluvě o tom, co všechno se dá vykouzlit s bezpečnostními závorami, indikačními světly, zdroji, hliníkovými profily a dalšími produkty ze sortimentu firmy Amtek. Jedním z hlavních argumentů pro použití právě těchto komponent je odolnost, hlavně u produktů, které jsou přímo vystavené stovkám dětí denně.

Specialisté firmy Amtek např. vymysleli, naprogramovali, vyrobili, sestavili a nainstalovali interaktivní podlahu z upravených hliníkových profilů a dalších komponent. Děti si při průchodu atrakcí musí najít správné pořadí čtverců, po kterých projdou cestou k pokladu. Když ale udělají chybu a šlápnou na špatný čtverec, ten se rozsvítí červeně a hra jim odečte trestných 30 sekund z postupně ubývajícího času na získání pokladu.

Stejnou podlahu je možné podle jejich tvůrců naprogramovat pro různé dynamické hry, kdy např. jeden až čtyři hráči musí do daného času sešlápnout zadané pole. Přitom se musí navzájem vyhýbat, podobně jako třeba u squashe, ricochetu nebo jiných her, kde také několik soupeřů sdílí jeden prostor. Zadání může být zkomplikováno průběžnou změnou barev apod.

Živá podlaha ale může být instalována také jako barevná hudba v tanečním sále a výrazně oživit prostor nebo naopak při pomalé hudbě může fungovat jako jediné tlumené osvětlení, které vytvoří příjemnou atmosféru.

A podlaha nemusí být jen podlaha. Je možné ji doplnit tlačítky EAO a otevřít tak další možnosti využití, např. „sešlápni zadaný čtverec a následně stiskni tlačítko mimo hrací plochu“, takže je nutný mnohem dynamičtější pohyb a na další čtverec musí hráč startovat zase z prostoru mimo hrací pole. Možností je opravdu mnoho a podlahu lze přizpůsobit různým nápadům a požadavkům.

(AMTEK, spol. s r. o.)

 

Obr. 1. Pobočky společnosti Amtek

Obr. 2. Sídlo firmy v Brně, pobočky v Praze a Žilině

Obr. 3. Časová osa nabízeného sortimentu a nových poboček

Obr. 4. Outdoor Resort Březov

Obr. 5. Svítící podlaha jako součást hry „cesta za pokladem“