Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

AMT měřicí technika

Automa 7/2000

Ing. Lubomír Harwot, CSc.,
AMT – měřicí technika

AMT měřicí technika

AMT měřicí technika, spolkový člen ESČ a obchodní zastoupení GHV Trading, představuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně nové měřicí přístroje pro měření elektrických a neelektrických veličin (osciloskopy, laboratorní zdroje, generátory a čítače, digitální multimetry, klešťové multimetry, revizní přístroje, teploměry, manometry, měřiče vlhkosti, luxmetry, otáčkoměry, hlukoměry, prvky automatizační techniky atd.). Pro měřicí přístroje zajišťuje AMT měřicí technika záruční a pozáruční servis, české návody k používání a kalibraci v akreditované kalibrační laboratoři.

Obr. 1.

Novinkou mezi digitálními multimetry jsou DMM Hexagon, které jsou k dispozici v devíti typech od základního provedení až po přístroje s vnitřní pamětí (43 000 měření). Multimetry Hexagon mají dokonalou ochranu všech měřicích rozsahů, jsou vybaveny opticky izolovaným rozhraním RS-232/IR, vybrané typy mají čítání do 5 000 číslic. Měřeno náklady TCO (Total Cost of Ownership) jsou nejúspěšnějšími multimetry ve své třídě. Multimetry měřící skutečné efektivní hodnoty střídavých veličin v kmitočtovém pásmu od 50 Hz do 20 kHz, přičemž napětí jsou měřena od 0,1 mV do 1 000 V (běžné multimetry měří střídavá napětí do 750 V). Stejnosměrné a střídavé proudy měří od 0,1 µA do 10 A. Základní přesnost multimetrů řady Hexagon 300 a Hexagon 500 je (0,08 % + 2). Multimetry Hexagon 200 a Hexagon 210 bezkontaktně indikují přítomnost napětí, u typů Hexagon 310, Hexagon 320, Hexagon 330 a Hexagon 340 lze kompenzovat měřicí vodiče. DMM mají automatické vypínání, automatické nebo manuální přepínání měřicích rozsahů, měření minimálních, maximálních a relativních hodnot, funkci přidržení dat (DataHold), měří kmitočet, kapacitu, teplotu (termoelektrický článek K) apod.

Nabídka osciloskopů firmy AMT měřicí technika zahrnuje osciloskopy analogové, analogově-digitální, digitální a digitální s řízeným jasem (DPO), dvoukanálové a čtyřkanálové, včetně bohatého příslušenství. Novinkou je čtyřkanálový osciloskop TDS 224 pracující v kmitočtovém pásmu až 100 MHz s vzorkovací rychlostí 1 GSa/s (109 vzorků za sekundu). Osciloskop může být doplněn komunikačním a měřicím modulem, včetně softwaru v českém jazyce. Osciloskopy DPO (Digital Phosphor Oscilloscopes) řady TDS 3000 pokrývají kmitočtové pásmo měření až 500 MHz s maximální vzorkovací rychlostí 5 GSa/s. Naměřené vzorky jsou zpracovány paralelní cestou v trojrozměrné databázi (amplituda, čas a změna amplitudy v čase), což umožňuje zachytit četné nespojitosti v průbězích signálů. Osciloskopy jsou standardně vybaveny disketovou mechanikou, matematickými funkcemi, mohou být napájeny jak ze sítě, tak z vestavěných akumulátorů, mají přímý výstup na monitor počítače atd. Tyto a mnohé jiné schopnosti, zejména rozšířené možnosti spouštění časové základny (video, logické, impulsní), řadí tyto osciloskopy – měřeno poměrem technického provedení a ceny – mezi nejúspěšnější ve třídě DPO. K osciloskopům jsou dodávány pasivní, aktivní a diferenční napěťové sondy, proudové sondy Chauvin Arnoux a Tektronix pro měření stejnosměrných a střídavých proudů v kmitočtovém pásmu do 100 kHz, programové vybavení (pro Windows 95/98/2000), rozhraní RS-232/GPIB/Centronix, české návody k obsluze atd.

Generátory signálů řady SG s přímou digitální syntézou (DDS) pokrývají kmitočtové pásmo do 2 000 MHz, mají rozhraní RS-232, amplitudovou i frekvenční modulaci (AM/FM), vysokou spektrální čistotu atd. Veškeré veličiny jsou nastavovány z klávesnice a mohou být uchovány ve vnitřní paměti. SG 150 generuje signály v kmitočtovém pásmu do 150 MHz, SG 1000 pracuje do 1 000 MHz (SG 2000 do 2 000 MHz). Generátory funkcí AFG 310 – jeden kanál a AFG 320 – dva kanály generují základní sinusový, obdélníkový a trojúhelníkový průběh v pásmu od 10 mHz do 16 MHz. Přístroje umožňují generovat průběhy s různou střídou, změnou náběžné hrany, uživatelem definovaným průběhem, mají modulaci AM/FM a FKS, lineární a logaritmické rozmítání, výstup úrovně TTL atd.

Nabídka měřičů neelektrických veličin obsahuje jak jednotlivé měřicí přístroje s rozhraním RS-232, tak moduly komunikující po sběrnici RS-485, popř. RS-232. Senzorové moduly jsou určeny pro měření teploty –50 až +1 500 °C, relativní vlhkosti 0 až 100 % a normovaných signálů 0 až 2 V, 0 až 10 V, 0 až 20 mA a 4 až 20 mA. Rozšířené možnosti nabízejí senzorové moduly se zobrazovačem a vnitřní pamětí řady EASY log (teplota, relativní vlhkost, normované signály, počet impulsů), které zaznamenávají naměřené hodnoty (až 48 000 hodnot) a následně je předávají k dalšímu zpracování (prostřednictvím RS-485).

Obr. 2.

Propojení modulů zajišťuje sběrnice EASY bus, ke které je možné dvojlinkou připojit až 240 modulů s maximální vzdáleností 1 000 m. Senzory jsou napájeny z centrální jednotky nebo z vlastního akumulátoru, sběrnice je odolná proti zkratu, automaticky zjišťuje připojení nového modulu atd. Software EASY Control komunikuje s měřicím systémem, k němuž je připojeno až 240 modulů, zobrazuje naměřené hodnoty v podobě tabulky nebo ve formátu hodnota-čas, automaticky identifikuje připojení nového modulu, přiřazuje modulům adresy, rozpoznává typ připojeného modulu a jeho měřicí rozsah atd.

Miniaturní měřicí systém lze vytvořit pomocí sběrnice EASY bus EBW 9, jež komunikuje s devíti moduly. Doplněním softwarem EBS 9M vzniká levný devítikanálový měřicí systém zobrazující průběh měření ve formátu hodnota-čas. Naměřené hodnoty senzorových modulů (maximálně devět modulů) mohou být zobrazeny na displeji jednotky EM 200 MC, která má také vnitřní paměť mezních hodnot, zajišťuje napájení modulů a tvoří převodník rozhraní RS-485/RS-232.

Samostatné měřicí přístroje určené pro měření neelektrických veličin s analogovým výstupem mohou tvořit uzavřený měřicí systém, jenž dovoluje záznam naměřených hodnot do záznamníku hodnot a jejich další zpracování v počítači. Kombinace přístroje (teploměr, vlhkoměr, měřič hluku, manometr, otáčkoměr atd.) se záznamníkem hodnot EASY log 40N tvoří mobilní pracoviště zaznamenávající hodnoty do vnitřní paměti (48 000 měření). Komunikaci s PC umožňuje hardwarový modul EBW2 a software GSOFT 40K.

Měřicí přístroje určené k měření elektrických veličin (generátory, univerzální a frekvenční čítače, měřiče LCR, impedanční analyzátory LCR, dekády LCR-T, laboratorní zdroje, analyzátory harmonických složek, digitální a klešťové multimetry), měřicí přístroje pro revizní techniky (sdružené revizní přístroje, testery napětí, měřiče RCD, impedance smyčky, izolačních odporů atd.) jsou uvedeny v katalogu měřicí techniky, který je zasílán bezplatně.

AMT měřicí technika
Leštínská 2418/11
193 00 Praha - Horní Počernice
tel./fax: 02 / 8192 4344
tel. 0602 366 209
e-mail: amt@telecom.cz
www.amtcz.cz