Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Amper 2023 – Fórum automatizace a digitalizace

V závěru března se v Brně konal tradiční veletrh elektrotechniky a automatizace Amper. Na základě dlouhodobých zkušeností a aktuální situace došlo k několika změnám ve formátu veletrhu. Především se zkrátil na tři dny a konal se pouze v halách F a P brněnského výstaviště. Tyto změny vedly k vyšší koncentraci jak vystavovatelů, tak návštěvníků, haly byly plné i v odpoledních hodinách a vystavovatelé si tyto změny vesměs pochvalovali.

Časopis Automa tradičně organizoval Fórum automatizace a digitalizace, letos v prostoru haly P, což se pozitivně odrazilo na zájmu návštěvníků veletrhu. Mnohé prezentující společnosti využily příležitost pozvat si na svou přednášku své posluchače osobní pozvánkou.

Přednášky a prezentace se konaly po dobu všech tří dnů veletrhu. První den byl věnován přednáškám zaměřeným především na nekomerční témata. Firma BDO Česká republika zaujala problematikou ESG – enviromentální a sociální aspekty podnikání a způsob řízení podniku. Tato přednáška reagovala na nově vznikající požadavky na průmyslové společnosti ve smyslu celospolečenské odpovědnosti za dopady na životní podmínky nás všech. Přednáška Svazu průmyslu a dopravy ČR Na jaká data firmy při své digitální transformaci spoléhají konkrétněji popisovala souvislosti mezi různými zdroji dat v průmyslovém podniku a úskalí při digitalizaci ve firmě, která nemá zpracovanou svou strategii. Podobným tématem se zaobírala i prezentace společnosti Intemac Jak na optimalizaci výroby – možnosti dotované expertní podpory firem v oblastech digitalizace a automatizace. Zde již byly probírány konkrétní možnosti využívání různých forem podpory a dotací při analýze, zpracování projektu, popř. při fyzickém zkoušení projektů souvisejících s přechodem na plně digitální výrobu. Další přednášky se věnovaly komunikacím a jejich bezpečnosti jak po fyzické, tak čistě po datové stránce. Česká elektrotechnická asociace a její dceřiná firma Ela Blockchain Services prezentovala průmyslový blockchain z pohledu „zelených technologií“ a následně asociace IQRF Alliance představila nový standard komunikace pro bezdrátové sítě typu mesh. Celý blok prvního dne doplnila firma Fenix Group s kompletním řešením fotovoltaických elektráren včetně baterio­vých úložišť a řídicího systému a pro efektivní nakupování a prodej elektrické energie na energetické burze.

Druhý den se prezentovaly společnosti s konkrétními nabídkami produktů, služeb a zkušeností. Blok zahájila svou prezentací společnost Pantek (CS) a věnovala se přínosům pokročilých analýz pro zvýšení efektivity výroby. Analýzy vycházejí z možnosti čerpat z dlouhodobého archivu historických dat v časových řadách. O možnostech prezentace nejrůznějších výsledků, jak okamžitých, tak historických, informovala společnost Iconics. Celkový pohled na automatizaci procesů v podnikovém informačním systému představila společnost Asseco Solutions. A následně firma ifm electronic navázala s přednáškou Decentrálnost jako cesta k efektivitě. Další přednášky Fóra automatizace a digitalizace byly věnovány komunikacím. Slovenská společnost ControlSystem řešila nejčastější potíže při realizaci fyzického propojení zdrojů dat s ostatními prvky informačního systému. Tato přednáška se setkala s velkým zájmem přítomných odborníků a návštěvníků veletrhu. Den uzavřela firma KFB Control s prezentací využití OPC UA pro interoperabilitu dat v podniku.

V odpoledních hodinách proběhla v rámci Fóra automatizace a digitalizace panelová diskuse, kterou organizoval a moderoval Lukáš Smelík (TMI). Diskuse měla mezinárodní rozměr a věnovala se názorům na současnost a budoucnost oboru. Z diskuse vznikne samostatný článek.

Závěrečný den veletrhu byl tradičně věnován prezentacím vysokých a středních škol. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni upoutalo pozornost chytrými materiály a tkaninami, od nití po certifikované obleky pro hasiče. Tyto materiály jsou díky zabudovaným senzorům schopné získávat a předávat informace o svém okolí. Fakulta elektrotechniky VUT v Brně představila projekt Cyber Arena, který se těšil velké pozornosti jak v rámci Fóra automatizace a digitalizace, tak ve stánku, který bezprostředně na plochu Fóra navazoval. Zajímavou prezentaci měla i Střední průmyslová škola Praha Prosek, která představila několik maturitních projektů a „živě“ také robotického pavouka – hexapod. Toho osobně předvedl absolvent školy nejen během vlastní prezentace, ale i následně v prostorách pavilonu.

Veletrh Amper 2023 potvrdil neustálý zájem odborné veřejnosti o problematiku elektrotechniky, automatizace a digitalizace. Vystavujících bylo více než v minulých letech a počet návštěvníků také mile překvapil. Inovace se osvědčily a již nyní pořadatelé přemýšlejí nad příštím ročníkem. Určitě je se na co těšit a Fórum automatizace a digitalizace časopisu Automa má na tomto veletrhu své pevné místo. 

Radim Adam

Obr. 1. Fórum automatizace a digitalizace bylo tradičně přímo na výstavní ploše

Obr. 2. Panelová diskuse na téma současnosti a budoucnosti automatizace a digitalizace

Obr. 3. Robotický hexapod představuje Petr Kynčl, čerstvý absolvent SPŠ na Proseku v Praze