Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Altivar 28 Telemecanique – nová řada frekvenčních měničů

Automa 7/2000

Ing. David Wurst, marketing,
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Altivar 28 Telemecanique – nová řada frekvenčních měničů

Nabídka firmy Schneider Elecric CZ, s. r. o., se v oblasti statických měničů kmitočtu pro napájení asynchronních nízkonapěťových motorů malých a středních výkonů neustále rozšiřuje a inovuje. Nový frekvenční měnič s označením Altivar 28 Telemecanique měl svou celosvětovou premiéru na výstavě v Hannoveru koncem března 2000 a české odborné veřejnosti bude v plném sortimentu předveden na letošním brněnském veletrhu v září.

Tento měnič je koncipován jako nástupce velmi úspěšné řady Altivar 18, avšak oproti této řadě doznal – na základě zkušeností z provozu a připomínek a námětů našich zákazníků – některých vylepšení. V dalším textu čtenáře stručně seznámíme se základními vlastnostmi tohoto perspektivního výrobku.

Obr. 1.

Měnič pro běžné aplikace a mírně pokročilé uživatele
Altivar 28 zdědil po svém předchůdci především jednoduchou koncepci z hlediska připojení na silové a ovládací obvody a zvláště snadné a uživatelsky přístupné nastavení parametrů a konfigurací pro běžné aplikace. K dispozici je software Power Suite, určený pro práci s osobním počítačem, s jednotnou koncepcí nastavování a unifikovaným souborem parametrů pro všechny měniče Telemecanique do výkonu motoru 75 kW. Připojení a spuštění měniče je usnadněno mimo jiné i tím, že existuje tzv. vybavené provedení v krytí IP55 (do výkonu 4 kW), jež zahrnuje síťový vypínač, potenciometr a přepínač pro spouštění a změnu směru otáček motoru. Uživatel se tedy nemusí starat o vhodnou rozváděčovou skříňku a další nezbytné základní příslušenství pro ochranu a ovládání. Zajímavý je také z hlediska provozních teplot. Maximální provozní teplota měničů je od –10 °C, pro Schneider Electric již standardních, rozšířena do +60 °C s redukcí proudu. Měnič lze při nedostatku místa v rozváděči montovat i bez horizontálních montážních rozestupů, těsně vedle sebe.

Další vylepšení z hlediska řízení elektromotoru
Z hlediska řízení jsou u typu Altivar 28 využity nejnovější poznatky pro vektorové řízení bez zpětné vazby s možností přepnout do tzv. skalárního režimu (U/f) u speciálních aplikací a motorů. Hardwarové řešení řídicí desky využívá rychlých A/D převodníků, čímž bylo dosaženo výrazného zlepšení dynamických parametrů pohonu. Vzorkovací perioda I/O je zkrácena typicky na 4 ms. Řídicí software doznal také podstatných změn k lepšímu, což je možné dokumentovat např. velmi vysokou momentovou přetížitelností: 170 % jmenovitého momentu motoru. Výstupní proudy odpovídají mezinárodní klasifikaci NEC 96.

Připojitelný na všechny běžné napájecí sítě a slučitelnost EMC
Frekvenční měniče Altivar 28 jsou dodávány s jednofázovým napájením 230 V v rozsahu výkonů od 0,37 do 2,2 kW, s trojfázovým napájením 3 × 230 V od 3 do 7,5 kW a trojfázovým napájením 3 × 380 V –15 % až 3 × 500 V +10 % do 15 kW.

Výrobek je pochopitelně standardně vybaven vstupním vysokofrekvenčním odrušovacím filtrem a je plně v souladu s výrobkovou normou pro EMC ČSN EN 61800-3 (IEC 1800-3). Pro připojení na sítě IT se pouze vykoná jednoduchá a časově nenáročná úprava na tomto filtru. Požadavkům odrušení vyzařováním a odolnosti je striktně podřízeno také provedení krytů měničů. Pro zařízení třídy B je k dispozici nová řada filtrů, které lze namontovat pod frekvenční měnič – tzv. provedení footprint.

Podpora decentralizovaného řízení pro větší systémy
Měniče standardně mají konektor RJ 45 s rozhraním RS-485, použitelným pro připojování různých periferií a napojení na nadřazené systémy. K tomuto rozhraní se připojuje např. osobní počítač, modul dálkového nastavování parametrů a monitorování provozu. Do koncepce měničů Schneider Electric do 75 kW zapadá i skutečnost, že Altivar 28 je vybaven zabudovaným protokolem Modbus RTU. Na jeden nadřazený systém (PLC) lze tedy bez jakéhokoliv příslušenství napojit až 31 měničů. V tomto protokolu je možné nastavovat parametry, konfigurace, číst stav pohonů a uskutečňovat vlastní řízení. Touto skutečností a také koncepcí tzv. vybaveného provedení IP55 (viz předchozí část) je velmi usnadněna decentralizace řízení a dálkového ovládání u složitějších systémů a výrobních linek.

Aplikace
Altivar 28 je určen pro jednodušší aplikace v technice pohonů, mezi které patří např. řízení otáček čerpadel, ventilátorů, kompresorů, manipulační technika, balicí stroje a další. Mezi standardní funkce této kategorie měničů Schneider Electric patří procesní PI regulátor, funkce úspory energie u nezatížených motorů, přepínání místního a dálkového ovládání, impulsní nebo hladinové zadávání vstupů. Pro aplikace v obytném sektoru a terciální sféře je, mimo již zmíněnou slučitelnost EMC, možné nastavit modulační kmitočet do 15 kHz s nelineárním rozmítáním. Tím lze podstatně snížit hladinu akustického hluku řízeného motoru.

Rozšiřte Altivar team
Náš tým služeb zákazníkům je zájemcům k dispozici a poskytne jim celé spektrum služeb od technického poradenství, školení, dodávek literatury, prezentace na internetu, uvedení zařízení do provozu až po rychlý a kvalitní poprodejní servis.

V Písku trvale skladujeme výrobky všech typových řad do výkonů 160 kW. To nám dává prostor k rozšíření služeb i nad rámec obvyklého standardu. Nabízíme např. možnost uzavřít smlouvy o servisu do 24 hodin, o preventivním servisu nebo prodloužené záruční době až do 60 měsíců.

Dokážeme našim zákazníkům poskytnout náskok v technickém řešení. Bližší informace všem zájemcům rádi poskytneme na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na obvyklém místě v pavilonu Z.

Tab. 1. Sortiment frekvenčních měničů a softstartérů Telemecanique pro rok 2000 a 1. pololetí 2001

Typ měniče Výkon (kW) Napájení (V) Řízení Použití
Altivar 08 0,18 až 0,75 230 U/f +
Altivar 28 0,37 až 15 230/400/500 U/f, SVC ++
Altivar 58 0,37 až 75 230/400/500 U/f, SVC, FVC +++
Altivar 68 75 až 630 400/500 U/f, SVC, FVC +++
Typ softstartéru        
LH4N1 0,75 až 11 230 až 460 napěťové +
LH4N2 1,1 až 75 230 až 690 napěťové ++
LH7 0,75 až 11 208 až 480 napěťové ++
Altistart 46 2,2 až 800 230 až 500 momentové +++
Vysvětlivky:

U/f – skalární řízení,
SVC – vektorové řízení bez zpětné vazby,
FVC – vektorové řízení se zpětnou vazbou,
+ jednoduché aplikace,
++ středně složité aplikace,
+++ složité aplikace.

Přehled nezahrnuje oblast řízených usměrňovačů pro stejnosměrné motory a bezkartáčové servopohony

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
e-mail: brno@schneider-electric.cz

Písek
Sedláčkova 7, 397 12 Písek
tel.: 0362/76 63 33
fax: 0362/21 94 46
e-mail: pisek@schneider-electric.cz

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11, 24 81 08 51
fax: 02/24 81 08 49
e-mail: praha@schneider-electric.cz

http://www.schneider-electric.cz
linka technické podpory (volání zdarma) 0800/166 333