Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Aktualizované vydání druhého dílu Přehledu výrobků pro rozvod a použití plynu na trhu v ČR

číslo 8-9/2004

Aktualizované vydání druhého dílu Přehledu výrobků pro rozvod a použití plynu na trhu v ČR

Společnost GAS, s. r. o., ve spolupráci s předními plynárenskými odborníky, vydala druhé, aktualizované vydání druhého dílu Přehledu výrobků pro rozvod a použití plynu na trhu v ČR. Publikace navazuje na dříve vydané svazky Přehled plynových kotlů na trhu v ČR a Přehled výrobků pro rozvod a použití plynu na trhu v ČR – I. díl, které se setkaly s příznivým ohlasem čtenářů.

Tato účelová (tj. neprodejná) publikace se věnuje regulačním stanicím, regulátorům, zabezpečovacím a měřicím zařízením, detektorům a těsnicím a izolačním materiálům. Po stručném úvodu jsou v jednotlivých pasážích uvedeny hlavní údaje o výrobcích a nabízeném sortimentu a poté podrobné technické a komerční informace o jednotlivých produktech (technické parametry a popis, nástin možností použití, kontaktní údaje výrobců a dodavatelů aj.).

Publikace je určena především plynárenským organizacím, projektovým kancelářím, poradenským střediskům, výrobcům, dodavatelům a provozovatelům plynárenských zařízení, montážním a servisním firmám a dalším zájemcům, kteří potřebují pomoci při výběru plynárenských zařízení. Lze si ji objednat na adrese nakladatelství (http://www.gasinfo.cz); je distribuována zdarma.

(tes)

Inzerce zpět