Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Aktualizovaná specifikace sběrnice Foundation Fieldbus

Aktualizovaná technická specifikace sběrnice Foundation Fieldbus (FF), plným označením Foundation Technical Specification FF-007-2008.3, obsahuje mnoho zdokonalení usnadňujících práci vývojářům zařízení, projektantům i konečným uživatelům této průmyslové komunikační sběrnice. Aktualizovány jsou tyto oblasti:
– správa sítě H1,
– postupy při zkouškách kabelů pro síť H1,
– struktura zprávy na sběrnici,
– příloha o nahrávání softwaru,
– funkční blok AO, části 1 až 5,
– obecná specifikace bloku převodníku,
– blok převodníku teploty,
– blok převodníku tlaku,
– ověřování interoperability hostitelského zařízení,
– přepis profilů,
– tabulky s popisem standardu.
 
Otevřené, patentově nechráněné specifikace sběrnice FF jsou nástrojem umožňujícím dodavatelům řídicí techniky vyjít vstříc rostoucímu zájmu o řídicí systémy budované s použitím průmyslových komunikačních sběrnic. Jde o techniku, s níž lze dosáhnout významného zlepšení integrity dat a informací, a tudíž i podnikových procesů v podnicích se spojitou výrobou.
 
Členům organizace Fieldbus Foundation s aktivní smlouvou o údržbě specifikací jsou aktualizované specifikace k dispozici na www.fieldbus.org (záložka Fielbus Forums). Podrobné informace o podmínkách členství lze získat dotazem na adresu member. services@fieldbus.org.
[Fieldbus Facts Online, January 2009.]
(sk)