Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Aktuality ze světa průmyslové bezpečnosti

číslo 3/2006

Aktuality ze světa průmyslové bezpečnosti

Firma Euchner – přední evropský výrobce bezpečnostních a automatizačních prvků pro průmysl, opět přichází se svěžími nápady a inovacemi, jež posunují možnosti řešení otázek bezpečnosti o další krok dále.

Obr. 1.

Obr. 1. Bezpečnostní spínač CET

Lze dosáhnout bezpečnostní kategorie 4 použitím pouze jediného spínače?

Odpověď zní: ano, je to možné. Použitím jediného spínače řady CET (obr. 1) lze vstupní dveře zabezpečit v souladu s požadavky kategorie 4 podle ČSN EN 954-1. Navíc dveře mohou mít větší vůli, než je u tohoto stupně zabezpečení obvyklé. To vše je možné díky využití radiofrekvenční transpondérové techniky, známé z oblasti bezkontaktních spínačů (pozn. red.: princip spočívá v tom, že čtecí hlavice nejprve impulsem aktivuje transpondér, který odpoví odesláním údajů, jež do něj byly uloženy výrobcem nebo uživatelem). Výsledkem je výrazně vyšší úroveň ochrany proti „podvodné“ aktivaci spínače, neboť pro řádné sepnutí je akceptován pouze jediný transpondér. Ten je zároveň nosičem kódované informace pro vyhodnocovací jednotku integrovanou ve spínači. Nezanedbatelným parametrem je taktéž zadržovací síla spínače – rovných 5 000 N. Její význam se znatelně projevuje zejména tam, kde při zavírání těžkých dveří dochází ke zpětným rázům a vibracím, které běžné spínače špatně snášejí. Celokovová konstrukce spínač předurčuje pro použití v těžkých podmínkách výrobních provozů.

Bezkontaktní bezpečnostní spínač kategorie 4 a detektor polohy v jednom

Dosud byly automaticky se pohybující stroje nebo součásti obvykle sledovány s využitím samostatných mechanických nebo elektromechanických polohových a bezpečnostních spínačů. Pomocí nového bezpečnostního spínače řady CES (obr. 2) je nyní možné detekovat až čtrnáct poloh a současně vykonávat bezpečnostní funkci. Jako všechny výrobky řady CES je i tento založen transpondérové technice. Namísto montáže a instalace několika mechanických spínačů a jednoho elektromechanického bezpečnostního spínače lze stejnou funkci zajistit použitím jediného spínače CES-A-S5H-01, který je nainstalován na nepohyblivé části stroje. Na pohyblivé části může být namontováno až čtrnáct bezkontaktních transpondérů. Číslo detekovaného transpondéru je přenášeno do řídicího systému kabelem s dvanáctipinovým konektorem. Při takto koncipovaném řešení lze polohu spolehlivě detekovat při rychlosti pohybu až 2 m/s.

Obr. 2.

Obr. 2. Bezpečnostní spínač s detektorem polohy CES

Kompaktní a robustní: závěs dveří s integrovanou bezpečnostní funkcí

Výrobek řady ESH v sobě kombinuje funkci dveřního závěsu a bezpečnostního spínače. Své uplatnění nalezne zejména tam, kde je požadována velká mechanická odolnost a malé rozměry. Závěs může být instalován na standardní hliníkové profily šířky 30 až 45 mm. Spínací poloha je libovolně nastavitelná v úhlu od –10° do 180°. Tento závěs se navíc vyznačuje jednou výraznou předností: jakmile je nainstalován, je v podstatě nemožné jej „oklamat„. Je dodáván ve dvou variantách spínacích jednotek: dvě NC nebo jedna NC a jedna NO. Kontakty přenášejí proudy už od 1 mA, čímž vyhovují požadavkům bezpečnostních řídicích systémů. Podobně jako spínače řady CET, je i tento závěs připraven odolávat vysokému mechanickému zatížení a díky krytí IP67 i náročným podmínkám v průmyslových provozech.

Ing. Tomáš Drobilík, Amtek, s. r. o.

Amtek, s. r. o.
Vídeňská 125
619 00 Brno
tel.: 547 125 570
fax: 547 125 556
e-mail: amtek@amtek.cz
http://www.amtek.cz