Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

ADAM-7000 – nová generace PLC

číslo 4/2002

ADAM-7000 – nová generace PLC

Firma Advantech Corp. Ltd. navázala na svoji řadu distribuovaných systémů ADAM-4000 a ADAM 5000 novou řadou ADAM-7000, uzavírající a doplňující tento soubor prostředků automatizace o plnohodnotný PLC. Vzhledem ke vzájemné kompatibilitě těchto zařízení je ideální jejich kombinace, která v maximální míře rozšiřuje možnosti použití a spolu s vysokou flexibilitou tak má uživatel k dispozici unikátní řešení konkrétních požadavků na automatizaci procesů a zařízení.

Obr. 1.

Základem řady ADAM-7000 jsou jednotky ADAM-7500 a ADAM-7510, lišící se pouze počtem, resp. typem vstupů a výstupů. Moduly jsou samy o sobě schopny plnit jednoduché regulační a automatizační funkce, pro které postačuje zpracování digitálních signálů.

Srdcem základní jednotky je procesor ASIC, pracující s délkou instrukcí 330 ns a zálohovanou pamětí o kapacitě 13 kB. Na ně jsou navázány logické vstupně-výstupní obvody s rychlou reakcí na stavy ovládaného zařízení (navrhované hlavně jako přerušovací) a rychlá vnitřní sériová sběrnice (614 kBd) pro rozšiřující moduly, kterých je možné připojit až třináct. Integrovány jsou dále obvody rychlých čítačů nebo časovačů a impulsní výstupy pro řízení motorů. Zákaznický procesor s vysokou integrací tak umožňuje vykonávat mnoho druhů činností velkou rychlostí a s velkou přesností, což optimalizuje řízení technologie.

Jádro systému ADAM-7000 má více než 300 programových instrukcí, které poskytují možnost jednoduše a rychle tvořit řídicí algoritmy. Vývojové prostředí pro sestavování vlastních programů je kompatibilní s normou IEC 1131-3 a má v sobě integrováno několik způsobů programování. Nejvíce používané zřejmě bude programování v jazyku kontaktních (reléových) schémat a strukturovaný textový jazyk. Nabízí se i možnost programování pomocí sekvenčních diagramů (jazyk SFC) a jazyku logických schémat. Vývojové prostředí obsahuje podporu z hlediska snadného ovládání, nabídky prvků a bloků, možností ladění (testování funkce s patřičným zobrazením stavů), zobrazení (v obrazovém a textovém tvaru) a tvorby dokumentace. Nedílnou součástí je možnost komentáře každé instrukce pro lepší orientaci v programu.

Mechanicky je sestava ADAM-7000 řešena jako pevné kompaktní bloky s možností upevnění přímo na stěnu nebo na lištu DIN (což je jednodušší a přesnější vzhledem k připojování rozšiřujících modulů prostřednictvím vnitřní sběrnice, která slouží pro komunikaci a napájení).

Modul sériových portů ADAM-7090 a ADAM-7095 má na čelní straně konektory pro připojení linky RS-232/485 a Ethernet. S pomocí těchto tří komunikačních rozhraní lze propojit sestavu ADAM-7000 s jakýmkoliv vnějším zařízením komunikujícím v textovém formátu ASCII. Programové možnosti jádra systému umožňují po příslušném nastavení obsloužit jakýkoliv komunikační protokol. Z pohledu integrace ADAM-7000 do systému nejsou žádné překážky v připojení převodníků, snímačů či jiných „inteligentních“ zařízení.

Stejné, v podstatě neomezené možnosti se nabízejí v oblasti vyššího dohledu a řízení z centralizovaných míst pomocí PC. Zde je možné použít libovolný systém SCADA s návazností na další zpracování technologických dat či jejich dlouhodobou archivaci.

Řada ADAM-7000 nabízí spolu se základním ovládacím modulem dále rozšiřující vstupně-výstupní moduly pro připojení digitálních nebo analogových signálů z procesu, moduly pro indikaci (ovládání zobrazovacích displejů LED, kontrolních světel atd.) a moduly pro napájení přes vnitřní sběrnici.

Modulární PLC ADAM-7000 je z hlediska snadné aplikovatelnosti, jednoduché přizpůsobivosti a nízkému poměru ceny k výkonu použitelný při realizaci nových automatizačních systémů nebo při modernizaci starších, mnohdy těžkopádných zařízení. Tyto dovede díky svým možnostem povýšit na moderní řešení v procesech řízení, měření a regulace. Bližší informace lze nalézt na www.ics.future.cz nebo u obchodních zástupců firmy Future ICS, a. s.

(Future ICS)

FUTURE ICS a. s.
Šumavská 15
602 00 Brno
tel.: 05/41 21 88 84
fax: 05/49 24 72 45
e-mail: ICS@future.cz
http://www.ics.future.cz

Inzerce zpět