Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Achema 2024: moderní, interaktivní veletrh procesního průmyslu

Veletrh Achema se uskuteční ve Frankfurtu nad Mohanem od 10. do 14. června 2024. Pořadatelé očekávají, že se opět stane kontaktním místem setkání odborníků pro celé spektrum techniky a služeb procesního průmyslu – chemického, petrochemického, farmaceutického i potravinářského. Jaká budou hlavní témata veletrhu a co mohou návštěvníci očekávat?


Procesní průmysl prochází mnoha změnami. „Zelená“ transformace je velmi ambiciózní projekt a pravidla hry by mohlo změnit i energetické využití vodíku. Na mnoha místech je za klíč k inovacím v celém odvětví považována digitalizace – od výstavby velkých průmyslových závodů až po malé laboratoře. Nestabilita dodavatelských řetězců a geopolitické konflikty si vynucují zvýšení flexibility a omezení globální závislosti na výrobě v oblastech s levnou pracovní silou. Jak ale konkurovat výrobě v zemích, kde je nejen levnější pracovní síla, ale i menší požadavky na dodržování standardů bezpečnosti práce a omezení vlivu na životní prostředí? Achema 2024 pomůže hledat řešení prostřednictvím pěti zdůrazněných témat a speciální přehlídky vodíkové energetiky.

Ačkoliv frankfurtské výstaviště disponuje kongresovým centrem, diskusní fóra Achema Innovation Stage se budou konat přímo v příslušných výstavních halách. Tato fóra nabízejí prostor pro odborné diskuse i prezentace trendů a případových studií. Již na minulém veletrhu se tato koncepce setkala s úspěchem a mnohá fóra byla hojně navštěvovaná.

 

Process Innovation: inovace technologických procesů

Procesní technologie jsou na křižovatce: s rostoucím tlakem na omezení vlivu na životní prostředí jsou stále složitější a řídit instalované systémy je stále náročnější. Fórum Process Inovation se bude zabývat tématy, jako jsou snižování energetické náročnosti a zvyšování účinnosti chemických procesů, flexibilita výroby a trendy v oblasti technického vybavení provozů a měřicí a analytické techniky.

 

Pharma Innovation: seznamte se s nejnovějšími trendy ve farmaceutické výrobě

Farmaceutické technologie se rychle rozvíjejí a to se odrazí rovněž na veletrhu Achema: i to, jak se vyvíjejí nové metody výzkumu a výroby, i to, že farmaceutická výroba musí splňovat stále přísnější standardy. Kromě mnoha dalších témat farmaceutických inovací se Achema v roce 2024 zvlášť zaměří na biofarmaceutickou výrobu.

 

Green Innovation: na cestě k udržitelné výrobě

Ochrana životního prostředí nesmí být něčím navíc, ale musí být integrována do výroby už při plánování nových projektů. Veletrh Achema se tomuto trendu věnuje dlouhodobě, již před tím, než se z něj stal módní pojem. Fórum „Zelené inovace“ ukáže cestu ke klimaticky neutrální výrobě, k řešením souvisejícím s oběhovým hospodářstvím, nefinan­čnímu výkaznictví ESG a udržitelným investicím. Klimaticky neutrální výroba je největším transformačním úkolem v historii chemického průmyslu a v mnoha případech vyžaduje technický skok v konstrukci zařízení.

 

Lab Innovation: kde se tvoří hodnoty

Laboratoře v procesním průmyslu plní dva úkoly: jednak jsou místem vzniku inovací, jednak strážcem kvality produktů. Úspěšný provoz laboratoří je dán nejen používanou technikou a standardy, ale i rozhraním mezi laboratoří a výrobou. Kromě návrhu, plánování, výstavby a řízení laboratoří budou na fóru prezentovány také pokročilé bioanalytické metody využitelné ve farmacii. Mimo fórum Lab Innovation bude na veletrhu Achema 2024 rovněž společný stánek představující digitalizovanou, miniaturizovanou a automatizovanou laboratoř budoucnosti.

 

Digital Innovation: postupující digitální transformace

Digitalizace postupuje nezadržitelným tempem i v jinak konzervativním procesním průmyslu. Umožňuje využívat moderní metody analýzy dat ke zvyšování účinnosti výrobních procesů, snižování energetické náročnosti nebo řízení údržby. Složitost témat spíše roste, než klesá: IT vs. OT, konektivita vs. bezpečnost nebo inteligentní funkce vs. funkčnost zařízení.

 

Hydrogen Innovation a speciální přehlídka věnovaná vodíku

Veletrh Achema představí nejen v diskusním fóru, ale i ve speciální přehlídce širokou škálu řešení pro výrobu, přepravu a skladování vodíku. Speciální přehlídka přiblíží dosavadní milníky vodíkové ekonomiky i její budoucí výzvy.

 

Kam pro další informace

Bližší informace o veletrhu, jeho tématech i doprovodném kongresu zájemci najdou na https://www.achema.de/en/the-achema/overview.

(Bk)

Obr. 1. Fóra inovací přitáhla pozornost návštěvníků už v roce 2022; na snímku je fórum Digital Innovation, které se v hale 11 doplňovalo se společným fórem NAMUR a ZVEI, jež se věnovalo zejména modularizaci a využití principů průmyslu 4.0 v procesní výrobě (foto: Dechema)