Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Achema 2009 – zájem o veletrh i kongres zůstává silný

Navzdory nepříznivé ekonomické situaci zůstává zájem vystavovatelů i účastníků kongresu o veletrh Achema, který se bude konat 11. až 15. května 2009 ve Frankfurtu nad Mohanem (SRN), silný a lze očekávat, že Achema 2009 v těchto parametrech překoná minulý veletrh Achema 2006. Ani odborná veřejnost z oborů chemického inženýrství a techniky pro výrobu s kontinuálními a dávkovými procesy si tuto akci, jednu z nejvýznamnějších na světě, jistě nenechá ujít. Organizátoři očekávají, že se 4 000 vystavovatelů z 50 zemí představí na ploše 140 000 m2 180 000 návštěvníků ze sto zemí světa. Veletrh Achema je místem obchodních a osobních setkání. V této době bude téma hospodářské krize námětem mnoha diskusí a budou se tu hledat cesty, jak přežít špatné časy a postupně zvrátit nepříznivé trendy.
 
O hospodářské krizi se mluvilo i na webové tiskové konferenci, kterou veletržní správa uspořádala 19. února 2009. Dr. Aldo Beldoni, předseda organizačního výboru veletrhu Achema a člen představenstva společnosti Linde AG, vidí situaci mírně optimisticky. Domnívá se, že v roce 2009 budou oživeny některé významné projekty na Blízkém a Středním východě, jež byly loni pozastaveny vzhledem k prudce klesajícím cenám ropy. Špatně předvídatelný je ale vývoj v jiných zemích důležitých z hlediska rozvoje světové ekonomiky, jako jsou Indie nebo Čína. Na veletrhu Achema bude možné diskutovat se zástupci významných průmyslových firem z těchto zemí a udělat si bližší obrázek o tom, jaká protikrizová opatření plánují.
 
Veletrh bude mít tradiční nomenklaturu. Největší počet vystavovatelů se hlásí ke kapitole čerpadla, kompresory, ventily a armatury. V závěsu za ní jsou kapitoly laboratorní a analytická technika, inženýrské služby, tepelné a mechanické procesy, přístrojová technika, řídicí a automatizační technika, technika pro farmacii a balicí technika.
 
Hnacím motorem inovací je v současné době především úsilí o úspory energie. Významná ale zůstává i snaha o lepší kvalitu a efektivitu výrobních procesů a lepší využití surovin. Přibývají i nová témata, jako např. mikrosystémová a mikroreakční technika, jež se postupně dostávají z vývojových laboratoří do průmyslové praxe.
 
Patrný je trend k internacionalizaci veletrhu. V roce 2006 byl podíl zahraničních vystavovatelů 44 %, letos pořadatelé očekávají nárůst tohoto podílu přibližně o dva procentní body. Významně se na tom budou podílet čínské firmy, které se ve Frankfurtu budou prezentovat evropské odborné veřejnosti v nebývalé míře.
 
Program kongresu zahrnuje více než 900 přednášek na témata, jako jsou biotechnologie pro průmyslovou výrobu (tzv. bílá biotechnologie), iontové kapaliny, mikrochemické inženýrství, intenzifikace procesů a další. „Témata letošního kongresu uvidíte na příštím veletrhu na výstavní ploše,“ slibuje prof. Gerhard Kreysa, výkonný ředitel společnosti Dechema a jeden z hlavních organizátorů veletrhu i kongresu Achema.
 
O zájem návštěvníků se budou ucházet také panelové diskuse na témata genetického inženýrství, biologické bezpečnosti, nových zdrojů energie a univerzitního vzdělání v oboru chemického inženýrství.
 
Novým zdrojům energie bude věnována celá speciální přehlídka Chemie a biotechnologie pro obnovitelné zdroje energie a energetiku s tématy biopolymery, solární chemické procesy, fotovoltaika a možnosti uložení energie.
 
Tradičně na vysoké úrovni budou také služby návštěvníkům. Už nyní najdou zájemci všechny potřebné informace na webových stránkách veletrhu, kde je možné také si objednat vstupenku, zaregistrovat se na doprovodné akce a naplánovat si návštěvu veletrhu tak, aby byla co nejefektivnější. Program akcí je přístupný i z PDA nebo mobilních telefonů (http://pda.achema.de).
 
Business Forum se bude věnovat dvěma velmi zajímavým tématům: 12. května to bude Strategie a perspektivy čínské energetiky a 13. května Udržitelná chemická výroba ve Francii.
 
Zájemce o automatizační techniku lze zvlášť upozornit na kulaté stoly pořádané sdružením Namur v hale 10. Pod sloganem Automatizace v dialogu zde bude probíhat od pondělního podvečera až do pátku série zajímavých diskusí na téma automatizace v procesní výrobě (www.namur.de). Škoda jen, že až na dvě výjimky jsou všechny diskuse v němčině.
 
Zájemci z České republiky mohou pro zajištění dopravy a ubytování využít služeb cestovních kanceláří BVV Fair Travel (www.fairtravel.cz) nebo Fractal (www.fractal.cz).
(Bk)
 
Obr. 1. Minulý ročník veletrhu Achema se konal v roce 2006