Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Absolventi fakulty biomedicínského inženýrství mají budoucnost zajištěnou

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (www.fbmi.cvut.cz) má za sebou deset let svého působení na poli vysokoškolského vzdělávání. Za tu dobu vychovala více než 1 300 absolventů bakalářského studia a téměř 800 absolventů magisterského studia.

Sídlí v Kladně a je jedinou veřejnou vysokou školou ve Středočeském kraji. Je specifická svým interdisciplinárním pojetím na rozhraní techniky a medicíny. Vybudovala moderní laboratoře (celkem 30) se špičkovým přístrojovým vybavením pro experimentální výuku a výzkum (obr. 1). Jsou mezi nimi i laboratoře, které simulují prostředí vybraných oddělení urgentní a intenzivní péče v nemocnicích, což je v ČR unikátní. Na obr. 2 je „umělý pacient“ – celotělový simulátor, který kopíruje fyziologické parametry dospělého člověka a umožňuje připojení různých zdravotnických prostředků (např. monitoru vitálních funkcí, defibrilátoru, podávání léků) a vzájemné interakce s nimi. Je typickým produktem biomedicínského inženýrství, které spojuje technické prostředky s medicínou. Fakulta se zabývá i výzkumem nanotechnologií pro zdravotnictví – vývojem nových typů biokompatibilních tenkých vrstev (povrchy implantátů, stentů) a senzoriky pro biomedicínu (obr. 3). Vytváří širokou výukovou základnu pro budoucí biomedicínské techniky a biomedicínské inženýry. Ve výuce je využíván např. unikátní soubor testerů bezpečnosti zdravotnických elektrických přístrojů od předních světových výrobců, analyzátory a simulátory vybraných fyziologických subsystémů nebo unikátní fyzikální model řídicího a monitorovacího systému MEDICS pro elektrické rozvody v nemocničních zařízeních. Zajišťuje zázemí pro simulaci pacien­tů s využitím nejmodernějších prostředků zdravotnické techniky. Dovoluje kvalitní výuku biomedicínské informatiky. Studenti mají možnost vyzkoušet si v různých rolích nejčastěji používané nemocniční informační systémy. Fakulta nabízí studijní obory, které mají bezprostřední vztah k jednotlivým profesím (regulovaným povoláním) ve zdravotnictví, jež mají svůj samostatný význam, ale současně se v nemocniční praxi vzájemně doplňují a podporují.

V letošním roce fakulta otevírá nový bakalářský studijní obor informační a komunikační technologie v lékařství (zkráceně ICTM). Je určen pro všechny, kteří se nechtějí trápit příliš složitou teorií (která se rychle zapomíná a v praxi je třeba jen výjimečně) a chtějí dobu svého studia maximálně využít k tomu, aby získali praktické znalosti, jež budou mít široké využití v reálném životě. Jestliže uchazeč ví, čemu se chce věnovat (např. programovat mobilní aplikace nebo vyvíjet číslicovou elektroniku), je to jeho výhoda. V opačném případě si v rámci studia může „na vlastní kůži“ vyzkoušet mnoho věcí a na základě získaných zkušeností se rozhodnout pro to, co ho baví a zajímá nejvíc – podle osvědčené zásady „škola hrou“. Pro studium nejsou předpokládány speciální vstupní odborné znalosti (jsou ale výhodou). Důležitá je především chuť něčemu novému se naučit. Již od počátku studia (od prvního semestru prvního ročníku) se studenti budou moci zapojit se do studentských projektů. Ti nejlepší budou pracovat na reálných projektech, které si po absolvování mohou uvést jako referenci pro hledání svého prvního zaměstnání. Také mají šanci si přivydělat. Hlavním cílem je připravit studenty na realitu profese, ve které si budou schopni najít práci, jež bude nejen tvůrčí, pestrá a prospěšná, ale i dobře finančně ohodnocená.

Obor ICTM je vhodný pro absolventy středních odborných škol, ale i gymnázií. Díky skladbě volitelných předmětů absolventi získají ucelené vzdělání a mohou dále pokračovat ve studiu v navazujících magisterských oborech na ostatních českých vysokých školách. Rovněž pobyt v akademicko-vědeckém prostředí poskytuje základy jednání a chování, které studenti využijí při každodenním prezentování svých názorů a při diskusích.

[Tisková zpráva FBMI ČVUT v Praze. 28. 2. 2017]

(šm)

Obr. 1. Laboratoř extrémního ultrafialového záření (XUV)

Obr. 2. „Umělý pacient“ je součástí laboratoře simulovaného pracoviště JIP a lékařské přístrojové techniky

Obr. 3. Laboratoř nanotechnologií