Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

ABB získala od společnosti Frost & Sullivan ocenění společnost roku 2017

Agentura Frost & Sullivan, zabývající se analýzami a průzkumy trhu, vyhlásila ABB společností roku 2017 (Frost & Sullivan 2017 Company of the Year) za inovace představované distribuovanými řídicími systémy (DCS) a jejich dopadem na efektivitu podniků zákazníků. Ocenění je uznáním postavení ABB v oblasti digitalizace výroby v porovnání nejen s jinými dodavateli průmyslové automatizace, ale také s obdobnými společnostmi působícími mimo průmyslovou sféru. Ocenění současně vyzdvihuje schopnost ABB naplňovat potřeby zákazníků v obtížných tržních podmínkách a v době, kdy výrobní prostředky zpracovatelských odvětví i energetiky dosahují nebývalé složitosti a rozsahu.

Agentura Frost & Sullivan uvádí, že společnost ABB dosáhla v roce 2016 v oblasti DCS pro energetiku tržního podílu 20,5 %. Poznamenává, že dva nejbližší konkurenti ABB mají tržní podíly 15,2 a 14,5 %. „ABB je bezpochyby lídrem trhu DCS pro koncové zákazníky v celém energetickém segmentu,“ uvádí zpráva Frost & Sullivan. „ABB má nejlepší a nejširší sortiment DCS na celém trhu průmyslové automatizace – nabízí řídicí systémy ABB Ability System 800xA, ABB Ability Symphony Plus, Freelance a Compact Product Suite.“

Agentura Frost & Sullivan připisuje úspěch společnosti ABB její schopnosti rychle reagovat na trendy trhu a vyvíjet DCS určená pro konkrétní odvětví. Tyto skutečnosti společnosti ABB umožnily, podle názoru agentury Frost & Sullivan, udržet si náskok před konkurencí a vedoucí postavení na trhu DCS.

Zpráva zmíněné agentury rovněž oceňuje platformu ABB Ability™, představenou v roce 2017, zejména její schopnost poskytovat soubornou a jednotnou nabídku digitálních výrobků, systémů, řešení a služeb pro různá odvětví. Přednosti systémů ABB umocňuje jejich schopnost samostatně se učit, sbírat více dat a sbírat je lépe než konkurenční systémy. Právě to podle agentury Frost & Sullivan odlišuje ABB od ostatních.

Zpráva se pochvalně zmiňuje také o střediscích ABB Ability Collaborative Operations. Tato střediska pomáhají zákazníkům ABB zvyšovat produktivitu tím, že umožňují jejich okamžité a nepřetržité propojení s odborníky z ABB, kteří jsou díky systémům dálkové diagnostiky a analýzy schopni řešit problémy dříve, než vyústí v poruchu. Pochvalu si vysloužil také servis ABB poskytovaný po celý životní cyklus výrobků a řešení, který co nejvíce prodlužuje životnost investic zákazníků, a Value Provider Program, jenž koncovým uživatelům zajišťuje lokální dostupnost partnerů ABB.

Agentura vysoce ocenila i postavení ABB jako jedné z pouhých dvou společností schopných zastávat pozici hlavního dodavatele pro automatizaci, energetiku a informační systémy. U nových projektů tyto služby snižují náklady, zkracují dobu realizace a zjednodušují řízení rizik, neboť za vše nese odpovědnost jediný subjekt. Využití zde nacházejí takové inovace, jako jsou cloudové inženýrství nebo konfigurovatelné kanály I/O, které oddělují návrh softwaru od návrhu hardwaru, urychlují realizaci a minimalizují vliv změn v pozdějších fázích návrhu.

Udělenou cenou agentura rovněž oceňuje skutečnost, že společnost ABB začala – rychleji než jiní dodavatelé automatizačních řešení – investovat do start-upů, přičemž jejím cílem je podporovat inovace a rychlejší růst digitální nabídky. Nepřehlédnuto nezůstalo ani partnerství mezi společnostmi ABB a Microsoft, oznámené v říjnu 2016, které agentura označila za další způsob, jakým jde ABB příkladem při podpoře širšího sortimentu aplikací ve snaze dosáhnout znamenitých výsledků v oblasti digitalizace. 

(ed)