Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ABB vyhlašuje IdeaHub Innovation Challenge

Jak změnit úlohu měničů frekvence v průmyslu je téma celosvětové soutěže společnosti ABB a poradenské firmy IdeaHub. Nejpozději do 31. ledna 2017 je možné přihlásit do soutěže projekty, které mohou spočívat ve zdokonalení konstrukce či provozu měničů frekvence nebo v nalezení zcela nových způsobů jejich využití. Na jaře 2017 představí úspěšní uchazeči své nápady společnosti ABB na akci IdeaHub. ABB jim poskytne podporu, která povede k co nejlepšímu obchodnímu využití jejich projektu. Počet nabídek podpory ze strany ABB není omezen. Podpora se může týkat financování daného řešení, výzkumu a vývoje, přístupu k zákazníkům ABB a trhům nebo zlepšení jeho obchodního potenciálu.

ABB a IdeaHub hledají řešení tří hlavních úkolů, před nimiž stojí nová generace měničů frekvence a ovladačů:

1. Připojení: Žádný měnič není ostrov! Navržená inovace se může týkat průmyslových čidel, propojování zařízení do sítí nebo nové efektivní bezdrátové techniky.

2. Jednoduchost: Navrhované řešení může zjednodušit instalaci, provoz a údržbu měničů a motorů v průmyslovém prostředí. Inovace by mohla vést k infrastruktuře plug-and-play pro snadné ovládání nebo vzájemnou interakci lidí a strojů.

3. Inteligence: Nejde jen o získávání informací, ale hlavně o jejich využití. Inovace by mohla přinést nový způsob interpretace dat a algoritmy na předvídání budoucích událostí. Řešením mohou být také průmyslové senzory, způsob vytváření sítí zařízení nebo nákladově efektivní bezdrátová technika.

Více informací zájemci naleznou na adrese www.theideahub.co.uk/challenges.          (ev)