Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

ABB System 800xA v6 pro další zvyšování produktivity provozu

Společnost ABB uvedla svůj všestranný systém Industrial IT Extended Automation System 800xA pro řízení spojitých technologických procesů na trh v roce 2004. Celkový počet systémů 800xA instalovaných ve více než 100 zemích po celém světě se v současné době rychle blíží číslu 10 000, přičemž tyto systémy celkem sledují a řídí více než 50 milionů proměnných. Toto mimo jiné řadí společnost ABB již déle než deset let na vedoucí pozici mezi dodavateli distribuovaných řídicích systémů (DCS). Nejnovější verze System 800xA v6 systému světové třídy přináší mnoho významných zdokonalení.

 

Vše, co je třeba k řízení – s úplnou integrací funkcí a rozšiřitelným řídicím pracovištěm

Systém 800xA nabízí vše potřebné k ucelenému procesnímu řízení včetně úplné integrace vlastní řídicí, elektrické, bezpečnostní i informační části řídicího systému v jediném společném prostředí. Funguje jako integrační platforma, která zprostředkovává předávání údajů po celém podniku a umožňuje jednotným způsobem řídit v reálném čase veškeré jeho provozní aktivity a tím trvale dosahovat provozní dokonalosti, vedoucí k vysoké produktivitě výroby.
 
Řídicí systém 800xA, díky integraci všech složek systému řízení výrobního podniku do jednoho celku, nabízí zákazníkům pro jejich velíny mimořádně výkonné operátorské prostředí v podobě rozšiřitelného operátorského pracoviště (Extended Operator Workplace – EOW, viz obr. 1). Při využití konceptu EOW a vysoké úrovně integrace vlastní systému 800xA v rané fázi projektu automatizačního systému lze zmenšit prostorové nároky operátorského pracoviště v porovnání s tradičními uspořádáními až o 30 %.
 
Přínosy řídicího systému 800xA se projeví ve větší dostupnosti zařízení, ve zvýšení bezpečnosti, energetické účinnosti a kvality výroby a v menších nákladech, a to takto:
 • dokonalejší přehled o probíhajících procesech, vizualizace celého provozu, společné seznamy výstrah a nabídka kontextových informací přispívají ke správné identifikaci provozních událostí, usnadňují rychlé a správné rozhodování a urychlují proces interakce: důsledkem je menší četnost a závažnost poruch i neplánovaných odstávek zařízení,
 • dokonalejší vhled do probíhajících procesů a možnost pohotově komunikovat umožňují operátorům technologického zařízení efektivněji spolupracovat s ostatním personálem; všechny podstatné informace lze z velínu snadno poslat do mobilních zařízení pracovníků v provozu, včetně např. podrobných instrukcí, on-line videozáznamu a aktuálních provozních grafů: důsledkem jsou větší bezpečnost a vyšší energetická účinnost technologického zařízení i kvalita výrobků,
 • integrace všech složek systému řízení do jednoho transparentního prostředí umožňuje koncipovat tzv. centralizované řídicí operace, kdy při menším počtu operátorů každý z nich řídí větší část provozu, což znamená menší investiční i provozní výdaje; příjemné pracovní prostředí s dobrým osvětlením, minimální hlučností a širokou nastavitelností křesel, pracovních konzolí a monitorů podle individuálních potřeb snižovat stres a únavu personálu a svou atraktivitou navíc minimalizuje fluktuaci a snižuje tak náklady související s náborem a zaškolením nových zaměstnanců: důsledkem je nákladově efektivní řízení.
 
V nejnovější, již šesté generaci řídicího systému 800xA společnost ABB nabízí svým zákazníkům další zvýšení úrovně bezpečnosti, podporu postupných migrací ze starších platforem, jako např. operačního systému Microsoft Windows XP, atd.
 

Nejnovější verze System 800xA v6

Nejnovější verze System 800xA v6, nazývaná také jako verze 6, není určena jen pro nové automatizační projekty, ale byla speciálně vyvinuta právě pro podporu modernizací starších systémů třídy DCS běžících pod již nepodporovanými operačními systémy, např. již zmíněným systémem Windows XP. Systém 800xA ve verzi 6 poskytuje zákazníkům bezpečnější automatizované prostředí při menších celkových nákladech na vlastnictví a zároveň nabízí mnoho dalších příležitostí ke zvyšování produktivity provozu.
 

Opět dokonalejší zabezpečení

K ověřeným průmyslových zabezpečovacím prvkům jsou ve verzi 6 přidány další služby, jako např. Advanced Access Control a White Listing, umožňující snadno sledovat a spravovat integritu zabezpečení řídicího systému jako celku.
 
S nejnovější verzí System 800xA v6 dostávají uživatelé možnost pracovat s ještě lépe zabezpečeným řídicím systémem, který se nově vyznačuje:
 • fungováním pod operačním systém Microsoft Windows MS 8.1/Server 2012 R2,
 • zdokonaleným způsobem instalace systému s automatickým nastavením zásad zabezpečení, čímž se celý postup zjednoduší a zároveň se zvýší úroveň zabezpečení systému jako celku,
 • digitálním podpisem k ověření legitimity softwarového kódu,
 • okamžitým přístupem ke schváleným antivirovým programům.
 

Efektivní podpora zvyšování produktivity

System 800xA v6 a jeho integrované funkce umožňují uživatelům dosahovat úspor a implementovat řešení pro zvýšení produktivity výroby za zlomek nákladů, které by bylo třeba vynaložit při použití dodatečného softwaru a hardwaru od externích dodavatelů (třetích stran). Vedle systému pro správu alarmů, metod pokročilého řízení, videosystémů,
bezpečnostních funkcí, integrace elektrických rozvodů, nástrojů pro řízení spotřeby energie a mnoha dalších integrovaných funkcí verze 6 nově přináší:
 • směrovače pro bezdrátové mnohacestné (mesh) sítě, umožňující bezpečně a spolehlivě používat při obsluze i údržbě systému mobilní klientská zařízení,
 • novou platformu pro správu provozních údajů poskytující bezpečné připojení k systému 800xA a umožňující údaje bezpečně sbírat, prohlížet, archivovat i odesílat do nadřazených úrovní řídicího systému podniku,
 • vestavěný oznamovací systém PAS (Public Address System), umožňující vysílat prostřednictvím systému 800xA mluvená hlášení v různých jazycích,
 • rozšířené zobrazení časových průběhů provozních veličin s přidanou indikací alarmu, automatickou změnou měřítka a nastavitelnou mřížkou,
 • nový způsob vizualizace dat při použití zařízení System 800xA Collaboration Table (obr. 2), poskytujícího prostorové (3D) zobrazení hlavních ukazatelů výkonnosti závodu (KPI),
 • vylepšený software pro řízení vsádkových výrobních procesů obsahující prostředí umožňující zpracovávat šarže mnohacestným způsobem.
 

Podpora aktualizací systému během jeho životního cyklu

Ve verzi 6 jsou rovněž důkladně vylepšeny také postupy při aktualizacích systému opírající se o vylepšený podpůrný program Automation Sentinel, určený ke správě a podpoře řídicího systému během celého jeho životního cyklu. Program Automation Sentinel udržuje řídicí systém v právě aktuální verzi včetně přístupu k nově zaváděným zařízením a metodám, diagnostickým prostředkům či on-line technické podpoře prostřednictvím webu a pomáhá tak maximalizovat dobu provozního života systému.
 
Systém 800xA v6 také zahrnuje:
 • inteligentnější, „na rolích založený“ instalační a konfigurační nástroj, redukující počet manuálních úkonů o více než 80 %; tento nástroj lze použít také při centrálním rozšiřování a aktualizacích řídicího systému během jeho životního cyklu,
 • doplňkové nástroje, jako např. Start Value Analyzer, zajišťující bezproblémové spuštění aktualizovaného řídicího systému bez nenadálých překvapení v důsledku nevhodného nastavení výchozích hodnot apod.
 

Kam pro informace

Další informace o uvedených i ostatních funkcích řídicího systému 800xA včetně jeho nejnovější verze 6 a o tom, jak je možné s jejich použitím zvýšit produktivitu téměř libovolného provozu se spojitou či vsádkovou výrobou, lze nalézt na webových stránkách www.abb.cz/controlsystems či přímým dotazem u specialistů společnosti ABB.
Obr. 1. Příklad uspořádání velínu při použití řídicího systému 800xA s rozšiřitelným operátorským pracovištěm EOW (Extended Operator
Workplace)

Obr. 2. Konzole System 800xA Collaboration Table pro 3D zobrazení hlavních ukazatelů výkonnosti závodu (KPI)