Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ABB soustřeďuje automatizaci do tří skupin

číslo 1/2004

ABB soustřeďuje automatizaci do tří skupin

S platností od 1. ledna 2004 je dosavadních šest oblastí podnikání společnosti ABB spjatých s automatizací reorganizováno do tří „globálně zaměřených„ skupin. Pokračuje tak vývoj započatý koncem roku 2002, kdy bylo tehdejších jedenáct oblastí podnikání redukováno na šest. Nově ustavená skupina automatizace kontinuálních technologických procesů (process automation business) zahrnuje dosavadní aktivity ABB v oblastech řídicí techniky, ropného a chemického průmyslu, odvětví spjatých se životním prostředím (tzv. life sciences), papírenství, těžby a zpracování nerostných surovin, námořní techniky a turbodmychadel. Skupina automatizačních prostředků (automation products business) sdružuje nyní jednotky zabývající se technikou pro sítě nízkého napětí, pohony, elektrickými motory a výkonovou elektronikou. Dosavadní oblast robotiky, automobilového průmyslu a automatizace nespojitých výrobních procesů nově tvoří skupinu automatizace výroby (manufacturing automation business) ABB tak pokračuje ve své strategii cíleného profilování společnosti jako předního světového dodavatele průmyslových automatizovaných systémů a současně zařízení pro energetiku.
[InTech News, prosinec 2003.]

(kp)

Inzerce zpět