Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

ABB s. r. o. na veletrhu Amper 2004

číslo 3/2004

ABB s. r. o. na veletrhu Amper 2004

Společnost ABB s. r. o. bude i v letošním roce na veletrhu Amper zastoupena oběma svými divizemi – divizí Automation Technologies (AT) a divizí Power Technologies (PT).

Technika pohonů a řídicí technika

V části expozice ABB věnované elektrickým pohonům uvidí návštěvníci ucelenou řadu nových měničů frekvence ACS 550 o výkonech 0,75 až 355 kW (obr. 1). Komerčně velmi úspěšnému měniči frekvence ACS 800 bude věnován prostor formou funkční demonstrace, v rámci které bude komunikovat s řídicím systémem ABB (viz dále). Novinkou v oblasti pohonů bude měnič frekvence ACS 50, doplňující současné výkonové řady měničů ABB v oblasti nejmenších výkonů. Vystaveny budou také vybrané rozběhové měniče (sofstartéry) z řady PSS a PST/B pro motory o výkonech 1,1 až 1 590 kW.

Obr. 1.

Servisní aktivity ABB budou prezentovány činnostmi v oblasti kompletní údržby, oprav a diagnostiky točivých i netočivých elektrických strojů.

Co se týká řídicích systémů, budou k dispozici též nové informace o jedinečné koncepci ABB – Industrial IT. Na více než dvacet let zkušeností s distribuovanými systémy řízení (DCS) navazuje ABB uvedením nové verze systému založené na koncepci Industrial IT s názvem Industrial IT Extended Automation System 800xA. Systém obsahuje mnoho novinek v oblasti (úrovni) řídicí, inženýrské, operátorské i informační (Manufacturing Execution Systems – MES). Nejdůležitějšími novinkami jsou začlenění uvedených oblastí do základu systému, certifikace v kategorii bezpečnosti SIL 2, redundance, řízení vsádkových výrob (batch management) v souladu se standardy ISA S88, IEC 61512, ISA S95, FDA 21 CFR Part 11, řízení správy výrobních prostředků (asset management), aplikace sběrnic FF HSE (Foundation Fieldbus High Speed Ethernet), HART nebo Profibus-DP a dále integrace funkcí řízení polohy a pohybu (Motion Control Cabinet – MCC), měničů frekvence atd.

Elektroměrová, přístrojová a instalační technika pro sítě nn

Organizační jednotka divize AT – ABB Elsynn představí letos na veletrhu tři novinky.

Nové termoplastové skříně řady Gemini jsou vhodné pro montáž modulárních přístrojů na lišty i pro volnou montáž řídicích a ovládacích prvků. Mají stupeň krytí IP66, velkou mechanickou odolnost IK10, široký rozsah pracovní teploty od –25 do +100 °C a v neposlední řadě velmi pěkný design, daný italskými návrháři a použitou výrobní technologií vstřikování. Dodávají se v šesti velikostech s plnými nebo průhlednými dvířky. Stavebnicový systém se snadno přizpůsobuje podle aplikace.

Během letošního roku bude zákazníkům nabídnut nový modulární systém System pro M compact. Navazuje na řadu System pro M a je určen pro domovní instalace i pro kompletní systémové programy v různých aplikačních oblastech. Zahrnuje rozsáhlý sortiment jističů, proudových chráničů a příslušenství pro příčné propojení i optimalizovanou instalační techniku. Všechny prvky a přístroje jsou koncipovány s ohledem na požadavky instalací. Přednostmi jsou zejména snadná instalace běžně užívaných přístrojů s úsporou času a místa a naprostá bezpečnost.

Obr. 2.

Jako třetí novinka je na trh uváděna řada elektroměrůOrganizační jednotka divize AT – ABB Elektro-Praga představí novou řadu modulárních zásuvek DELTA PLUS, která rozšiřuje nabídku elektroměrů řady DELTA. typu Profil 45 o čelních rozměrech 45 × 45 mm, které jsou určeny do podparapetních kanálů a podpodlažních krabic. Další novinkou, navíc přihlášenou do soutěže o Zlatý Ampér 2004, je dvojzásuvka s typovým označením 5513, která má horní dutinu pootočenou, takže umožňuje bez problémů zasunout současně dvě vidlice s bočním vývodem (obr. 2). Přístroj této dvojzásuvky, určené do tvarových provedení Tango, Time a Element, je navíc vybaven bezšroubovými svorkami pro rychlou montáž.

Přístroje a prvky pro sítě vn

Divize Power Technologies (PT) představí vysokonapěťové přístroje a inovovaný vysokonapěťový rozváděč UniGear typu ZS1 pro primární distribuci elektrické energie. Nejvýraznější změny prodělal vakuový vypínač VD4 – nová verze má jednodušší mechanismus a vylepšené střádání pohonu. Dalším inovovaným prvkem je ochranný terminál REF 542Plus s integrovaným webovým serverem, frekvenční ochranou a ruskou znakovou sadou.

Novinkou na českém trhu jsou v divizi PT elektronické transformátory a senzory. Senzor je lineární v celém rozsahu. Zavádění nové digitální techniky mění požadavky na měření a ochrany. Divize dále představí přístrojové transformátory napětí TJP 4 pro vnitřní prostředí s izolačním napětím od 3,6 do 12 kV, přístrojové transformátory proudu TPU 4 pro vnitřní prostřední s izolačním napětím v rozsahu od 3,6 do 12 kV, popř. 17,5 kV (pro jmenovité proudy do 1 250 A) a přístrojový transformátor napětí pro venkovní použití typu TJO 6 navržený pro izolační napětí 12 až 24 (25) kV.

Vedle suchého transformátoru RESIBLOC, výrobku ABB Transformatoren GmbH, Brilon, Německo, bude na veletrhu Amper vystaven také suchý transformátor s litou izolací od ABB Power Technology S. A., Zaragoza, Španělsko. Zařízení se uplatní v energetice, např. v elektrárnách a teplárnách, i v průmyslových instalacích, např. v chemickém průmyslu, hutnictví, strojírenství, automobilovém a papírenském průmyslu a dalších odvětvích.

Součástí expozice bude i ukázka několika typů omezovačů přepětí vn, které představují špičku v oblasti ochrany před přepětími. Unikátní, patentově chráněná konstrukce a materiál použitý na vnější izolační plášť zajišťují maximální úroveň ochrany zařízení ve všech druzích průmyslových aplikací, v energetice, trakčních systémech i dalších odvětvích.

Na veletrhu Amper bude expozice společnosti ABB s. r. o. umístěna v hale 2, stánek 2B6.

(ABB s. r. o.)

ABB s. r. o.
Sokolovská 84–86
186 00 Praha 8
tel.: 234 322 111
fax: 234 322 313
http://www.abb.com/cz

Inzerce zpět