Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ABB pomáhá vyrábět energii z odpadu

ABB dodá elektrické a řídicí systémy pro dvě zařízení na energetické využívání odpadů, a to v Severnside Energy Recovery Centre ve Velké Británii a v Poznani (Polsko). Společnost ABB získala zakázky od švýcarské společnosti Hitachi Zosen Inova, která se zabývá navrhováním, nákupem a výstavbou zařízení na energetické využívání odpadů. Pokročilý a plně integrovaný řídicí systém ABB, založený na platformě Symphony® Plus, umožňuje rychle nastavit podmínky spalování, kdy cílem je dosáhnout naprosto bezpečného a efektivního provozu s menším znečištěním a nižšími riziky spojenými se

spalinami. ABB dodá předem připravené a vyzkoušené moduly, což usnadní instalaci.
 
Úřad pro odpady západního Londýna (West London Waste Authority) buduje spalovnu odpadů Severnside, protože se snaží omezit ukládání odpadu na skládky. Zařízení v Severnside ročně zpracuje až 400 000 t pevného komunálního odpadu a bude mít výkon 37 MW, což stačí k zásobování 50 000 britských domácností elektřinou. Spalovna odpadů v Poznani má výkon 18 MW ze zpracování 210 000 t odpadu, který by jinak skončil na skládkách. Projekt v Poznani spadá do opatření polských měst, jejichž cílem je splnit nové vnitrostátní i evropské ekologické normy v oblasti nakládání s odpady. Očekává se, že obě zařízení budou uvedena do provozu v roce 2016. Společnost ABB dodala elektrická a automatizační zařízení pro stovky provozů na energetické využívání odpadů po celém světě, např. v Berlíně, Londýně, Vídni a Singapuru, ale také v malých i středních městech. V současné době divize ABB Power Systems v ČR realizuje dodávky Symphony Plus také pro tureckou tepelnou elektrárnu Yunus Emre a plynovou elektrárnu San Gabriel Avion na Filipínách.
 
Získávání elektrické energie a tepla z komunálního a komerčního odpadu představuje rostoucí trh. Vlivem narůstajícího počtu obyvatel a urbanizace vzniká stále více odpadu, přičemž možností ukládat ho na skládky je stále méně. V letech 1990 až 2010 objem pevného komunálního odpadu celosvětově vzrostl ze 700 milionů t na 1,4 miliardy t a v roce 2025 dosáhne 2,2 miliardy t. Energetickým využíváním odpadů lze z 1 t pevného komunálního odpadu vyrobit až 800 kW·h elektrické energie.
(ed)
 
Obr. 1. Velín řídicího sytému spalovny odpadů