Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

ABB pomáhá řídit chemické výroby

číslo 2/2004

ABB pomáhá řídit chemické výroby

Když se přední výrobce polymerů Polimeri-Europa (dříve EniChem) rozhodl zmodernizovat řídicí systém ve svém výrobním závodě v městě Baytown v Texasu, USA, byla to opět společnost ABB, kdo poskytl vše potřebné. Podle její nabídky byl dosavadní řídicí systém Symphony v závodě v Baytownu převeden na současnou technickou úroveň, jak ji nabízí prostředí ABB Industrial IT. Při modernizaci, uskutečněné v průběhu roku 2001, byl v závodě implementován cenově výhodný Operate IT Process Portal od ABB, který na všechny operátorské terminály přinesl její originální techniku Aspect Objects. Článek přibližuje historii tohoto modernizačního projektu.

Obr. 1.

Výchozí situace

Základem řídicího systému v závodě v Baytownu je systém Symphony od firmy ABB, osvědčený v sesterském závodě společnosti Polimeri-Europa v italské Raveně, kde byl uveden do chodu v roce 1984. Stejná technika byla poté instalována v texaském závodě při jeho výstavbě v roce 1992 (obr. 1). Roku 2000 se vedení společnosti Polimeri-Europa rozhodlo zmodernizovat v Baytownu řídicí stanoviště výrobního zařízení.

Analýza ukázala, že nejlepším řešením modernizace řídicího systému, které umožní využít všechny výhody nabízené nejmodernější technikou, bude zůstat i nadále zákazníkem společnosti ABB jako přední firmy v oblasti techniky pro řízení kontinuálních technologických procesů.

„Po posouzení možných variant jsme zvolili ABB, neboť jsme cítili, že zde jsou – a dlouhodobě budou, kdykoliv je budeme potřebovat – technická podpora a spolu s ní také bezvýhradná orientace na potřeby zákazníka. Mezi všemi nabídkami bylo právě toto jedinečné,„ komentuje tehdejší volbu Rob Saunders, pracující u Polimeri-Europe ve funkci process engineer.

Jedním z klíčových faktorů při rozhodování byla podle Saunderse technika Aspect Objects od ABB, přiřazující v příslušných databázích volně definovatelnou sadu vlastností (aspektů) jednotlivým zařízením v závodě (objektům). Tímto způsobem lze navzájem provázat všechny systémy a data v celém závodě, a to včetně např. systémů údržby, výkresové dokumentace, standardních provozních postupů (Standard Operation Practices – SOP) a systému řízení jakosti podle ISO 9000. Řešení od ABB umožňuje mít přístup k tomu všemu z pracoviště každého operátora.


Proč použít ABB Industrial IT?

Důvody jsou:

  • otevřené prostředí,

  • technika Aspect Objects,

  • cenová efektivnost,

  • dlouhodobá spolehlivost,

  • přínosy při údržbě: snadný přístup k příslušným údajům o výrobních prostředcích,

  • přínosy při provozu: zdokonalená grafická zobrazení a další informace, jako např. provozní procedury,

  • přínosy pro inženýrink: úplnější a správnější údaje v databázi řídicího systému.

Řešení

Inovace řídicího systému spočívala především v implementaci programového produktu Operate IT Process Portal, unifikovaného rozhraní umožňujícího z jednoho místa sledovat i ovládat technologický proces a současně mít přístup k informacím z celého závodu. Toto plnohodnotné operátorské rozhraní je navrženo tak, aby poskytovalo možnost co nejsnáze sledovat téměř libovolný technologický proces, zvládat jeho poruchy a optimalizovat jeho chod v současné vazbě na řízení podniku. Portál nabízí grafické uživatelské rozhraní, funkce sběru a ukládání technologických dat a nástroje pro jejich analýzu, moderní systém správy výstražných hlášení i veškeré funkce potřebné pro správu a zobrazování historických dat.

Pečlivé plánování zajistilo hladký přechod

Přechod na nový systém se uskutečnil hladce zejména díky pečlivému naplánování. Projektovaný systém byl nejprve oživen u ABB jako dodavatele a poté, včetně softwaru předem nainstalovaného v serverech a klientech, přenesen do závodu v Baytownu. Počítače byly připojeny k nové, pro tento účel vybudované síti Ethernet a klientský software v operátorských stanicích byl spuštěn v režimu umožňujícím pouze čtení. Operátoři se tak mohli zcela bezpečně vstupovat do systému a dokonale se s ním seznámit, aniž by přitom fyzicky provedli jakoukoliv změnu.

Jakmile byly oba systémy, dosavadní i nový, uvedeny do provozu v paralelním režimu práce, mohli operátoři kdykoliv jednoduše požádat např. o instalaci tlačítka umožňujícího jim vyvolat další pohled na výrobní proces anebo určitou zprávu na určité stránce. Podle požadavků jednotlivých operátorů bylo velmi snadné vytvořit pro ně personalizované pohledy na proces. Použitý systém od ABB dovolil vykonat požadované změny během několika málo minut. „Operátoři nejsou příliš příznivě nakloněni změnám. A jde-li o změny tak významné, jako tomu bylo v tomto případě, nejsou vždy nadšeni. Přesto však nebyly v této fázi zaznamenány žádné odsudky zaváděného produktu,„ poznamenal k tomu R. Saunders.

Výhled do budoucnosti

Pracovníci společnosti Polimeri-Europa se v praxi přesvědčili, že závazek ABB týkající se budoucnosti jejich výrobních linek je něco, čemu lze věřit. Rob Saunders k tomu řekl: „Víme o tom, že dále připravují několik nových řad produktů slučitelných s naším současným systémem, a očekáváme, že budeme s ABB v rozvoji našich řídicích systémů dále pokračovat.„

Rozviňte svůj řídicí systém podle konceptu Industrial IT

Uživatelé na celém světě zakládají růst výkonnosti svých výrobních procesů při současném poklesu celkových nákladů na řídicích systémech od ABB. Uvedený příklad je ukázkou toho, že přidají-li se technická zdokonalení vlastní konceptu ABB Industrial IT, stávají se jejich současné systémy ještě účinnějšími. Společnost ABB přitom věnuje veškeré možné úsilí zachování bezpečnosti jejich výrobních procesů a hodnoty investic vložených do řídicího systému. K tomu, aby si její řídicí systémy trvale udržovaly špičkovou výkonnost, nabízí nejen vynikající nepřetržitou technickou podporu a servis, ale také velkou šíři ojedinělých programů rozvoje funkčních schopností a produktivity zahrnujících celý jejich životní cyklus.

Více informací o otevřených řídicích systémech společnosti ABB lze najít na http://www.abb.com/controlsystems. Speciální informace o tom, jak lze koncept ABB Industrial IT využít při řešení problémů chemických výrob, jsou na http://www.abb.com/chemical

(ABB)

ABB s. r. o.
Sokolovská 84-86
186 00 Praha 8
tel.: 234 322 332
e-mail: radomir.prochazka@cz.abb.com
http://www.abb.com/cz

Inzerce zpět