Aktuální vydání

celé číslo

12

2020

Systémy DCS pro kontinuální a dávkové výrobní procesy

Provozní analytická technika

celé číslo

ABB na Mezinárodním strojírenském veletrhu otevírá potenciál továrny budoucnosti

Spolupráce lidí a robotů a také všudypřítomný trend digitalizace zásadně mění podobu výrobního prostředí. Společnost ABB na Mezinárodním strojírenském veletrhu, který se bude konat v Brně ve dnech 3. až 7. října, představí nové koncepty a řešení, které otevírají potenciál továrny budoucnosti (www.abb.cz/msv). Naplňují tím vizi integrovaného průmyslu, tzv. internetu věcí, služeb a lidí (IoTSP).

Trend výroby se přesouvá od hromadné výroby stejných produktů k hromadné výrobě zákaznicky specifických výrobků. Schopnost pružně reagovat na změny a přizpůsobit se nabývá na důležitosti. To si žádá intenzivnější spolupráci mezi lidmi a roboty, mezi automatizačními ostrůvky, a dokonce i mezi výrobními závody. Vedle spolupráce je dalším charakteristickým rysem továrny budoucnosti digitalizace. Informace se operativně využívají k přijímání lepších rozhodnutí a k řízení provozu od konstrukční fáze a uvedení do provozu až po výrobní provoz a údržbu.

Connected Services od společnosti ABB pro robotiku

Řešení společnosti ABB v oblasti robotů jsou součástí systému, který firma označuje jako internet věcí, služeb a lidí – IoTSP.

Všechny roboty ABB jsou připravené k zapojení, bezdrátově nebo pomocí kabelu, aby byly k dispozici možnosti prediktivní, aktivní a okamžité podpory. Jako rozhodující produkt v dlouhodobé strategii ABB v oblasti digitalizace představuje ABB Robotika služby Connected Services. Connected Services je ucelený soubor služeb, které zajišťují delší životnost robotů a optimalizují výkon robotických systémů. Tyto služby jsou poskytovány prostřednictvím jediného intuitivního rozhraní ABB

MyRobot. Kdekoliv a kdykoliv zpřístupňují informace, které lze využít v praxi. Schopnost monitorovat roboty zvyšuje efektivnost, snižuje servisní náklady, zajišťuje dlouhou dobu chodu bez odstávek a prodlužuje životnost výrobních zařízení. Díky diagnostice je dříve častý reaktivní přístup ke správě robotů nahrazen přístupem prediktivním, nebo dokonce proaktivním. Před nástupem IoTSP se roboty opravovaly až při poruše (reaktivní údržba) a pravidelná údržba se prováděla podle plánu nebo odpracovaných provozních hodin (preventivní údržba). Nyní je možné údržbu plánovat podle aktuálního stavu robotu (prediktivní údržba), a dokonce aktivně vyhledávat potenciální zdroje závad, které snižují efektivitu a dostupnost zařízení (proaktivní údržba).

Connected Services reflektují výhodu začlenění většího množství „věcí“ a „služeb“ do systému IoTSP. Hlavní charakteristikou IoTSP je zvýšení výkonu a spolehlivosti díky digitalizaci, automatizaci a robotizaci. ABB Robotika soustavně mění podobu automatizace výroby prostřednictvím mnoha inovativních řešení a služeb, které již dnes pomáhají zákazníkům využívat výhody továrny budoucnosti.

Součástí systému IoTSP jsou efektivní a flexibilní komponenty, jako je např. SafeMove2, nejnovější generace bezpečnostně certifikovaného systému pro monitorování robotů, který je další novinkou od ABB Robotika.

Monitorování robotů pomocí SafeMove2

Systém SafeMove2 přináší větší pružnost, menší prostorovou náročnost robotických buněk a špičkové nástroje pro realizaci technických zadání bezpečnostních funkcí kooperujících robotů. Díky tomuto systému lze dosáhnout vyšší produktivity při nižších investičních nákladech. Navíc vzhledem ke splnění potřebných bezpečnostních standardů SafeMove2 umožňuje užší spolupráci člověka a robotu ve výrobních závodech (obr. 1).

Aby roboty byly efektivní, musí se pohybovat rychlostí vhodnou pro danou úlohu. Při velkých rychlostech mohou představovat potenciální riziko pro člověka pracujícího v jejich bezprostřední blízkosti. Aby nenastala kolize, oddělovaly se dříve stroje od člověka ploty nebo zábranami. SafeMove2 dovoluje těsnější spolupráci robotů a lidí přesně podle požadavků dané úlohy: nastavením limitů rychlosti pohybu robotu, bezpečným monitorováním klidového stavu, nastavením rozsahů pohybu jednotlivých os a soustavným dohledem nad pozicí a orientací nástroje.

(ABB, s. r. o.)

Obr. 1. Systém SafeMove umožňuje užší spolupráci člověka a robotu ve výrobních závodech