Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

ABB dodá společnosti SCA systém pro kompletní řízení celulózky

Společnost ABB získala zakázku na dodávku kompletního řídicího systému včetně doplňku ABB Ability™ pro rozšíření celulózky SCA v Östrandu ve Švédsku. Jde o jednu z největších průmyslových investic v celém Švédsku v poslední době.

SCA je dřevařská a papírenská skupina se sídlem v Sundsvallu ve Švédsku. V roce 2015 společnost SCA zahájila rekonstrukci celulózky v Östrandu s cílem dokončit ji do června 2018. Po rekonstrukci se zdvojnásobí výrobní kapacita a zdejší výrobní linka na bělenou kraftovou celulózu z jehličnanového dřeva bude největší na světě.

Jeden řídicí systém pro celý závod

Firma ABB v roce 2016 dodala pro celulózku řídicí systém založený na platformě 800xA. Dodávka zahrnovala plně integrované řídicí a monitorovací centrum téměř pro celý výrobní závod, s kompletním přehledem procesů a s možností přizpůsobit pracovní prostředí pro každého operátora.

Vedle integrovaného systému pro řízení procesů a monitorování výroby a spotřeby energie jsou součástí dodávky ABB pro projekt v Östrandu také transformátory, motory, měniče frekvence a systémy pro řízení pohonů.  

Další vylepšení díky pokročilému systému řízení procesů

Společnost ABB nyní v celulózce instaluje ABB OPTimize800, pokročilý systém řízení procesů (APC – Advanced Process Control), který umožňuje řízení výroby optimalizovat podle různých klíčových poměrových ukazatelů, jako jsou např. snížení nákladů na suroviny a energii, dodržování emisních limitů a další.

Systém APC umožní zvýšit produktivitu a zajistit správnou kvalitu a minimální spotřebu energie. Tyto funkce jsou integrovány do každého operátorského prostředí, které operátorům v reálném čase poskytuje podporu při jejich rozhodování. 

Získání větší hodnoty ze stávajících dat

Systém bude monitorovat a optimalizovat řídicí procesy pro promývání celulózy, kyslíkovou delignifikaci, bělení, kaustifikaci a odpařování. S využitím informací dostupných v 800xA dokáže systém přizpůsobit multiparametrické řízení pomocí mnoha proměnných. Výsledkem je optimální řízení všech uvedených procesů jako celku.

Aby období přenastavení systému bylo co nejkratší a aby při změně kvalitativních parametrů pro nový výrobní cyklus byla zajištěna správná kvalita, je součástí celého systému také systém pro řízení receptur a funkce, které slouží ke sledování kvality celulózy v průběhu výrobního procesu.

Kompletní řízení procesů zajistí operátorům vyšší bezpečnost a lepší informovanost. Operátoři totiž uvidí nejen aktuální stav, ale i stav očekávaný v blízké budoucnosti. Mohou tak preventivně reagovat na události, které se ještě nestaly, ale mohou se brzy stát. 

Budoucnost výroby je digitální

Díky využití systému ABB Ability 800xA jako digitální platformy pro řízení celého závodu získává operátor dokonalý nástroj pro efektivní řízení výroby. Tato nejmodernější technika přispěje k tomu, že SCA Östrand bude jednou z nejvíce integrovaných a digitalizovaných celulózek na světě. Zároveň bude moci neustále modernizovat svůj systém pro zajištění konkurenceschopnosti i do budoucna.

(ABB)

Obr. 1. Přestavba celulózky SCA v Östrandu je jednou z největších současných průmyslových investic ve Švédsku

Obr. 2. Velín provozu celulózky v Östrandu