Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

60 let kybernetiky

Při příležitosti 60. výročí vydání knihy prof. Norberta Wienera Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine se 27. listopadu 2008 na VUT v Brně uskuteční vědecká rozprava 60 let kybernetiky. Jejím pořadatelem je Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI) ve spolupráci s Českomoravskou společností pro automatizaci a Asociací strojních inženýrů – Klub Brno.
 
Cílem rozpravy je připomenout myšlenky publikované před 60 lety zakladatelem kybernetiky a poukázat na jejich význam pro současnou společnost. Na rozpravu naváže knižní vydání souboru vědeckých esejí a článků v podobě almanachu s ISBN. Autorům se tímto nabízí možnost analyzovat z různých hledisek současné i budoucí postavení kybernetiky ve společnosti a aktuální problémy současné kybernetiky i představit nové přístupy a výsledky výzkumu v dané oblasti.
 
Zájemci o účast na rozpravě anebo publikování v almanachu se mohou přihlásit na adrese doc. Ing. Branislav Lacko, CSc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Technická 2, 616 69 Brno (lacko@fme.vutbr.cz). Příspěvky jsou přijímány v češtině a angličtině. Příspěvky do almanachu vybere programový výbor. Zaslat text příspěvku i přihlášku k účasti na rozpravě je třeba do 31. října 2008. Účast na rozpravě a publikování příspěvku v almanachu nejsou na sebe vzájemně vázány. Účastníci rozpravy zaplatí na místě účastnický poplatek 500 Kč (studenti, doktorandi a důchodci 250 Kč). Almanach bude ke
koupi za cenu asi 350 Kč, publikování v něm je bezplatné.
 
Rozprava naváže na obdobné akce pořádané na VUT v Brně v minulosti:
  • 50 let kybernetiky (v roce 1998),
  • Kybernetika a společnost na prahu XXI. století (2005).
Aktuální informace o přípravě rozpravy budou dostupné na oficiálních stránkách ČSKI (http://www.cski.cz).

(bl)